dimecres, 12 de desembre de 2018

SOLIDARITAT AMB ELS PRESOS POLÍTICS EN VAGA DE FAM

Diumenge passat al vespre, un cop acordat entre tots els regidors/es que integrem els Grups municipals de PDECAT - DEMÒCRATES, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, CUP i ICV, la necessitat de demanar la celebració d'un Ple extraordinari a l'Ajuntament per expressar el suport i solidaritat del consistori amb els presos polítics en vaga de fam, vam presentar telemàticament la sol·licitud en qüestió, acompanyada de la moció que voldríem aprovar.

 

Com que amb cinc regidors és suficient per poder demanar i fer que es convoqui un ple extraordinari i monogràfic d'aquestes característiques, i hem estat sis els que ho hem peticionat, ara l'alcaldessa disposa de quinze dies hàbils (fins el 2 de gener) per convocar el ple. Si no ho fés, quedaria vàlidament convocat al desè dia hàbil següent, és a dir el 16 de gener i a les dotze del migdia. Suposem que es convocarà de forma raonable en els propers dies donada la situació d'emergència denunciada pels presos polítics Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn.

 

A continuació transcric la literalitat del text presentat:

 

 

 

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDECAT – DEMÒCRATES, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS I LA CUP A DEBATRE EN EL PROPER PLE DE L'AJUNTAMENT A CONVOCAR DE FORMA EXTRAORDINÀRIA I URGENT

 

Els regidors/es Laura Navarro Ceballos, Jordi Plaza Nualart, Maria Àngels Marcuello Martínez, Jordi Pujol Lozano, Jordi Méndez Cordobés i Jaume Oliveras Malla, en la Nostra qualitat de membres de la Corporació municipal i en exercici dels nostres drets d'acord amb les estipulacions del vigent Reglament Orgànic Municipal, ROM, per mitjà del present escrit sol·licitem la celebración d'un Ple extraordinari monogràfic per tractar i aprovar si s'escau, la moció que tot seguit es transcriu:

 

Els presos polítics Jordi Turull i Jordi Sànchez, a la que també s'hi han afegit posteriorment en Josep Rull i Joaquim forn, han iniciat una vaga de fam per denunciar el bloqueig que el Tribunal Constitucional està imposant a l'accés al Tribunal Europeu dels Drets Humans.

 

La duresa que comporta aquesta acció demostra la fermesa de les seves conviccions així com de la resta de presos i exiliats i confirma el seu compromís amb la lluita pacífica. 

 

Aquesta acció excepcional i extraordinària torna a situar amb més força el focus sobre l'arbitrarietat de la justícia espanyola, que està instruint una causa política amb arguments falsos, atemptant contra drets fonamentals, com la presumpció d'innocència o el dret a un procés judicial amb garanties. 

 

Des dels Grups municipals del PDECAT – DEMÒCRATES, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, INICIATIVA PER CATALUNYA i la CUP, reiterem la nostra solidaritat amb aquesta vaga de fam que denuncia les traves que el Tribunal Constitucional està posant per endarrerir l'accés al TEDH. Tal com han expressat els vaguistes, aquesta acció pacífica no es fa contra ningú, sinó a favor de remoure consciències i voluntats: no es busca cap tracte de favor, ni tan sols una resolució positiva dels recursos; sinó demanar que es respectin els seus drets.

 

D'acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l'Ajuntament, a convocar de forma extraordinària i urgent, aprovi els següents acords:

 

PRIMER.-  Donar ple suport a la decisió dels presos polítics Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, d'iniciar una vaga de fam en denúncia a l'actuació del Tribunal Constitucional, que amb la seva manera de procedir davant dels recursos d'empara presentats pels presos polítics evita l'accés de les seves peticions als Tribunals Europeus i Internacionals.

 

SEGON.-  Exigir al Tribunal Constitucional que resolgui els recursos d'empara presentats pels presos polítics.

 

TERCER.- Notificar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats, al Senat, al Parlament Europeu, a Amnistia Internacional i a l'Oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans (ACNUDH). I donar trasllat també d'aquesta moció al Tribunal Constitucional.

 

 

Palau-solità i Plegamans, 7 de desembre de 2018.

 

 

 

 

 

 

Laura Navarro Ceballos                                                                                                                                     Jordi Pujol Lozano

 

 

 

 

 

 

 

Jaume Oliveras Malla                                                                                                                                          Maria Àngels Marcuello Martínez

Portaveu del Grup municipal del PDECAT – DEMÒCRATES                                                      Portaveu del Grup municipal d'ICV

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Plaza Nualart                                                                                                                                                Jordi Méndez Cordobés

Portaveu del Grup municipal d'ERC                                                                                                          Portaveu del Grup municipal de la CUP


Libre de virus. www.avast.com