dimarts, 28 d’octubre de 2014

MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT RELIGIOSA

Aquest proper dijous, a partir de les set de la tarda, s'ha de celebrar el ple ordinari del mes d'octubre a l'Ajuntament. El nostre grup municipal hi ha presentat tres mocions. Us reprodueixo la primera:
 

 

MOCIÓ EN SUPORT DE LES INICIATIVES INTERNACIONALS PER DEFENSAR LA LLIBERTAT RELIGIOSA I DENUNCIAR LA PERSECUCIÓ DE LES COMUNITATS RELIGIOSES AL MÓN, ESPECIALMENT A SÍRIA I L'IRAQ, QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

En la Declaració Universal dels Drets Humans del10 de desembre de 1948, els estats es van comprometre a respectar i fer complir el conjunt de drets humans, civils, econòmics, polítics, socials i culturals, entre els quals s'inclou el dret de tota persona a la llibertat de pensament, de consciència i de religió.

 

D'acord amb aquesta Declaració, tothom té els drets i llibertats que s'hi proclamen, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició.

 

Catalunya sempre ha defensat el respecte i compliment dels drets humans i s'ha mostrat contrari a la persecució de les persones per qualsevol motiu, tal com constaten la Declaració institucional sobre la commemoració del 52è aniversari de la Declaració universal dels drets humans de 29 de novembre del 2000 o la Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del 60è aniversari de la Declaració universal dels drets humans d'1 de desembre del 2008, entre d'altres, i és que cap causa no mereix la mort d'innocents.

 

Així mateix, el compromís del poble de Catalunya a favor de la pau i de la resolució pacífica dels conflictes per contribuir decididament a la construcció d'un nou ordre mundial més just és manifest des de fa molts anys.

 

Ara bé, els estudis d'organitzacions internacionals independents coincideixen quan destaquen que les hostilitats socials relacionades amb la religió, les restriccions governamentals en matèria religiosa i l'abús de les minories religioses creix any rere any. Aquesta situació es reprodueix pràcticament en totes les grans regions del món, excepte al continent americà. D'entre les diferents confessions religioses que pateixen assetjament, restriccions o persecució, les esglésies cristianes ocupen un lloc preeminent. Els cristians, efectivament, són la confessió més afectada, patint restriccions, hostilitats o assetjaments en 151 països d'arreu del món.

 

Darrerament, aquesta situació s'ha agreujat en alguns països de l'Orient Mitjà. A principis del segle XX els cristians suposaven el 26% de la població total, però actualment només en representen un 10%, i cada cop més les minories cristianes d'aquests països són perseguides pel fet de professar la seva fe.

 

Malauradament, les matances sistemàtiques d'ètnies i pobles també tenen molt a veure amb les creences i la religió. No endebades, alguns dels episodis més dramàtics que s'han viscut els darrers mesos a l'Iraq i Síria han estat qualificats per historiadors i analistes internacionals com "un crim contra la civilització i contra la humanitat".

 

Davant d'aquesta persecució, moltes han estat les veus que s'han alçat per denunciar la situació i alhora per fer crides a favor de la pau, la convivència i la reconciliació. Diferents caps d'estat i de confessions religioses com també moltes altres personalitats d'altres àmbits s'hi han referit en reiterades ocasions i han promogut personalment actuacions en aquesta línia.

 

Per tot això abans esmentat, l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans reunit en Ple,

 

ACORDA:

 

Primer.- Manifestar públicament el seu suport a les iniciatives promogudes per part d'institucions internacionals per condemnar i aturar les morts i les persecucions basades en motius religiosos que estan patint determinades comunitats religioses en alguns països de l'orient mitjà

 

Segon.- L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans creu fermament que les diferents confessions religioses tenen en comú la recerca de la pau, la convivència pacífica i la fraternitat universal, havent de ser un factor de cohesió, però mai d'enfrontament, i encoratja a les institucions internacionals, i també al poble de Catalunya, a continuar alçant la seva veu i sumar esforços a favor de la pau i el respecte a la llibertat de pensament, de consciència i de religió.

 

Tercer.- Donar suport a les entitats i organitzacions internacionals que estan realitzant ajuda humanitària als desplaçats amb motiu d'aquesta persecució.

 

Quart.- Notificar el present acord al Parlament de Catalunya, Govern de la Generalitat, Associació Catalana de Municipis (ACM) i Federació de Municipis de Catalunya (FMC)

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.