divendres, 30 d’octubre de 2015

PLE OCTUBRE 2015: UNA HORA PER APROVAR TAXES I IMPOSTOS, I TRES HORES PER DISCUTIR MOCIONS!

Doncs sí, quatre hores de ple ahir al vespre a l'Ajuntament. Diu que això no passava des del mes de novembre de 2011! I és que, algun dia s'haurà de replantejar això de fer dels plens municipals petits Parlaments on podem discutir de gairebé tot, encara que res tingui a veure amb el municipi!
 
Com que el plenari fou tant llarg, crec que l'hauré d'explicar en diferents apunts, ja que si no, la crònica podria resultar del tot insoportable, i ja em dieu prou que m'enrotllo massa!
 
Per tant, ahir, a banda de les Ordenances Fiscals, que com sabeu, són totes les taxes, tributs i impostos de l'Ajuntament, es va portar al ple una nova modificació de crèdits de petits imports no utilitzats en determinades partides per tal de destinar-los a d'altres que amb tota probabilitat van una mica més coixes. I aquest no fou pas un tema que suscités cap debat, en tant que s'entén que qui governa és qui ha de gestionar el dia a dia del pressupost municipal. Aquest fou un criteri emprat per nosaltres des de l'oposició a l'anterior mandat, i en general, és un criteri que ha anat quallant en la pràctica totalitat dels grups de l'oposició. També es van nomenar els representants del consistori a l'AMERC, associació de Municipis de l'Eix Riera de Caldes, els representants d'alguns grups municipals en els consells de Salut i de les escoles bressol, d'acord amb les modificacions aprovades en plens anteriors a fi que tots els grups mantinguin representació en aquests tipus d'òrgans col·legiats, consultius i de participació. I finalment, es va donar compte de l'atorgament per traspàs d'una llicència de taxi acordada mitjançant resolució d'alcaldia durant el passat mes d'agost.
 
Però, centrem-nos en les Ordenances Fiscals. Per primera vegada s'ha aconseguit no només un debat serè, pausat i assenyat, sino que fins i tot, només van ser dos els vots en contra: el de la CUP i el del PP! Els deu vots favorables de l'equip de govern, i la resta abstencions.
 
I és que, des del nostre Grup municipal, estem molt, però que molt satisfets pel fet d'haver pogut contribuir d'una forma tant efectiva, malgrat no ostentar cap responsabilitat en relació a l'àrea d'economia, pel fet d'haver introduït nous criteris a l'hora d'elaborar les noves taxes. Qüestions per les que haviem lluitat durant els tres darrers anys, s'han fet realitat. I és que, per exemple, hem creat la taxa sobre els caixers automàtics de bancs i caixes al carrer. Bé, no és que haguem creat una nova taxa, sino que s'ha incorporat a la ja existent d'Ocupació de Via Pública. Es podrà discutir si l'import és més alt o més baix. Però, a partir de 2016, les entitats bancàries i d'estalvis, hauran d'abonar una taxa de gairebé dos-cents euros l'any pel fet de disposar d'un caixer automàtic al carrer. Si als bars s'els exigeix una taxa per posar taules i cadires a la via pública, per quina raó no ho han també d'abonar aquest tipus d'entitats?
 
Una altra incorporació és la referida a la bonificació d'un 50% de l'IBI a aquells que, de forma voluntària, instal·lin sistemes d'aprofitament d'energies renovables a les seves cases. Es tracta d'una bonificació que, com a mínim, hauria de servir per, ni que sigui, compensar la penalització que el govern del PP ha imposat a aquells que optin per fer a casa seva aquest tipus d'instal·lacions!
 
Finalment, una altra novetat aconseguida, ha estat la de bonificar fins a un 50% en el tram local de l'IAE, a aquelles empreses que incrementin la plantilla amb nous contractes fixos o indefinits. Així, si una empresa incrementa la plantilla amb aquest tipus de contracte un 50%, tindrà una bonificació per aquest mateix percentatge. si ho fa un 30%, serà una bonificació del 30. Si és del 10%, la bonificació serà del 10%. Per tant, considerem que és una bona fórmula perquè, grans empreses amb grans plantilles, es vegin premiades a l'hora de crear nous llocs de treball. Però, també les petites i mitjanes que s'els aplicarà en la mateixa proporció, i això sí, sempre per crear ocupació de qualitat i no precària!
 
Per acabar, només afegir que també vam treballar per tal de gravar els pisos buits, com així s'està fent en d'altres municipis. Però, observant els contenciosos en marxa que aquesta nova taxa està suscitant en molts pobles i ciutats de Catalunya, doncs, es considera que una taxa s'estableix sobre un servei. Si una vivenda buida no és un servei, no se li podrà aplicar cap tipus de taxa. Per tant, hem optat per redactar un reglament sobre pisos buits que castigui a qui disposi d'un immoble en aquestes condicions desocupat durant tres o quatre anys. Aleshores, ja no parlem d'una taxa, sino d'una sanció per mantenir buit el pis.
 
Seguiré explicant l'apartat sobre les moltes mocions presentades i debatudes al ple, amb un capítol especial dedicat a l'IBI, en els propers dies!
 El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com