divendres, 26 de febrer de 2016

PLE FEBRER 2016: UN GOVERN QUE GOVERNA

Malgrat que des d'ahir em trobo immers en un profund procés gripal, he d'aprofitar algun dels "intervals lúcids" per poder fer l'habitual crònica del ple de cada mes, que algú ja m'ha reclamat.
 
El cas és que, malgrat ser un plenari amb vint-i-un punts a l'ordre del dia, i sense aprovació de l'acta del darrer ple per raons logístiques, vam demostrar saber trobar un bon nivell d'entesa en la distribució de les intervencions de cada grup, que, com sempre dic, es deu principalment a la creació l'any 2008 de la Junta de Portaveus.
 
En el ple d'ahir, el primer punt, dividit en diversos subapartats, el que es feia era donar compte de la renúncia del Regidor Heras de Ganemos Palau, tant a les seves competències delegades, com a la seva pertinença a diferents òrgans tant de govern com de caracter supramunicipal. És per això, que també es va donar compte de com queden repartides les àrees que ell havia gestionat fins al mes passat, quan va renunciar al seu càrrec davant del propi plenari.
 
En aquest sentit, cal dir que el Regidor Marc Sanabria és qui assumeix les àrees de Participació i Transparència, i jo mateix assumeixo les de Cooperació i Solidaritat. També es va nomenar a la Regidora Fernández com a Quarta Tinent D'alcalde, que fins un mes enrere també ocupava el regidor Heras.
 
A nivell supramunicipal, s'em va elegir a mi com a representant de l'Ajuntament davant el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Regidora Sanz com a representant davant el Consorci de Residus del vallès Occidental, i la Regidora Fernàndez com representant davant la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat.
 
Seguidament, va ser aprovat l'abonament del 1% que restava pendent de la paga extra de desembre de 2012 al personal municipal. També en l'àmbit econòmic, es va fer, com cada trimestre, la rendició de comptes respecte del compliment de la legislació actual sobre el pagament per part de l'Ajuntament dins de termini de les factures a proveïdors que, com ve essent habitual, també es compleix amb escreix que els pagaments d'aquest consistori estiguin molt per sota del límit dels trenta dies establerts.
 
En un altre ordre de coses, i perquè així ho determina la llei, es demana autorització al Ministerio espanyol de torn per convocar dues places de policia de les sis que hi ha actualment vacants. Però, és cert que, en els darrers temps, un per jubilació i l'altre per haver guanyat una plaça en un altre municipi, són dos agents que es troben molt a faltar en el dia a dia de la Policia Local.
 
Es va aprovar també, perquè així ho determina la ditjosa LRSAL, la modificació dels estatuts del Consorci del Parc d'interès natural de Gallecs, així com els del Consorci de Normalització lingüística.
 
Pel que fa a les àrees de les que jo n'ostento delegació, va ser aprovada la constitució definitiva del nou Consell municipal de Serveis socials. Al novembre es va aprovar el Reglament, s'ha publicat i posat a exposició pública sense que ningú hi hagi formulat al·legacions, i ara toca aprovar la seva constitució. el proper mes s'hauran de fer els nomenaments dels diferents representants d'entitats, formacions polítiques, etc, i ja es podrà posar en marxa definitivament, el que esperem que sigui un veritable instrument de participació, consulta i assessorament en una matèria tant i tant sensible i necessària com és la que es refereix als serveis socials en general.
 
També es va aprovar per unanimitat l'adhessió al nou reglament del SAD, Servei d'Ajuda a Domicili, que ens presta el consell Comarcal. Les famílies o persones amb situació de dependència, disposen de personal que presta una empresa contractada pel Consell Comarcal, prèvia licitació, per ajudar en tasques de la llar, en la higiene personal, en l'acompanyament, etc. Tot d'acord amb l'estudi i anàlisi que les nostres tècniques o treballadores socials fan de cada cas en particular. Cal tenir en compte també, que el propi Ajuntament assumeix la despesa necessària que comporta aquest personal d'ajuda, en cas que siguin necessàries més hores de dedicació que les legalment establertes.
 
Finalment, pel que fa a l'àrea de Comerç, es va aprovar la proposta de modificació dels estatuts del Consell Assessor del Comerç i del Consum. Des de l'equip de govern vam considerar que un consell, tal i com era fins ara, creat pel Regidor Zambrana l'any 2008, era poc participatiu i poc consultiu, donat que només hi havia representants polítics i els presidents de l'associació de comerciants i la Illa Comercial Palau. Vam pensar que la incorporació d'una de les tècniques de l'àrea de Comerç de l'Ajuntament, un representant de la Cambra de Comerç de Sabadell i un de PIMEC Comerç Vallès Occidental, faria que el consell en qüestió adquirís el seu veritable sentit d'assessor, com el seu nom indica.
 
Van ser sis les mocions presentades al ple. Però, aquestes, ja les comentaré en el proper apunt!

Este correo electrónico se ha enviado desde un equipo libre de virus y protegido por Avast.
www.avast.com