divendres, 6 d’agost de 2010

AIXÒ SÍ QUE ENS ACABARÀ DE DONAR L'IMPULS NECESSARI PER SUPERAR-NOS A NOSALTRES MATEIXOS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ VIÀRIA


Comencen els treballs de creació del Carril Bici

No es podrà utilitzar fins a la inauguració, quan s’hagi completat i compti amb els senyals i un nivell òptim de seguretat

Ja han començat els treballs de creació del Carril Bici que tindrà un extens recorregut per bona part de la trama urbana de Palau-solità i Plegamans. El Carril Bici circumval•larà el centre del municipi, comunicant les escoles i instituts i bona part dels equipaments (esportius, de salut, culturals...). A més, de la circumval•lació en sortiran ramificacions que la connectaran amb alguns barris.

Es tracta d’un projecte promogut per l’Ajuntament que compta amb el finançament del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL), que satisfà els 154.674,49€ que costarà. La inauguració tindrà lloc quan es completi tot el traçat del Carril Bici així com les actuacions complementàries per assolir uns nivells òptims de seguretat viària, com ara la instal•lació dels senyals.

El Carril Bici “cerca reduir la dependència envers el vehicle privat motoritzat i potenciar l’ús de la bicicleta, com a un mitjà de transport saludable, divertit i respectuós amb el medi ambient”, destaca el regidor de Sostenibilitat i Medi Natural, Abel Julien. I és que “el municipi compta amb uns índexs molt alts d’utilització de vehicles motoritzats quan és un poble que compta amb molts atractius per desplaçar-s’hi en bicicleta”, afegeix Julien.

Malgrat que en alguns carrers del nord del municipi ja hi ha trams de carrer amb el carril, l’Ajuntament demana que no s’utilitzi fins que s’instaurin totes les mesures de seguretat. I és que “la seguretat viària és una de les principals raons per les quals es crea el Carril Bici i ha tingut una importància cabdal en el seu disseny”, apunta el regidor de Governació, Jaume Oliveras. D’altra banda, “s’han buscat les millors alternatives en el seu traçat i disseny per eliminar el mínim nombre possible de places d’aparcament”, puntualitza el regidor de Via Pública i Urbanisme, Josep M. Serraviñals.

Tres tipus de carril
Certs imperatius han fet que el Carril Bici no sigui sempre un espai separat de la resta de la circulació rodada, sinó que l’usuari trobarà tres models diferents al llarg del seu recorregut. Les causes que han originat que el Carril Bici tingui formes diferents són: la seguretat viària, la tipologia diversa dels carrers per on passarà (amples, estrets, amb o sense vorera central...) i la premissa d’eliminar el mínim nombre possible de places d’aparcament.

Els tres models que configuraran una única xarxa de Carril Bici són:

1. Carril Bici separat de la resta de la circulació rodada. Es tracta del model més clàssic de carril bici, que compta amb un vial propi, degudament senyalitzat amb línies de color blanc i amb peces de seguretat de cautxú que impedeixen que els cotxes l’envaeixin. Aquest model de carril bici és el que s’està instaurant a l’avinguda Arquitecte Falguera, per exemple.
2. Espai compartit bicicleta-vehicles motoritzats (Zona 30). És on vehicles motoritzats i bicicletes compartiran la calçada. Aquests trams esdevenen Zona 30 (velocitat màxima limitada a 30km/hora) i se senyalitzen com a tal. És el model que s’està instaurant, per exemple, al tram del Camí Reial comprès entre l’av. Arquitecte Falguera i el carrer Suïssa.
3. Espai compartit bicicleta-vianants (Zona de Vianants). El traçat del Carril Bici passarà pel carrer Comerç, que ja és una via per a vianants, així com pel carrer Anselm Clavé, que està inclòs en la nova Zona de Vianants que s’està enllestint al centre. Als carrers de vianants les bicicletes no comptaran amb un espai separat, sinó que hauran de respectar els drets de les persones que hi caminin o hi passegin perquè compartiran el carrer amb elles.

Com s’assegura que en tot el traçat del Carril Bici les bicicletes puguin fer el recorregut d’anada i tornada, en alguns carrers de sentit únic les bicicletes hauran de circular en sentit contrari als vehicles motoritzats. Per evitar riscos i conflictes, hi haurà vies amb la calçada senyalitzada com a Carril Bici-Zona 30 que alhora comptaran amb un carril bici separat de la resta de la circulació rodada.

Així, en aquests carrers, les bicicletes que circulin en el sentit contrari al permès per als vehicles motoritzats hauran d’utilitzar el carril separat, exclusiu per a les bicicletes. En canvi, les bicicletes que circulin en el sentit que marquin les senyals als carrers de sentit únic compartiran la calçada amb els vehicles motoritzats. El carrer d’Enric Borràs és un exemple de les vies que comptaran amb aquestes dues modalitats de Carril Bici.