dijous, 18 de maig de 2017

COMPROMESOS AMB EL REFERÈNDUM PER LA INDEPENDÈNCIA

Sou ja uns quants els qui, davant qualsevol conversa, tertúlia o trobada, ens pregunteu, potser amb un cert punt d'incredulitat, que com ens ho farem perquè al nostre poble es pugui celebrar sense problemes el Referèndum per la Independència que ha de convocar el Parlament de Catalunya per després de l'estiu. De fet, si us dic la veritat, m'agradaria que fossiu més els qui us mostreu preocupats per la qüestió, la qual cosa voldria dir que no es detecta ni sensació de cansament o esgotament, com alguns altres els agradaria que passés. I a vegades, els que potser fan veure que els preocupa pensar que el referèndum no es podrà celebrar al nostre poble per la composició de forces polítiques al Ple municipal, potser, en el fons, estan desitjant que la cosa no vagi bé, ara que tot serveix per atacar al grup del PDECAT, Demòcrates, CiU, exconvergents o com s'ens vulgui anomenar.

 

La resposta és molt senzilla: Des del passat mes d'octubre de 2016 fins avui, han estat aprovades pel plenari de Palau-solità i Plegamans un total de tres mocions de compliment obligatori, que deixen molt clar quin paper ha de jugar el nostre Ajuntament i quin és el seu grau de compromís, independentment de la diversitat de grups i ideologies que el conformen. I és que, si estem d'acord, com no pot ser d'una altra manera, que el que s'aprova per majoria en un Ple s'ha de complir, no caldrien més explicacions al respecte.

 

En conseqüència, em limitaré a transcriure els acords presos per la majoria de regidors i regidores del nostre consistori, sense més afegitons ni comentaris, a fi que tingueu la possibilitat d'analitzar amb detall els acords adoptats.

 

Començant per la moció del ple del passat mes d'octubre de 2016, on s'acorda:

 

Primer. Manifestar el recolzament de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans a la celebració d'un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, quan la Generalitat de Catalunya el convoqui, amb una pregunta clara i de resposta binària.

 

Segon. Assumir l'encàrrec del Parlament de Catalunya d'impulsar els debats constituents des de l'àmbit local al nostre municipi promovent la participació de la societat civil i facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà.

 

Tercer. En cas que el resultat del referèndum fos favorable a la independència, participar en la creació d'un espai de municipis per la República en el marc del procés constituent on es debatin i consensuïn les aportacions que el món local pugui fer al procés constituent i es defineixi el model i el nivell competencial dels municipis a la futura República.

 

Quart.  Comunicar aquest acord a la Mesa del Parlament de Catalunya i que aquesta ho faci extensiu a tots els grups parlamentaris.

 

 

Al mes següent, és a dir, en el Ple del mes de novembre de 2016, s'adopten els següents acords:

 

1)         L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans considera necessari impulsar des dels partits polítics i les organitzacions socials aquelles iniciatives que permetin agrupar al voltant de l'exigència de celebració d'un referèndum al màxim de forces polítiques, organitzacions sindicals i socials, moviments i entitats veïnals i socials. I insta al Govern de Catalunya a reconèixer i donar suport a la construcció d'aquest espai transversal de la societat civil.

 

2)         L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans expressa el compromís i fa seus tots els esforços encaminats a la celebració d'un referèndum que compti en la seva convocatòria, formulació i organització, amb les màximes garanties d'inclusió per al conjunt de la societat catalana, que estimuli la més àmplia participació i que cerqui el reconeixement previ de la Unió Europea i la comunitat internacional, per tal que, d'aquesta consulta, es desprenguin efectes polítics i jurídics reals en concordança amb la voluntat democràtica expressada per la ciutadania.

 

3)         L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans insta el Govern de Catalunya que acordi impulsar les iniciatives polítiques i parlamentaries necessàries per possibilitar, la celebració d'un referèndum sobre l'opinió de la ciutadania de Catalunya en relació al nostre futur polític com a nació.

 

4)         L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans insta el govern de Catalunya a estendre a tot l'Estat espanyol la idea que la sortida al conflicte actual és la celebració del referèndum, cercant complicitats arreu dels territoris de l'Estat espanyol entre els partits polítics, les organitzacions de la societat civil i la ciutadania en general.

 

5)         L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans insta el govern de Catalunya a obrir vies de diàleg amb actors internacionals per a traslladar aquesta proposta de referèndum inclusiu, amb garanties democràtiques i reconeixement previ, i a treballar en la recerca d'elements de complicitat a nivell internacional, que ens permetin establir aliances.

 

6)         Traslladar els presents acords a la Presidència de la Generalitat, la Mesa del Parlament, als grups polítics amb representació institucional del Parlament de Catalunya, del Congrés i del Senat.

 

 

Finalment, el Ple municipal de febrer d'enguany, es va pronunciar en els següents termes: 

 

1.      Adherir l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans al Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum que s'adjunta.

2.      Comunicar el present acord als representants de partits polítics, entitats, sindicats, governs locals, agents econòmics i diverses organitzacions socials del Pacte Nacional pel Referèndum.

 

En definitiva doncs, vull pensar que tots aquells dubtosos, ja siguin sincers o capciosos, en tindran prou amb el que acabo de transcriure. Vol dir això, que, convocat el Referèndum, també Palau-solità i Plegamans, com el país sencer es posarà en marxa per a la seva celebració amb totes les garanties civils i ciutadanes, per a que, amb el resultat obtingut, favorable o no a la independència de Catalunya, es pugui actuar en conseqüència!


Virus-free. www.avast.com