divendres, 30 de setembre de 2011

PLE DE SETEMBRE. I SEGUIM SENSE GOVERN!

Ahir, com tots els darrers dijous de mes, va tenir lloc el ple ordinari corresponent al mes de setembre. Com vaig fer amb el Consell de Seguretat Ciutadana de dilluns passat, a continuació aniré explicant, punt per punt el desenvolupament del mateix d'una forma resumida i comentada.


1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 28 DE JULIOL DE 2011:
Acta aprovada sense esmenes de cap tipus. sí que cal recordar que en la mateixa es reflecteix amb claredat el que el sr. david Abascal va manifestar en relació al blog pretesament anònim del dimoni de la Pedra Llarga, en el sentit que expressava la seva total conformitat i ratificava els insults, injúries, mentides i falsedats dels comentaris que s'hi publicaven. Ara sí que el camí legal està obert a qualsevol acció civil o penal que es consideri oportuna.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EMBLEMA DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS:
En resum, del que es tractava era d'evidenciar davant tothom que hi ha hagut un canvi de govern al consistori, de recuperar el seu PsiP socialista com a eslògan i canviar les dues rodones que fa més de tres anys que s'utilitzen de forma totalment normalitzada per un nou emblema que ens recordi una mica més la marca socialista en base al escud oficial del poble. Ens van dir que el nostre eslògan del MÉS VIU era clarament electoral, que el famós P-siP estava molt arrelat i la gent el reclamava; i anar perdent el temps amb històries que a la gent ni li va ni li ve, com si no hi haguessin temes més importants pel poble que un emblema.
El sr. Abascal ens va dir que havien elaborat un nou manual d'imatge. Li vam haver de recordar que això ja es va elaborar durant la legislatura anterior. I finalment, com que diu que no estan gens obsessionats pels colors, vaig haver-li de recordar les intencions de l'alcaldessa d'intentar fer canviar fins i tot els colors de les Vaques i les Cabres. Es va atrevir a dir que no ho havia sentit enlloc. Li haurem de fer llegir la revista "independent" de setembre on ho publiquen sense manies a veure si recupera la memòria!

3. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 9, EXERCICI 2011:
aquí sí que es va destapar la caixa dels trons. Mireu, les modificacions són una èina molt útil per a anar ajustant el pressupost en funció de les necessitats de cada moment, mirar de tancar l'any en base a les previsions i prioritats, etc. Per tant, vol dir que es treuen diners de determinades partides que es considera que no s'utilitzaran per a les finalitats previstes, i es destinen a d'altres que es consideren més importants o prioritàries.
fins aquí tot correcte. I com que es faria massa llarg d'analitzar i ens perdriem en xifres, em limitaré a evidenciar quelcom d'una gravetat extrema: es va aprovar destinar 50 000 euros a l'avançament del pagament d'una sentència de l'època socialista de la que ara s'ha despatxat execució per les despeses d'urbanització d'una determinada zona de Palau. És a dir, ens tornem a trobar amb un segon cas Montjuïc! la llei obliga a passar quotes als propietaris afectats, doncs són ells i només ells qui ho han d'afrontar. L'ajuntament pot avançar diners via crèdit però mai amb fonds propis, ja que en aquest cas els seus responsables polítics podrien incórrer en un delicte de prevaricació. Sort que la sra. Secretària va respondre a les nostres preguntes afirmant que, efectivament eren els propietaris qui ho havien de pagar.
Només espero que puguin resoldre aquesta qüestió d'acord amb el que la llei estableix seguint el que es va haver de fer amb Montjuïc per no tenir cap altra opció. Les sentències s'han de cumplir i ara s'en troben una altra de la seva època de govern a la que hauran de fer front sense possibilitat de provocar alarmes socials a les que nosaltres segur que no contribuïrem.

