dimarts, 27 de setembre de 2011

PRIMER CONSELL MUNICIPAL DE SEGURETAT CIUTADANA DE LA LEGISLATURA

Ahir va tenir lloc la celebració del primer Consell Municipal de seguretat Ciutadana d'aquesta legislatura. a continuació, procediré a anar-vos explicant, punt per punt, els diferents temes tractats en funció de l'ordre del dia proposat:


1. Constitució del consell i presentació dels nous membres:

Per part del secretari del Consell es va procedir a donar lectura dels diferents membres que integren el nou ents, donant compte de la formació, entitat o col·lectiu que cadascun d'ells representa. Només una novetat que caldrà valorar adequadament: per part de l'alcaldessa i la regidora de Seguretat ciutadana es va proposar substituir l'actual enginyer de Via Pública de l'ajuntament, Ramon González, per l'arquitecte Jordi Estruch qui, sembla que a partir d'ara coordinarà els diferents serveis tècnics municipals.
No em sembla, ni bé ni malament, només que, al llarg de la història d'aquest consell, sempre havia ocupat aquesta plaça l'enginyer de via pública.

2. Règim de sessions:
Per part de la Regidora àngels Marcuello es va proposar mantenir el règim de sessions que regularment s'ha portat a terme en el sentit de fer-ne una pel juny abans de sant Joan per raó dels riscos per incendis, i una altra pel desembre per raó de la possibilitat de nevades i gelades. La sorpresa vingué quan l'alcaldessa va dir que no era suficient, i que calia fer-ne una altra pel setembre a la vista dels possibles riscos per pluges. Davant la sorpresa de la regidora de l'àrea, aquesta va assentir sense més.
Per part meva vaig plantejar la necessitat de reformar els estatuts del consell donat que estableixen una sessió cada dos mesos i només s'en fan dos o tres a banda de les extraordinàries. Fou acceptada la proposta.

3. Informació de les operacions de seguretat ciutadana portades a terme tant per la Policia Local com pels Mossos d'Esquadra de forma conjunta:
Aquest és el típic punt de totes les sessions d'aquest consell, formulant-se les oportunes explicacions de les operacions policials dels referits cossos de seguretat. Va intervenir l'Inspector en cap de la Policia Local, sr. virgili, així com el sotsinspector dels Mossos d'Esquadra de Santa Perpètua, sr. albert aldecoa. Cap novetat més enllà de les habituals incidències per raó de les revetlles d'estiu i la festa Major. Mateix operatiu que cada any, mateixos resultats del tot satisfactoris, mateixos problemes d'horaris de tancament d'establiments i mateixes solucions. el camí el vam marcar, i només han de seguir les línies prefixades en els darrers quatre anys.

4. Pla d'actuació en matèria de prevenció de pluges abundants:
Per part del sotsinspector de la Policia Local, sr. Joan Gracia, com a responsable de l'àrea municipal de Protecció Civil i emergències, creada per aquest regidor ara fa un parell d'anys, es va donar compte dels habituals dispositius establerts en el Pla InunCat aprovat pel consistori al final de la darrera legislatura. Es va posar clarament de manifest la gran mancança que patia el nostre poble en matèria d'emergències i que la solució adoptada fou la més correcte; més enllà de demagògies polítiques interessades que ara les ha d'aprofitar el nou govern per no només útils sino per necessàries i obligatòries des del punt de vista legal.
Acabada l'explicació, s'inicia tota una retòlica per part de l'alcaldessa avisant dels perills d'avingudes d'aigua a la riera, que havia crescut molta vegetació de tot tipus que impedia la normal circulació del cabdal en cas de pluges; que el regidor Sánchez ja havia escrit una carta a l'ACA advertint de tots aquests riscos, que si passa alguna cosa la culpa serà de la Generalitat i les seves retallades, i bla, bla bla, que aquí el que compta és atacar a CiU!

