dimecres, 3 de desembre de 2014

PREGUNTES I RESPOSTES PLE NOVEMBRE 2014 (2)

Per no fer-ho tant llarg, vaig deixar per avui la segona i darrera part de les nostres preguntes formulades en el ple del passat dijous. Són aquestes:

 

5. Tenint en compte que, a proposta del Grup municipal de CiU, aquest plenari va aprovar reclamar el retorn del cànon digital a l'administració de l'estat espanyol pels productes informàtics adquirits durant els darrers Quatre anys. Volem saber si ja s'ha efectuat aquesta reclamació i quins imports s'han obtingut.

Resposta: Sorpresa general a l'equip de govern, ja que ningú recorda res d'això. El Regidor Segrelles va dir que s'ho miraria, i que ja ens diria com està la cosa. Caldrà recordar-los, i també ho dic pel tema de l'oblidada taxa aprovada relativa als caixers automàtics al carrer, que quan s'aprova una moció, no és per quedar bé. Els acords presos obliguen directament al govern municipal. I si en el seu dia vam fer que s'aprovés una clàusula social en la contractació de personal municipal, és perquè s'apliqui; si es va aprovar una nova taxa amb la que cal ser valents amb les entitats bancàries i no espantar-se si s'els ha de cobrar per tenir caixers automàtics al carrer, com passa arreu, és perquè ho facin i no s'ho tirin a l'esquena. El mateix dic amb l'assegurança de responsabilitat civil per a les entitats del poble que facin activitats al carrer, i un llarg etcètera. No es tracta de votar declaracions d'intencions per fer veure que són "bona gent", sino que l'endemà de la seva aprovació, el que han de fer és posar-se a treballar. I, de moment, no ho fan!

 

6. Volem saber en quin punt de desplegament es troba la fibra òptica al nostre poble per part de les companyies de telecomunicacions, quines zones de la vila estan cobertes i quin calendari hi ha previst fins a la total cobertura del municipi.

El Regidor Pedro Sánchez ens va dir que ens faria un informe detallat de la qüestió, i que ja ens el faria arribar oportunament. I és que, més enllà dels polígons industrials, només determinades zones del centre tenen avui dia una cobertura total de fibra òptica.

 

7. A la vista de les constants afirmacions de l'equip de govern municipal, diferenciant clarament el deute que les administracions mantenen amb l'Ajuntament i que s'els hi reclama, respecte del deute reconegut. Volem saber, des d'un punt de vista estrictament tècnic, que no polític, la diferència del concepte deute real respecte del de deute reconegut, ja que contrastant aquesta informació amb d'altres administracions locals, enlloc es dona aquesta distinció.

Resposta: La va donar la pròpia Alcaldessa. I com ja m'esperava, si jo demanava una resposta tècnica, vaig obtenir una resposta política que, no per esperada, va abraonar-se contra la Generalitat. Va dir que el deute principal de les administracions amb l'Ajuntament palauenc era de la Generalitat. Que la Generalitat debia més d'un milió d'euros tot i que només en reconeixia prop de cinc-cents mil. He estudiat amb profusió aquest tema, i encara no he trobat ni un sol ajuntament en tot el país que faci aquesta mena de distinció. A veure: si em deus cent euros i tu em dius que no, que només són cinquanta, jo hauré d'acreditar que m'en deus cent, i tu que m'en deus cinquanta. El Delegat del Govern de Catalunya va venir a l'Ajuntament i va acreditar que, efectivament s'en debien cap a cinc-cents mil. L'equip de govern segueix insistint amb el milió però, segons sembla, no aporta res per acreditar-ho, més enllà de subvencions sol·licitades sense més. Com que aquest govern segueix obsessionat en atacar a tot allò que no està governat pel seu partit (PSC), segueix donant les culpes de tot als altres. Però, com heu pogut comprovar en les anteriors preguntes, tampoc ells fan la seva feina! Encara recordo quan, durant l'anterior legislatura, el propi govern municipal va portar una moció al ple per reclamar tot el que es debia a l'Ajuntament entre la Generalitat del Tripartit, el Govern central socialista i la Diputació socialista..., pujava gairebé a cinc milions d'euros! La resposta del Regidor Castany va ser que no entenia per quina raó feiem aquella reclamació quan, ja se sap de sempre, que les administracions tarden en pagar les seves obligacions i deutes amb els ajuntaments; que allò era un absurd i que no en trauriem res! Doncs, això!

 
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com