dissabte, 29 de desembre de 2018

INOCENTADA PRESSUPOSTÀRIA I BURLA ALS PRESOS POLÍTICS PER PART DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

Tal i com heu anat seguint a les xarxes socials o per aquest mateix bloc, han tingut lloc dos iniciatives polítiques a nivell local durant aquest mes de desembre que han comptat amb el despreci i menyspreu més absolut per part de l'Alcaldessa Padrós, el PSOE palauenc, la regidora d'aquest invent anomenat Ganemos Palau, que tant be´s'ha integrat en el bloc del 155 i, com no, de la gent de C's i PP. Es tracta, per una banda, d'una sol·licitud de celebració d'un ple extraordinari monogràfic en solidaritat amb els presos que el dia 1 de desembre van iniciar una vaga de fam per denunciar les arbitrarietats i injustícies a les que es veien sotmesos pel infaust Tribunal Constitucional espanyol, impedint el seu accés a la Justícia europea, amb la moció corresponent, petició que venia signada, ja en data 9 de desembre pels sis regidors que integren els grups municipals de PDECAT - DEMÒCRATES, ERC, CUP I ICV. Sabent que l'alcaldessa comptava legalment amb quinze dies hàbils per a convocar el ple i que aquest termini finalitzava el proper dimecres dia 2 de gener, finalment, abans d'ahir dijous 27, vam rebre convocatòria del ple en qüestió a celebrar el proper dimecres dia 2 de gener a les 15 hores de la tarda. És a dir, amb total menyspreu als presos polítics que van fer vaga de fam, amb la clara intenció de fer veure que ara ja no té sentit el que reclamàven, amb absoluta falta de respecte als representants del poble que vam presentar la sol·licitud, i encara més, amb absolut despreci als quatre mil vuit-cents ciutadans que van exercir el seu dret a vot el passat 1 d'octubre de 2017, l'alcaldessa esgota els terminis legals, posa el ple a les tres de la tarda intentant així evitar la presència de públic i, en definitiva, segueix ignorant la realitat del poble, que és també la del país sencer i la d'una majoria social cada cop més inqüestionable.
 
Com que en alguna conversa havia sortit, no sé si ha convocat el ple aquest dia, sabent que jo seré fora del país per motius personals, evitant així, una mica més si cal, la possibilitat de debat de la moció. Però, tinc clar que el debat hi serà, que els grups presentants posarem en evidència de nou la manca absoluta d'esprit democràtic de l'equip de Govern de PSOE i Ganemos amb el suport incondicional amb tot i per tot de C's. I no només això, si no que cal que tothom faci un esforç i assisteixi al ple, evidenciant el suport del nostre poble als nostres presos polítics, com ve es demostra en tants i tants actes, com els que cada dimarts al vespre tenen lloc a la Plaça de la Vila. Cal anar-hi, ser-hi, que ningú hi falti, malgrat la meva absència inevitable. Que no es pensin que, amb marrolleries polítiques com les d'esgotar tots els terminis i fer plens a les tres de la tarda, s'en poden sortir tant alegrement com si res greu no estés passant al nostre país!!!
 
Dit això, canviem de tema. Per una altra banda, el nostre Grup municipal, el de PDECAT - DEMÒCRATES, en data 19 de desembre, va presentar Al·legacions als Pressupostos municipals que es van aprovar inicialment en el plenari de finals de novembre. Com ja vam dir el mateix dia en que vam sortir del Govern municipal, l'endemà del referèndum del 1 d'octubre de 2017, la nostra tasca a l'oposició, pel que fa a la política local, consistiria en vetllar pel ple compliment del Pla d'Acció de Govern subscrit en el mes de juliol de 2015. I és per això, que hi ha aspectes prou remarcables on cal incidir a la vista dels greus incompliments per part del Govern municipal. I és aquesta la raó per la qual vam presentar, en temps i forma, les corresponents al·legacions que, per a fer-ho més simple, us transcric a continuació:

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL

 

AL·LEGACIÓ Núm. 1

 

Considerem que les partides destinades a "Biblioteques Públiques" no compleixen amb els acords presos per la unanimitat del ple municipal, en el sentit que, d'acord amb la moció aprovada el passat mes de juny de 2019, Acord Primer: "Augmentar progressivament la partida pressupostària destinada a Biblioteca des de l'any 2019 per arribar als 214.000 euros l'any en que entri en funcionament la nova biblioteca", no es dona l'increment acordat. Entenem que un augment només del 3,57%, és a dir, 500 euros, no constitueix un increment prou remarcable com per considerar-lo com a tal.