4. ACCEPTACIÓ AJUDA INCLOSA EN EL PUOSC 2011, ACTUACIÓ NÚM. 2011/1204, COMPLEX ESPORTIU AMB PISCINA COBERTA.

5. ACCEPTACIÓ AJUT PLA DE CONCERTACIÓ 2008/2011 DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER LA CONSTRUCCIÓ DE PISCINA COBERTA A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS:
No us podeu pas imaginar el nivell de demagògia al que són capaços d'arribar: que s'han trobat un contracte signat per a la construcció d'una piscina municipal, que a veure com s'en surten en uns moments tant delicats econòmicament, que no hi ha diners per afrontar-ho, que si la ubicació prevista no és la correcte, que estan estudiant solucions amb l'empresa privada de piscina que hi ha al poble per evitar la seva construcció...., però, va i s'abstenen en la votació fent que ambdues subvencions per més de 300 000 euros s'acceptés pel plenari amb l'obligatorietat que això comporta de procedir a la construcció de la ja contractada i tant necessària piscina municipal per a Palau-solità i Plegamans.
Mira que ho tenen fàcil: la feina administrativa està tota feta, només han d'iniciar les obres i rebran els 800 000 euros del conveni urbanístic de can valls que, sumats als 100 000 euros pressupostats per l'ajuntament i el crèdit ICO en el seu dia concertat, fan la suma total necessària per a la construcció de la piscina. Doncs, vinga voltes i voltes. escoltin, comencin les obres, facin la piscina, innaugurint-la i pengint-se la medalla! que l'important és tenir piscina! i deixin ja d'atacar al govern anterior per quelcom que ningú no entén que no ho executin.

6. APROVACIÓ INFORME D’INTERVENCIÓ DE DESPESES REALITZADES SENSE FISCALITZACIÓ PRÈVIA I SUPERANT ELS LÍMITS DEL CONTRACTE MENOR:
Com sabeu, l'anterior govern i a través de la feina feta pel grup parlamentari de Convergència i Unió al congrés dels diputats, ha aconseguit fins ara un total d'un milió trescents mil euros per a la recuperació de la masia de can Falguera. Recordareu que fa un any aproximadament, per part d'ICV i persones properes, amb la única intenció d'aturar aquelles obres es va voler enredar a la Generalitat i a qui fos denunciant que s'havien trobat restes arqueológiques a la zona de la masia en qüestió. Doncs, la despesa prevista de prop de 12 000 euros, pagada per l'estat, com a conseqüència del rebombori aconseguit, va comportar que s'haguessin de fer nous treballs imprevistos per a demostrar que allà no hi havia res de res, i tot plegat va suposar un cost final de prop de 26 000 euros. doncs, com que això supera els 18 000 euros del que es considera legalment com un contracte menor, volien fer veure que no hi havia fiscalització prèvia, que feiem les coses molt malament i que sobrepassàvem els costos d'una forma del tot injustificada.
Doncs, al final, qui va fer novament el ridídcul van ser ells, quedant en evidència la seva mala fe i deixant clar que aquelles factures s'havien de pagar sense més, i més tenint en compte que això no comporta cap cost adicional per a l'ajuntament.

7. INADMISSIÓ A TRÀMIT DE LA SOL•LICITUD DEL SR. ...... PER LA REVISIÓ I DECLARACIÓ DE NUL•LITAT DE LA LIQUIDACIÓ DE LA QUOTA URBANÍSTICA APROVADA PER RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 22 DE JUNY DE 2010:
Pura qüestió de tràmit en la que només va ser necessari una explicació del tot coneguda per part de l'amic Josep Maria serraviñals fent referència a les particularitats del cas.

8. ACTUALITZACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL PER INUNDACIONS:
Aquest és el pla d'inundacions que va elaborar l'anterior govern i que només calia actualitzar amb les dades dels nous responsables polítics municipals.

9. NOMENAMENT REPRESENTANT XARXA DE TURISME INDUSTRIAL DE CATALUNYA (XATIC):
També un tràmit per nomenar al regidor de l'àrea d'indústria com a representant de l'ajuntament en aquesta associació.

10. PROPOSTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PSC-PM, ICV-EUiA-E, VdPsiP, CiU I ERC-AM, DONANT SUPORT A LA MOCIÓ APROVADA AL PARLAMENT DE CATALUNYA EN DEFENSA DE LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A CATALUNYA:
Quan tots estem d'acord, el país avança. Amb el vot en contra del PP tots vam donar suport a la moció en defensa del model lingüístic català en l'educació.

11. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC-PM, ICV-EUiA-E i VdPsiP, EN DATA 19 DE SETEMBRE DE 2011, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 9.652, SOBRE LA POLÍTICA EDUCATIVA AMB RELACIÓ A LA RETALLADA PRESSUPOSTÀRIA

12. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC-PM, ICV-EUiA-E i VdPsiP, EN DATA 19 DE SETEMBRE DE 2011, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 9.653, CONTRA LES RETALLADES DELS SERVEIS I PRESTACIONS DEL SISTEMA PÚBLIC DE SALUT:
si abans parlàvem de demagògia, no volgueu pas saber als límits que poden arribar aquesta gent en qüestions com tot el que fa referència a les retallades! I què voleu que us digui que no hagueu sentit aquests dies. Però, algú creu que hi ha cap govern que li agradi fer tots aquests ajustos? el país està com està i com el va deixar el tripartit, i no hi ha cap altra solució. Ens trobem amb un país expoliat fiscalment, que cada any s'en van més de vint-i-dos mil milions d'euros cap a espanya i no tornen, que l'any passat el tripartit va gastar 8400 milions d'euros més que els que es van ingressar, que la Generalitat ha de pagar cada dia sis milions d'euros en concepte d'interessos per la gestió d'aquella gent i que fins al 2020 s'han de tornar més de 56 000 milions d'euros de deute! Penseu que el país pot aguantar això? La gent està entenent la situació i la seva gravetat i tots ens hem d'arremangar per passar el sotrac. Però, mentre la nostra alcaldessa es dediqui a anar a manifestacions a Santa Perpètua amb trenta persones més, de les que 25 són personal sanitari, dos o tres siguin alcaldes o regidors i només hi hagi dos o tres usuaris, vol dir que la gent s'està fent càrrec de la situació i que tots hi hem de posar el coll!

13. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS EMESES PER L’ALCALDIA I ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA:
Res, que es faciliten les resolucions emeses durant l'últim mes. Crida l'atenció una resolució dirigida a la Generalitat de Catalunya ensalçant les virtuts del nou edifici de Serveis socials que tant van criticar, expressant en la mateixa que ha suposat un gran avenç i una millora considerable per a la prestació d'aquests serveis. dit això, la sra. Cabeza es va empenyar en voler seguint desmentint que això fos veritat i que aquest edifici no compleix amb les necessitats reals del poble. Miri, la resolució l'han feta vostès i no diguin en públic el contrari del que diuen en privat.

14. PROPOSTES D’URGÈNCIA:
cap proposta d'urgència.

15. PRECS I PREGUNTES:
arribats a aquesta part final del ple, em vaig adreçar a l'alcaldessa per preguntar sobre dues instàncies presentades pel grup municipal de CiU els dies 5 i 6 de juliol demanant informació sobre determinades contractacions de nou personal per l'ajuntament així com adequacions al despat destinat als grups de l'oposició, de les que encara no hem obtingut cap resposta. tot i que diuen que ho volen contestar tot en el mateix ple, no hi va haver resposta al respecte. I, vaig efectuar un prec, també a l'alcaldessa, en el sentit de demanar-li coherència pel que fa a l'ús de la llengua catalana. I és que, no es pot votar a favor de la immersió lingüística en el plenari demanant que el català sigui la llengua vehicular i principal a l'ensenyament, i després fer els seus discursos en públic, ni que sigui a entitats andaluses del poble, en castellà criticant a l'anterior alcaldessa perquè s'expressava en català. Com tampoc es pot anar pressionant a capellans perquè diguin les seves misses en castellà. La seva reacció va ser dir-me que ella voldria parlar moltes llengües i respectar-les totes; però també em va dir no sé què d'un amic imaginari..... en definitiva: que seguim sense govern, o amb un govern a la deriva a remolc total i absolutament de l'obra realitzada durant els darrers quatre anys!