5. Valoració de la segona setmana de la mobilitat:
Què voleu que us digui. Després del que el PSOE de Palau havia arribat a menysprear iniciatives com aquestes, que ara presumeixin de la Segona Setmana de la Mobilitat celebrada entre els dies 2 a 6 del passat mes de maig, fa que no pogués evitar un cert somriure! Per part del Inspector Virgili es va realitzar l'oportuna valoració. el graciós del cas fou que, tant per part de l'alcaldessa com de la Regidora, ni s'en va fer esment; en aquest punt van començar a parlar del carril bici, que si el volien revisar, que en aquest poble no es pot anar en bici a tot arreu, que cal fer un estudi de les voreres i les seves amplades, els carrers, (com si això no estés ja fet), i no sé quàntes coses més que res tenien a veure amb la Setmana de la Mobilitat. Sí que, d'esquitllada, va referir-se a una reunió que havia de mantenir per tractar l'estudi sobre els camins escolars encarregat per l'anterior govern. Veurem si, després del gran prestigi assolit al respecte, la segueixen celebrant.
El que em va cridar l'atenció de forma preocupant, va ser que, tant parlar de mobilitat, en cap cas van referir-se al transport urbà i interurbà creat per l'anterior govern. Confio en el regidor Sr. Pedro sánchez qui evitarà les segures intencions dels socialistes d'eliminar aquest servei.

6. Informació de les actuacions portades a terme per a solucionar el conflicte de l’av. Diagonal:
També va resultar interessant observar les explicacions sobre quelcom molt i molt treballat per l'anterior govern. van arribar a dir que ara es veia més policia que mai al carrer i que per això la gent els havia felicitat. sort que el regidor Joan Carles Tinoco va explicar la bona feina que s'havia trobat fins ara i que pensava seguir treballant en el mateix sentit.
Vaig intervenir per afirmar que aquestes felicitacions dels veïns ja les haviem rebut durant els passats mesos d'abril i maig i que m'omplia de satisfacció veure com es mantenia l'objectiu d'acabar amb aquest conflicte no només de forma policial sino de forma transversal entre les diverses àrees municipals amb l'assessorament, sempre important, dels tècnics del departament de Justícia de la Generalitat.

7. Explicació de l'elaboració del pla local de prevenció de drogues: En aquest darrer punt, es van referir a quelcom del que n'estem molt orgullosos; i és que, pocs ajuntaments poden presumir de disposar d'uns tècnics amb ganes de treballar de forma transversal entre els diferents departaments municipals. Aquests tècnics van ser capaços d'elaborar un pla de drogues que fou aprovat per la unanimitat de les forces polítiques del consistori en el ple ordinari del passat mes d'abril, just al final de la legislatura. els vaig animar a seguir en la seva implantació i desenvolupament per tal de demostrar que quan l'objectiu és compartit per l'interès de tots, l'èxit està sempre assegurat!

Per acabar, i fora de l'ordre del dia, ens van informar que avui s'emetria un comunicat donant resposta al que va emetre el grup municipal de Convergència i Unió ara fa un mes. Ja tocava algun tipus de resposta. Es veu que els ha inquietat molt que alguns veïns s'ens adrecessin per que fessim arribar les seves queixes per l'assentament de caravanes a la zona propera al eskate parc durant el mes d'agost. El tò de ressentiment i ràbia en que l'alcaldessa es va expressar al respecte demanant respecte pels professionals, contra qui no es deia res en el comunicat, donava la sensació d'una inexplicable desesperació.
A nosaltres ens és igual si eren firaires o un col·lectiu de no sé quina ètnia; només expressàvem les queixes d'un veïnat proper. I, encara que sigui tard, ja era hora d'una resposta que, a la vista del tò emprat, serà decididament beligerant contra CiU.
I és que, després d'un consell en el que només podien oferir valoracions i obra de l'anterior govern, alguna cosa havien de dir per atacar-nos!