dijous, 9 de febrer de 2017

ABOCADOR DE CAN PARERA: "QUI ESTIGUI LLIURE DE RESPONSABILITATS, QUE TIRI LA PRIMERA PEDRA!"

L'equip de govern posa fi als abocaments il·legals a Can Parera

 

L'Ajuntament ha retirat pneumàtics de la superfície, ha precintat l'accés al terreny i ha obert expedients sancionadors

 

Finalment, l'Ajuntament ha pres mesures cautelars a la finca privada de Can Parera on s'haurien estat fent abocaments il·legals, de forma intermitent i no continuada, des de finals dels anys 80. La finalitat principal és impedir de forma definitiva que se'n realitzin més. Aquestes mesures, dutes a terme al desembre, han consistit en la col·locació de tanques i el precintat de l'accés al terreny, per evitar que continuïn entrant camions a abocar-hi terres i runes. També es realitzen inspeccions recurrents per part de la Policia Local i tècnics municipals. A banda, el consistori ha incoat expedients sancionadors als responsables que hi han fet abocaments.

 

A més, el 15 de novembre l'Ajuntament va retirar els pneumàtics que hi havia a la superfície del terreny. Ho va fer de forma subsidiària i a causa de la manca d'actuació de la propietat, malgrat que és aquesta qui ha d'abonar el cost. "Era una actuació necessària per evitar el risc d'incendi i la proliferació de mosquits", afirmava Luisa Fernández, Tinenta d'Alcaldia i regidora de Medi Natural i Gestió Ambiental, al darrer Ple Municipal, celebrat el 26 de gener.

 

"A través dels controls que s'estan fent, hem vist que darrerament l'activitat ha cessat", relatava Fernández en la mateixa sessió plenària. Tot i que és en aquest darrer mes quan s'ha constatat que s'han aturat els abocaments de terres i runes, l'Ajuntament ha estat duent a terme controls en exercicis anteriors, adoptant  les mesures esmentades en els darrers mesos, que és quan s'haurien tornat a realitzar nous abocaments: "S'ha anat precintant, avisant a les empreses que no s'hi poden llençar runes, obrint expedients sancionadors...", explicava la regidora.

 

"Vetllem perquè aquesta situació se solucioni el més aviat possible, i per aquest motiu requerirem a l'Agència de Residus de Catalunya que es faci un estudi més acurat", va avançar Luisa Fernández al Ple, en resposta a la petició feta per diversos grups de l'oposició per tal que "es duguin a terme els estudis necessaris per esbrinar si hi ha residus enterrats, s'identifiquin i es retirin". També en relació a aquesta demanda, Fernández va recordar: "l'Agència de Residus va fer un petit estudi. Sabem que hi ha pneumàtics i residu inert".

 

"Les competències en aquesta matèria les té l'Agència de Residus de Catalunya, però vull agrair l'esforç dels serveis tècnics municipals en aquest tema", comentava la regidora, referint-se a les inspeccions i els expedients sancionadors que s'han efectuat en diverses ocasions, així com, en general, a les actuacions practicades.

 

Tot plegat es va debatre al Ple Municipal per la proposta presentada per ERC amb l'adhesió de la CUP, en la que es demanava un estudi exhaustiu que certifiqui tot el que s'hi ha enterrat, que no s'hi facin més abocaments i que es netegi el terreny, entre altres qüestions. Tots els regidors i regidores de l'oposició van votar-hi a favor. L'equip de govern, però, va impedir-ne l'aprovació en tenir majoria al Ple. "El govern ha votat en contra perquè tot el que es demana a la moció ja s'està fent", va afirmar l'Alcaldessa, Teresa Padrós, qui va voler agrair "la feina i el seguiment que n'han fet tots els regidors i regidores al llarg de tots aquests anys". En aquest sentit, cal tenir en compte que l'origen dels abocaments es remunta als anys vuitanta, època aquella en la que, per desgràcia aquests tipus d'activitats sovintejaven arreu del país. Amb tot, han estat, per tant, gairebé totes les forces polítiques municipals les que, en un moment o altra, han anat tenint responsabilitats sobre aquest abocador, a excepció de les aparegudes recentment de les darreres eleccions municipals. I és ara, quan sembla s'ha posat fi (esperem que de forma definitiva) a aquesta activitat tant perjudicial per a tots els ciutadans de la zona i del poble en general.

 

També a Can Parera, però en una altra finca, més propera a les cases del barri, l'Ajuntament va desmantellar aquest passat estiu un grup de barraques que feia dècades que s'havien construït al bosc i al terreny contigu a les cases. Aquesta actuació va requerir que el consistori també actués de forma subsidiària, aconseguint, a més, la col·laboració del veïnat i d'una part dels propietaris dels terrenys afectats. Les barraques, a banda de malmetre l'espai natural, comportaven diversos riscos, sobretot d'incendi i de manca de salubritat.

 
Avast logo

This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com