dimarts, 23 de desembre de 2014

COMVOCAT PLE MUNICIPAL A LES 9 DEL MATÍ I D'AMAGATOTIS PER FER EL QUE EL GOVERN PADRÓS CRITICA DELS ALTRES

NOTA DE PREMSA

 

El govern Padrós convoca un ple extraordinari i urgent per dir no a l'aplicació de beneficis fiscals a persones desprotegides

 

El govern del PSC ha convocat avui a les 9 del matí un ple extraordinari per dir no a l'aplicació de beneficis fiscals a persones desprotegides, a aplicar mesures de creació de riquesa i ocupació i a fomentar la sostenibilitat ambiental.

 

Després que en el ple municipal celebrat el passat 30 d'octubre fossin aprovades provisionalment les Ordenances Fiscals pel 2015, és a dir, tots els impostos, tributs i taxes que els ciutadans de Palau-solità i Plegamans hauran de suportar l'any vinent del seu Ajuntament. Per part del Grup municipal de Convergència i Unió, a la vista de la manca de propostes clares en les que s'apostés decididament per treballar pels més desafavorits, per crear riquesa i ocupació així com per fomentar la sostenibilitat mediambiental i d'altres, va formular les anunciades al·legacions que han estat desestimades en la seva totalitat.

 

El Govern municipal pretesament progressista i que s'autoproclama defensor dels més necessitats, format pel PSC, ICV-EUiA i la VdP-siP, ha dit NO a:

 

- L'aplicació de beneficis, reduccions, i/o bonificacions a persones dependents, famílies monoparentals i nombroses, aturats de llarga durada majors de 45 anys respecte de l'abonament de l'IBI.

- Ha dit NO a l'aplicació d'importants descomptes i bonificacions en la quota de l'aigua a persones amb una especial situació de vulnerabilitat social, aturades, dependents i sense cap tipus d'ingrés.

- Ha dit NO a que aquelles persones que hagin hagut d'afrontar una Dació en Pagament o que hagin perdut la seva vivenda per tal de poder cancel·lar un préstec amb garantia hipotecària, no hagin d'abonar l'impost municipal. CiU ja va aconseguir en el seu dia que no l'haguessin d'abonar aquelles persones que es veiessin abocades a un desnonament com a conseqüència d'una execució hipotecària; i ara aquest fet ja està regulat per llei. Es volia fer extensiu a aquestes altres situacions, però, podent-ho fer, el Govern municipal autoproclamat progressista,

- Ha dit NO a importants descomptes, reduccions i bonificacions a l'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica amb baixos nivells de contaminació atmosfèrica, híbrids, vehicles elèctrics, etc.

- Ha dit NO a importants reduccions a l'IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques) a empreses de nova creació durant els primers cinc anys, o a aquelles altres que creïn nous llocs de treballs, o a les que implantin o apliquin sistemes de consum energètic més enllà del que s'exigeix legalment amb la utilització d'energies renovables.

- Ha dit No a la creació d'una nova taxa sobre els bancs i caixes d'estalvis que disposin de caixers automàtics al carrer com sí tenen ja implantada tots els ajuntaments del nostre entorn, després que s'hi comprometessin en una moció presentada per CiU i debatuda l'octubre de 2013.

 

Des del Grup municipal de Convergència i Unió, el seu Portaveu, Jaume Oliveras, ha denunciat la manera d'actuar amb "nocturnitat i traïdoria" per part d'un Govern municipal que sempre està apunt d'atacar a qui sigui per qüestions de caire social, però que, quan es tracta d'aplicar les mesures que l'Ajuntament té al seu abast, aleshores és quan s'evidencia que segueix ancorat en el seu habitual estil de no governar i limitar-se a fer d'oposició a l'oposició.

 
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com