dilluns, 20 d’abril de 2009

REGIDOR DE GOVERNACIÓ?

Tot i saber des d’un bon principi, que això d’ostentar el càrrec de regidor de Governació és com haver d’assumir que en el futur el que et tocarà fer en moltes ocasions és el paper del dolent de l’equip de govern municipal, aquell a qui li ha tocat defensar l’ordre, la seguretat al municipi no entesa des del punt de vista delinqüencial sino del de fer cumplir la normativa en matèria de civisme, ordre públic, animals domèstics, seguretat ciutadana, convivencia veeïnal, seguretat del trànsit, i en definitiva, el funcionament de la cosa pública ventllant pel correcte compliment dels drets però també obligacions dels ciutadans del poble.

Aquest paper, que en molts casos és el de dolent, cal exercir-lo amb la màxima responsabilitat i respecte cap a tothom. Cal ser molt conscient de fins hasta quin punt les decisions preses et poden afectar personalment.

Resulta evident, que ser el responsable polític dels qui denúncien i posen multes, no és gens fácil. I us recomano fer l’exercici d’haver d’entomar aquelles petites reclamacions provinents de gent molt propera, amistats, etc, que han estat sancionats o denunciats per no cumplir amb la normativa vigent ja sigui per un mal aparcament, per no disposar d’alguna documentació obligatòria o per la raó que sigui. I és aquí on s’ha de ser fort, no es pot caure en cap cas en l’amiguisme, i cal mantenir-se ferm en el que hauria de ser indiscutible i fins ara no ho era: que les lleis i ordenances es fan perque es compleixin, i per a tots igual!

Des de l’Ajuntament cal establir les directrius necessàries per a una adecuada eficacia en l’assoliment de l’ordre i en l’exercici dels drets i obligacions dels ciutadans; i ningú ha de poder pensar, com sí havia passat en èpoques anteriors, que pel fet de ser amic, conèixer o ser parent d’aquest o aquell regidor, algú pot arribar a tenir cap tipus d’inmunitat.

La norma es fa per ser cumplida, els agents de l’autoritat han de vetllar perque es compleixi; i no poden servir d’excussa: ni que aquell mal aparcament només era per cinc minuts, ni que hi ha poc lloc per aparcar, ni que com que és el dia de la Palma i s’acumula molta gent al voltant de l’església, s’ha d’activar “de facto” una MENA de situació excepcional sense raó ni justificació.

Si hi ha persones que realment consideren que aquella denúncia i/o sanció és injusta, cal que acudeixin als mecanismes legals establerts per a salvaguardar els seus drets; i tots, jo el primer, vetllarem per tal d’aconseguir reparar qualsevol dany o perjudici que s’hagi pogut ocasionar.

Si fins fa pràcticament dos anys viviem en un municipi on no es controlava ni sancionava cap situació irregular en la via pública, algú havia de començar a intentar la difícil tasca de vetllar per l’ordre i la seguretat, que tothom pogués denunciar a Palau mateix qualsevol situació infractora a tot hora i que la gent es comencés a sentir degudament protegida!

Sé perfectament que això no comporta rèdits electorals ni personals. Però la responsabilitat del càrrec, l’honestedat en el seu exercici i la convicció d’una feina ben feta, em fan no defallir en el camí emprès.