divendres, 9 de setembre de 2011

PRESENTADA MOCIÓ AL REGISTRE MUNICIPAL PER A LA SEVA APROVACIÓ PEL PLE DEL CONSISTORI DONANT SUPORT AL MODEL D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA VIGENT A CATALUNYA DES DE 1983

Arran de les sentències emeses pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el desembre passat i la posterior interlocutòria de 2 de setembre en relació al model educatiu català i la llengua, el grup municipal de CiU proposa al Ple de l’ajuntament l’aprovació de la següent

MOCIO DE SUPORT AL MODEL EDUCATIU CATALÀ

El model d’immersió lingüística a l’escola catalana és una història d’èxit de més de 30 anys, que ha garantit i promogut un model de societat cohesionat i d’igualtat d’oportunitats.

Ha obtingut sempre el consens de tota la comunitat educativa i, sobretot, la complicitat i l’esforç de famílies no catalanoparlants i el professorat, que han posat en tot moment el benefici de l’infant per sobre de tot.

Ha estat reconegut i posat d’exemple en nombroses ocasions internacionalment i pel High Level Group on Multilinguism de la Unió Europea.

No persegueix una societat bilingüe, sinó una societat multilingüe, moderna, competent, on el català és la llengua comuna, el castellà és après amb resultats idèntics a la resta de l’estat -tal com estableixen els Informes PISA, que avalua internacionalment els coneixements adquirits de la mà de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmica (OCDE)- i garanteix el coneixement d’una tercera llengua.

El TSJC en cap cas pot dictar jurisprudència per damunt de les normes adoptades al Parlament i en plena vigència (LNL 1983, LPL1998 i LEC 2009, que conté en el Títol II el règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya).

Per tot això, acordem:

Primer. Denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i discriminació que suposa aquesta ofensiva jurídica.

Segon. Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, que no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant, tenint en compte els reptes plantejats per la societat del s. XXI, amb un alumnat que compta amb més de 100 llengües d’origen.

Tercer. Reconèixer i agrair la tasca col•lectiva que ha fet possible aquest model, des dels estudis de Galí al 1923, passant pel lideratge de Pi-Sunyer com a Conseller de la Generalitat restaurada l’any 1978 i tots els governs que mai han dubtat a desenvolupar les tesis dels experts en aquesta qüestió.

Quart. Donar suport a totes les iniciatives que determinin les institucions catalanes i la ciutadania en aquest sentit, així com adherir-nos a la campanya de somescola.cat que, entre d’altres coses, convoca una concentració davant els ajuntaments el dilluns 12 de setembre a les 19h.

Cinquè. Enviar aquesta moció al TSJC, a Convivència Cívica Catalana, a l’entitat somescola.cat, als grups parlamentaris, al Govern de la Generalitat i al Consell Escolar Municipal
A Palau-solità i Plegamans, 8 de setembre de 2011.