dimarts, 2 de desembre de 2014

PREGUNTES I RESPOSTES PLE NOVEMBRE 2014

Un cop repassat el plenari del mes de novembre en la seva totalitat, em resta comentar-vos les nostres preguntes efectuades als regidors/es de l'equip de govern i les minses respostes obtingudes. Les reprodueixo, ja que també les presentem per escrit per tal d'intentar aconseguir explicacions més reixides, i us comento breument el que van respondre:
 

1. El passat dimecres dia 19 de novembre, després d'haver-ho reiterat d'una forma constant i sistemàtica en cada ple durant un any i mig, finalment va tenir lloc una reunió a la que vam ser convocats els grups de l'oposició per part de la Regidora Marcuello. En la mateixa vam ser informats del seguit d'informes rebuts de la Generalitat sobre el POUM en els que es plantegen modificacions substancials a determinats aspectes del pla urbanístic aprovat inicialment. Volem saber per quina raó no s'ens ha donat trasllat de la totalitat d'informes rebuts fins ara al llarg d'aquest any i mig, per què no disposem encara de les al·legacions formulades al POUM i, per què només podem disposar dels informes rebuts en relació a les propostes de resolució fetes pel consistori.

Resposta: La Regidora Marcuello diu que ara sí que ens anirà convocant per tal que tinguem coneixement del que es va plantejant al POUM, però res no ens va dir del per què no ens han facilitat cap ni una de les cent seixanta-quatre al·legacions presentades, cap dels trenta-cinc informes rebuts, i només hem tingut coneixement d'algunes propostes del govern a determinades al·legacions i dels dos informes rebuts de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona i de l'Oficina Tècnica Ambiental. Què amaguen, no ho sabem, però que es proposen alteracions substancials al POUM aprovat inicialment rebaixant creixements, és ben cert.

 

2. A la vista del gran augment de vandalisme descontrolat, en una onada sense precedents al nostre poble, que s'està perpetrant al llarg del darrer mes i durant els caps de setmana. Volem saber quins dispositius policials i de seguretat s'han adoptat per a fer-hi front, si es planteja finalment l'Ajuntament emprar policies de paisà per atacar als grups incontrolats de joves que produeixen tota MENA de destrosses a mobiliari urbà i privat durant els caps de setmana, si s'ha pensat en començar a aplicar l'ordenança municipal sobre civisme aprovada durant la legislatura anterior, i si s'ha contactat amb entitats, registrades a l'efecte, que puguin prestar-se per a que els posibles sancionats hi portin a terme el compliment de la sanció consistent en efectuar treballs per a la comunitat.

Resposta: Marcuello contesta que sí, que ja s'han acordat dispositius especials de control dels grups que cremen contenidors descontroladament, trenquen vidres i destrossen mobiliari urbà. I jo pregunto: com s'ho faran sense policies de paisà, sense el vehicle no logotipat que tant es van dedicar a manipular quan ells eren a l'oposició, etc? Que parlaran amb Mossos i també es posaran a treballar en l'aplicació de l'ordenança de civisme. Sí aquella ordenança a la que la regidora Marcuello hi va votar en contra manifestant que, tot i estar-hi a favor, no l'aprovava perquè no s'havia consensuat un reglament de participació ciutadana... Doncs això.

 

3. Demanem informació per escrit on es detallin tots els imports, els conceptes i els assumptes en els que han intervingut els advocats Miquel Pigem, Dolors Clavell i Bartomeu Martínez des del mes de juliol de 2011 fins avui.

Resposta: No van poder-hi donar resposta, i van prendre nota dient que ja ens informaran.

 

4. Després que el mes passat s'aprovessin inicialment les ordenances fiscals pel 2015, observem que no hi consta cap nova taxa relativa als Caixers automàtics al carrer de les diferents entitats bancàries i financeres. Tenint en compte que, a proposta del Grup municipal de CiU fou aprovada la creació d'aquesta nova taxa per l'exercici del 2015, previ informe sobre la seva viabilitat, per quina raó no s'hi ha inclòs? Considerant que aquest grup de CiU presentarà Al·legacions en temps i forma a les esmentades ordenances fiscals, abans del proper 19 de desembre, volem un compromís ferm que s'hi incorporarà aquesta nova taxa.

Resposta: El Regidor Segrelles ens diu que aquesta taxa no es va acabar aprovant, (per oposició a la mateixa dels socialistes). Pel que sembla, malgrat estar-hi obligats,hores d'ara, encara no s'han dignat a elaborar l'estudi que doni "viabilitat" a una taxa que s'està aplicant a gran nombre d'ajuntaments, però que desconec la raó per la que hi són tant reticents! La moció es va aprovar, l'estudi no l'han fet, i la taxa s'havia d'incloure a les noves ordenances fiscals pel 2015!

 
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com