dijous, 16 d’octubre de 2014

QUE ALGÚ M'EXPLIQUI COM ES PENSAVA PORTAR A TERME LA CONSULTA DEL 9 N A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Aviso: avui m'allargaré perquè el tema ho requereix. I, també avanço, que res més lluny d'intentar formular cap crítica contra ningú. Em limitaré a exposar i constatar uns fets perquè cadascú pugui valorar si es podia o no tirar endavant una Consulta com la pactada inicialment i legalment prevista, només pel que es refereix al nostre poble. Sóc partidari de la màxima unitat dels partits proconsulta i dels que crec que encara s'hi podrien afegir. Sabeu que sóc independentista, i per tant, també voldria que la conseqüència primera, en funció dels resultats de la Consulta, fós que es convoquessin unes eleccions amb caràcter plebiscitari, per tal que, un cop assolida la majoria necessària, fós el Parlament de Catalunya qui proclamés unilateralment la Independència, en aplicació de la Declaració de Sobirania en el seu dia aprovada a la que, per cert, també s'hi va adherir el nostre Ajuntament.
 
Amb la llei de Consultes aprovada, la moció en suport a la Consulta també aprovada pel nostre consistori i lliurada degudament al President de la Generalitat, malgrat trobar-se suspesa la llei i el decret de convocatòria, van ser moltes les ocasions en les que jo personalment em vaig adreçar a l'Alcaldessa i diversos regidors/es de l'equip de govern municipal així com a la Secretària de l'Ajuntament a fi que, en compliment dels terminis establerts, procedíssin a designar Coordinador/a municipal a més dels locals on es pensava portar a terme la votació del 9 N. No vaig obtenir cap resposta més enllà d'uns lacònics missatges de la Secretària en el sentit que ella no havia rebut instruccions al respecte. Van passar alguns dies, després de diversos missatges meus insistint, i finalment, fou la mateixa Secretària qui em va adreçar el passat dijous dia 9 d'octubre la següent resposta via e-mail:
 

"Jaume :  al respecte del teu missatge , com bé recordaràs la moció aprovada pel Ple va ser anterior a la suspensió de la Llei del Parlament de Catalunya 10/2014 de 26 de setembre  així com del Decret del Departament de Presidència  129/2014, suspensió que com ha recordat la Delegació del Govern a Catalunya en escrit adreçat a aquesta Secretaria en data 6 d'octubre "impedeix l'adopció o execució de qualsevol acte en aplicació dels mateixos, així com les restants actuacions de preparació per a la convocatòria d'aquesta consulta o vinculades a ella".

És pel motiu exposat que no puc recomanar a l'Alcaldia cap actuació  en el sentit que sol·licites al teu missatge  ni tanmateix  podria acceptar  l'hipotètic  - si aquest es produís per part de l'Alcaldia - nomenament com a  Coordinadora municipal.

Atentament."

 

M'allargaria massa si també us transcrivís el meu missatge on els indicava els passos a seguir per procedir segons la llei, a quins correus calia que comuniquessin les designacions esmentades i els terminis que tenien. Però, com us podeu imaginar, ens vam veure en la necessitat de donar trasllat al Departament de Governació de la Generalitat, la resposta obtinguda. I mentrestant, ens arribaven notícies en el sentit que molts dels ajuntaments que també havien aprovat la moció de suport a la Consulta però que no estaven governats ni per CiU ni per ERC, no pensaven portar a terme cap acció ni tràmit que facilités la celebració de la mateixa. Cal dir, d'altra banda, que no s'establia cap obligatorietat en el sentit que fos la Secretària qui hagués d'ostentar el "càrrec" de Coordinador local, ja que podia designar-se a qualsevol funcionari o personal municipal que s'hi prestés de forma voluntària. Tot i que em consta que hi ha personal municipal que s'hagués prestat voluntàriament a realitzar aquesta tasca, mai, ni des d'Alcaldia ni de Secretaria, els ho han preguntat.

 

Com a darrer intent, el divendres dia 10 d'octubre m'adreço als representants municipals d'ICV-EUiA, per demanar-los que, ja que ells sí que podien al estar al govern, que miressin de fer alguna cosa per tirar endavant amb la possibilitat de fer la Consulta en adequades condicions a Palau-solità i Plegamans. La resposta va venir a través d'una trucada telefònica en la que m'informaven que havien rebut instruccions del seu partit en el sentit de no atendre ni donar resposta als requeriments expresats provinents del Departament de Governació. Consideraven que si, des de la pròpia Generalitat no es donava garanties als funcionaris de que no incurririen en cap tipus de responsabilitats, ells no podien tirar pel dret i procedir d'acord amb la legislació suspesa.

 

Repeteixo que totes les posicions són extremadament respectables; que tothom té o pot tenir la seva raó, només faltaria! Però, a la vista del que he exposat, algú em pot dir de quina manera es podia tirar endavant amb aquella Consulta?

 

Ara cal mirar de recompondre tot el que s'hagi pogut desfer; cal cercar la unitat per damunt de tot; però, tinguem molt clar, que la nova fórmula plantejada, permet esquivar la suspensió de la llei i del decret, permet que tothom qui ho vulgui pugui anar a votar, amb l'única diferència en relació al que s'havia establert, que ara ens haurem d'inscriure prèviament, com per cert, també calia fer a Escòcia i en altres països a l'hora d'anar a votar. La resta és exactament igual. Consultàvem una opinió i seguirem fent-ho. Hi haurà vint mil voluntaris, dels que entre dos i tres mil seran funcionaris. Anirem a votar a l'Institut Ramon Cases i Carbó. Les preguntes seran les mateixes. I l'important, com també hauria passat abans, és que ens hem de tornar a unir en unes eleccions plebiscitàries perquè, aleshores sí, es pugui declarar formalment i de forma unilateral la tant anhelada Independència!

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.