dimecres, 26 de juny de 2013

DES DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, TAMBÉ VOLEM CONSTRUIR LA HISENDA CATALANA

La segona moció que CiU i ERC presentem al ple ordinari de juny, respon a la necessitat de construir una Hisenda catalana pròpia com a estructura d'estat imprescindible per quan arribi la independència. Volem que el nostre Ajuntament ingressi els seus impostos a l'Agència Tributària de Catalunya, seguint les directrius del Govern, com així ho faran el proper 1 de juliol més de cent quaranta municipis.
La reprodueixo a continuació:
 

 

MOCIÓ SOBRE L'EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGENCIA I UNIO I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA A L'AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITA I PLEGAMANS

 

 

 

Catalunya pateix dins l'Estat espanyol un dèficit fiscal continuat, que afecta i agreuja la retallada de prestacions socials bàsiques com la sanitat, els serveis socials i l'educació, perjudica l'economia del nostre país i fa encara més pregona la crisi econòmica que colpeix Catalunya amb especial virulència.

 

Simultàniament, l'Estat espanyol ha demostrat una absoluta deslleialtat amb les institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en no satisfer-los una gran quantitat de deutes contrets, pressupostats i que la pròpia legislació espanyola reconeix.

 

El dèficit fiscal i els deutes de l'Estat amb Catalunya han anat mantenint-se al llarg dels anys, fins i tot mentre s'augmentava la càrrega fiscal que, en aquests moments, és homologable a la dels països rics d'Europa, mentre es reben unes prestacions socials molt allunyades de les mitjanes europees.

 

Davant d'aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments catalans treballin, conjuntament amb les altres administracions catalanes, com els Consells comarcals, les Diputacions i la pròpia Generalitat de Catalunya, per aplicar mesures que permetin pal.liar aquest greuge, i posar les bases per a una solució definitiva.

 

Per aconseguir l'objectiu d'anar consolidant estructures d'estat, és imprescindible que tots els impostos que actualment paguen les institucions i els ciutadans del nostre país es liquidin a l'Agència Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a l'Agència Tributària espanyola, que actualment recapta prop del 95% dels impostos a Catalunya.

 

El passat mes de setembre, la Generalitat de Catalunya va iniciar el camí per a la creació d'una hisenda pròpia amb la firma d'un conveni amb les quatre diputacions per coordinar els seus sistemes de cobrament d'impostos. La voluntat del conveni és explorar com coordinar les estructures de les diputacions per recaptar impostos locals amb les de l'Agència Tributària Catalana, que recapta l'impost de successions, el d'actes jurídics documentats i el de transmisions patrimonials, entre d'altres.

 

Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i compromesa amb les dificultats socials derivades del dèficit fiscal que patim, dels reiterats incompliments de l'Estat amb Catalunya, així com de l'actual crisi econòmica, podem i hem de contribuir a l'objectiu de posar fi a aquest espoli que pateix Catalunya, exercint la sobirania fiscal i ingressant a l'Agència Tributària de Catalunya els impostos que fins ara ingressàvem a l'Agència Tributària espanyola.

 

 

Per tot això, els Grups Municipals de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, proposen al Ple de la corporació l'adopció dels següents acords:

 

 

Primer.- Comprometre's a exercir la sobirania fiscal i ingressar els pagaments efectuats per l'ajuntament de Palau-solità i Plegamans, corresponents a l'Import sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i, en cas d'haver-ni, l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a l'Agència Tributària de Catalunya, en el moment que sigui possible i d'acord amb el mecanisme que determini el Govern de Catalunya.

 

 

Segon.- Notificar la present moció a la conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, a la federació de Municipis de Catalunya i a l'Agència Tributària de Catalunya.