dimecres, 30 de setembre de 2009

NOTÍCIES

El discurs d’Obama a l’ONU

El president dels EUA va inaugurar el curs de l’Assemblea de l’ONU obrint el futur a una cooperació internacional més gran, “una nova era de compromís basat en el respecte mutu i l’interès mutu”, una referència al multilateralisme, superant l’etapa d’unilateralisme del seu antecessor. L’objectiu i el to del discurs va ser ben rebut per tothom, considerant però que segueix corresponent als EUA la responsabilitat de ser i actuar com la primera potència del món.

Mana Zapatero, més impostos

El Govern central ha aprovat la presentació dels pressupostos generals corresponents a l’any 2010. Com ja havien anticipat, es fonamenten en una pujada d’impostos, dos punts de l’IVA, i també augmenta la pressió fiscal sobre l’estalvi, d’un 1% a un 3% més sobre rendiments de dipòsits, llibretes, assegurances i dividends. També se suprimeixen les deduccions de 400 euros a l’IRPF. Tots els partits de l’oposició, però també la gran majoria dels experts, consideren una greu equivocació la puja d’impostos en un moment com l’actual, de profunda recessió. La mesura del Govern espanyol és també contradictòria amb les que prenen la majoria de països europeus, que estan superant la crisi abans que l’Estat espanyol.

La banca i el president Zapatero

El president de l’Associació Espanyola de la Banca, Miguel Martín, va reclamar una reforma urgent de l’economia, i va assegurar que Espanya corre el risc de quedar despenjada de la recuperació europea. Va recordar, en aquest sentit, que juntament amb Holanda són els únics països l’economia dels quals no registrarà creixements positius aquest trimestre. Aquesta intervenció crítica i exigent del president de l’AEB coincideix amb la que fa poc va fer el president de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvi, que demanava eleccions anticipades, ja que el Govern era incapaç d’aconseguir un gran acord polític i social per combatre la crisi. El senyor Zapatero va respondre, des de Nova York, assegurant que Espanya sortirà de la recessió com la resta de països europeus.

La política d’estudis i informes del Govern català

El mateix Govern, a través del conseller d’Economia, dóna ara la raó a les sol•licituds de CiU, que reclamaven, des de fa mesos, poder examinar la gran quantitat d’estudis i informes encarregats pel Govern. Sospitaven que molts no tenien utilitat real, eren cars i s’atorgaven en quantitats que eludien les exigències de la normativa vigent. Ara, el Govern admet “incidències” en el 16% d’informes del 2007, estudis inútils que van costar 725.000 €. Els comentaristes apunten que han servit per pagar a persones que presten serveis al Govern al marge del servei públic, és a dir, que serveixen per premiar activitats partidistes, o que els encàrrecs són fets per persones incompetents, alts càrrecs sense la qualificació necessària, o per ambdós motius.

Reformes a les universitats

El conseller d’Universitats va informar que és necessari millorar l’eficiència del sistema universitari i per aconseguir-ho s’atorgaran, en un futur, més recursos a les universitats que proporcionin un nombre d’aprovats més elevat. Així mateix, els estudiants hauran de superar el 80% dels crèdits a què es matriculin. El problema és saber com s’aconseguirà, ja que els últims deu anys el rendiment acadèmic gairebé no ha canviat. Una millora es podria produir amb la generalització de la nova metodologia, l’anomenat Pla de Bolonya, que permet un seguiment més individualitzat de l’estudiant i una avaluació continuada.

El coneixement d’idiomes dels espanyols

Segons dades proporcionades per Eurostat corresponents a l’any 2007 la població adulta espanyola ocupa el tercer pitjor lloc de la UE en coneixement d’idiomes, només superats per Portugal i Hongria. Els joves han millorat, però encara a un ritme inferior a la mitjana de la UE. Un 60% dels joves europeus estudien dos o més idiomes; a Espanya, només el 28%. L’anglès és el més estudiat en el segon cicle d’ensenyament a tot Europa.