 

Proposem un increment pressupostari en aquest punt de com a mínim 4.000 euros en el pressupost de l'any 2019.

 

Justificació

 

Donar compliment a la moció aprovada per unanimitat en el ple municipal del mes de juny de 2018.

 

 

 

AL·LEGACIÓ Núm. 2

 

Acord Segon: "Crear i/o contractar l'any 2019 una nova plaça de tècnic auxiliar de biblioteca per poder seguir donant el servei de qualitat que precisa el ciutadà alhora que preparar la transició cap al funcionament de la nova biblioteca", no es dota pressupostàriament aquesta contractació.

 

Justificació

 

Donar ple compliment a la moció aprovada per la unanimitat del ple municipal ordinari del passat mes de juny de 2018.

 

 

FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL

 

AL·LEGACIÓ Núm. 3

 

Considerem que s'està incomplint amb un dels compromisos de l'àrea d'Empresa i Ocupació relatiu a la creació de l'anomenada FUE, Finestreta Única Empresarial. A l'octubre de 2017 s'estava en condicions de procedir a la seva immediata posada en funcionament.

 

A més, la creació d'aquest nou servei, és d'obligat compliment legal segons la Llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Llei 16/2015), que té per objectiu reduir els tràmits, incrementar la transparència i la simplicitat dels procediments i disminuir el temps per iniciar una activitat econòmica.

 

És per això que proposem la creació d'una partida encaminada a la immediata obertura d'aquest nou servei municipal, tant necessari per facilitar les gestions i tràmits a les empreses del nostre poble, facilitant així la creació de llocs de treball.

 

Justificació

 

Donar compliment als compromisos del Pla d'Acció de Govern subscrit a l'inici del present mandat.

 

 

FIRES I MERCATS

 

AL·LEGACIÓ Núm. 4

 

Considerant que s'observa un elevat increment de les partides destinades a Fires i Mercats, per Capítol 2, i tenint en compte que el compromís adquirit mitjançant el Pla d'acció de Govern subscrit i publicat a l'inici del present mandat, en l'apartat de gestió Econòmica i Foment del Comerç, es diu literalment: "Coordinació i gestió directe municipal d'algunes fires i mercats", entenem que cal no incrementar aquesta partida, deixant-la igual que per a l'exercici de 2018 o fins i tot disminuir-la.

 

Justificació

 

Donar compliment als compromisos del Pla d'Acció de Govern subscrit a l'inici del present mandat.

 

 

AVINGUDA CATALUNYA

 

AL·LEGACIÓ Núm. 5

 

Considerant que en el Pla d'Acció de Govern subscrit a l'inici del present mandat, a l'apartat d'Equipaments i Infraestructures municipals, s'hi compte el compromís de: "Revisió i millora dels accessos i serveis de l'Avinguda Catalunya, convertint-la en un veritable eix urbà, posant el projecte a debat i consideració del veïnat i comerços afectats", entenem necessari donar compliment al compromís en questió.

 

Si tenim en compte que ja existeix una primera proposta de projecte que s'havia començat a posar en consideració de veïns i comerciants de la zona, proposem que, en compliment dels compromisos adquirits, es doti d'una partida econòmica per a la seva redacció definitiva.

 

Justificació

 

Donar compliment als compromisos del Pla d'Acció de Govern subscrit a l'inici del present mandat.

 

 

HABITATGE SOCIAL

 

AL·LEGACIÓ Núm. 6

 

Proposem mantenir el pressupost de la partida d'Urbanisme i Habitatge, per poder complir amb les previsions del Pla d'Acció de Govern pel que fa a Polítiques Mediambientals, Salut, Mobilitat i Habitatge, en el sentit de desenvolupar un projecte d'habitatge social.

 

Considerem que la manca d'accés a l'habitatge per part d'amplis sectors de la nostra població, sobretot en relació a la gent jove, es fa més que mai imprescindible disposar d'una vegada d'un projecte d'habitatge social que doni continuïtat a l'estudi de vulnerabilitat social vinculada a l'habitatge que es va deixar enllestit i presentat a l'octubre de 2017.

