dissabte, 4 de febrer de 2017

PREGUNTES QUE NO BUSQUEN RESPOSTES

En Política municipal, també a la que no és municipal, però, sobretot a la que es fa al poble, penso que ja està tot inventat. I que, per molt que hom pensi en una determinada estratègia emparant-se en el ROM, Reglament Orgànic Municipal, acabarà per adonar-se que, un cop passat l'efecte sorpresa inicial, tot tornarà a ser com abans i l'intencionalitat, si de desgastar al govern a costa del que sigui es tracta, culminarà en no-res.
 
A l'hora de decidir, per part dels grups de l'oposició quines preguntes es fan al Govern en el punt de l'ordre del dia destinat a Precs i Preguntes, cal decidir i pensar molt bé si el que es pretén és cercar informació sobre aspectes de la gestió de l'equip de govern que es desconeixen, fer precs a fi que s'actúi en una determinada direcció o, per què no, interpel·lar sobre qüestions que es considera que el govern hi hauria d'haver actuat i no ho ha fet.
 
El problema està en quan, des d'algun grup de l'oposició, no es cerca ni saber sobre què s'està fent en un determinat àmbit, ni demanar que s'actúi en una determinada direcció sobre el que sigui o, simplement, no es vol preguntar sobre el que realment no se sap. El problema és quan l'única intenció és desgastar sense més, per no dir destruir a costa del que sigui.
 
En el darrer ple de gener, com tantes vegades havia fet jo mateix en tant que Cap de l'Oposició durant l'anterior mandat, ERC va presentar per escrit, 24 hores abans del ple, unes quantes preguntes a fi que fossin contestades en el mateix plenari. Perfecte. Ens sembla molt bé, perquè et dona el temps suficient per preparar les respostes en el cas d'haver de necesitar alguna dada que, si es preguntés directament en el ple, potser no estariem en condicions d'oferir. La qüestió és que, més enllà de preguntes que es podrien considerar gairebé de tràmit, o algunes que es poden calificar d'obsoletes com la que deia que què havia fet l'Ajuntament per evitar desnonaments en aplicació de la llei 24/2015. És evident que aquella llei no ens dona a ajuntaments com el nostre cap competència al respecte, com sí ho fa la recentment aprovada 4/2016 de 22 de desembre, que, al menys, em va servir per poder oferir quatre pinzellades sobre les novetats que incorpora, que sí ens dota d'eines importants per a la creació de vivenda social amb el dret de tanteig sobre les finques objecte d'execució hipotecària, l'establiment del nou impost sobre vivendes buides o el fet que, ara sí, apareguem entre els municipis que tenen una forta i acreditada demanda d'habitatge social.
 
Però, com deia, més enllà d'això, preguntes sobre el Referèndum per la independència de Catalunya, que si aplicarem la moció en el seu dia aprovada per majoria absoluta (només faltaria!), que què farem perquè hi hagin debats públics sobre el referèndum, etc. Aquestes preguntes, hem pogut veure com només cercaven el nostre desgast i menyspreu. Vaig contestar que, evidentment que aplicarem la moció, que organitzarem, juntament amb les entitats sobiranistes (com sempre) i els partits independentistes, els debats i les sessions obertes que facin falta. Que posarem a disposició els espais municipals per portar-les a terme. Després d'haver contestat tothom, va replicar el seu portaveu, que què pensàven fer. Vaig contestar que li acabava de dir. Sembla, per desgràcia que el seu objectiu era únicament que nosaltres diguessim una altra cosa. Avui, veig que publiquen a les xarxes que vam contestar que no pensàvem cumplir amb la moció aprovada!
 
Què voleu que us digui. Que em sap greu que aquella unitat que sempre hem buscat ara s'en vagi a norris per pura estratègia electoralista. Com sempre hem intentat evitar l'enfrontament entre grups i persones independentistes... i així ho seguirem fent. Ara sembla que només es cerca el contrari. Seguirem treballant, com el que més, per la independència de Catalunya, i no ens dedicarem a anar desmentint mentides d'aquest calibre. Sempre hem treballat junts en aquest aspecte, i la nostra intenció és seguir en la mateixa línia, No ens podem equivocar d'adversari. Nosaltres segur que no som l'enemic a batre en aquest terreny. En poden estar ben segurs. Sabem que no els agrada que governem amb el PSC, com suposo que tampoc els deu agradar que els seus companys de partit ho fan en altres ajuntaments o en el mateix Consell Comarcal del Vallès Occidental, on també hi governen. Però, penseu en quin és el nostre gran objectiu comú: És la Independència. I trinxant les relacions entre els qui pensem igual i estem en el mateix vaixell, no sé si anem enlloc!Avast logo

This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com