 

 

Doncs bé. El termini per a presentar al·legacions als pressupostos municipals del 2019 finalitzava el passat dijous dia 27 a les dotze de la nit. Doncs, ahir, dia dels Sants Inocents, entre deu i onze del matí, tots els regidors/es del consistori vam rebre una trucada telefònica de Secretaria advertint que en poca estona rebríem via e-mail, convocatòria de Ple extraordinari i urgent que tindria lloc ahir mateix, també a les tres de la tarda, prèvia Comissió Informativa a les 14.45. Tal com ho llegiu! Sí noi, convocat ple en quatre o cinc hores d'antel·lació per desestimar de pla, sense arguments tècnics de cap tipus, sense fonamentació jurídica i, evidentment, sense justificació política, ja que l'única raó per la qual han incomplert els seus propis compromisos polítics és que volen tenir el pressupost de 2019 en vigor el dia 1 de gener, donant així per iniciada la seva campanya electoral prioritzant els jardins, els arranjaments de carrers, els fanals i els parcs, en detriment de la nova biblioteca, l'habitatge social, els accessos a l'Avinguda Catalunya o la reducció en l'externalització de la contractació de l'organització de fires i mercats, com deixant també de banda, la posada en funcionament, obligatòria per llei, de la Finestreta ünica Empresarial.

 

De fet, el ple d'ahir, a banda de suposar un veritable atemptat a la intel·ligència, va ser una veritable burla a qui, legítimament exerceix el seu dret a presentar al·legacions a uns pressupostos pensats només, en clau electoral, deixant de banda qualsevol compromís polític anterior. Però, no només això, van fer que l'Interventor municipal, que hauria de ser una persona amb prou solvència tècnica, actuant sota el principi d'imparcialitat política, elaborés un informe, que res tenia de tècnic, ple de raonaments purament polítics, exercint de portaveu polític del Govern sense més, no acreditant en cap moment que s'incomplís cap dels requisits legals per rebutjar les al·legacions presentades i vertint afirmacions com: "El Govern ja està treballant en el projecte de biblioteca, el Govern ja creu que es ve satisfent per Internet les necessitats de la FUE, Finestreta Única Empresarial, o, simplement, que no hi ha crèdit pressupostari suficient per atendre les nostres pretensions. I és que, era del tot impossible rebatre les nostres al·legacions amb arguments tècnico-legals. Parlem de compromisos polítics. I aquests, es compleixen o s'incompleixen! Si optes per destinar diners a la política d'aparador, digue-ho així, i no ens atabaleu amb justificacions que només us fan entrar en el ridícul més absolut! em va saber greu que, una persona com l'Interventor, a qui tinc per bon tècnic, malgrat la seva, al menys antiga militància socialista, s'avingués a tant menyspreable tasca d'entrar en el combat polític sota l'aparença d'un informe tècnic. Però, ell deu saber les raons de tot plegat!

 

L'equip de Govern va voler fer veure que el ple només es podia celebrar ahir perquè entrés en vigor el dia 1 de gener. Molt bé, els vam dir que aquestes al·legacions es podien haver resolt en el ple ordinari de gener. Ells van rebatre que aquell ple s'ha de celebrar el dia 31 de gener i que la llei els atorga 30 dies per resoldre les al·legacions. Van tornar a fer el ridícul. Només llegint el ROM, Reglament Orgànic Municipal, a l'article 33.1 diu que el ple ordinari podrà modificar la data de celebració, que és el darrer dijous de cada més, si l'alcaldessa considera que hi ha raons justificades. a preguntes per a que la Secretària o l'interventor aclaríssin aquest extrem, hi ha qui va detectar com la pròpia alcaldessa impedia als referits funcionaris que ho féssin.

 

En definitiva, que atemptant contra tot, contra la intel·ligència de tots plegats, contra el més elemental esprit democràtic, contra qualsevol intent de transparència, ja tenen els pressupostos en vigor el dia 1 de gener, malgrat no descartem algun tipus d'actuació a estudiar al llarg de les properes setmanes per impugnar un informe emès des d'Intervenció, que ha servit de base per a la desestimació de les nostres al·legacions.

 

No voldria acabar sense, per una banda, agraïr el recolzament rebut per part dels Grups municipals d'Esquerra Republicana, la CUP i ICV, i per una altra, desitjar-vos a tots una feliç entrada d'any. Un any que ens hauria de portar grans canvis per al futur també del nostre estimat poble de Palau-solità i Plegamans!!!

 


Libre de virus. www.avast.com