dilluns, 23 de gener de 2012

OBRES I REPARACIONS

Avui han començat dues obres. Una a la Carrerada, entre els carrers dom bosco i Camí reial, i l'altra al carrer Creu de Baduell a can falguera.

La del Passeig de la Carrerada ve a culminar tot el seguit d'actuacions que es van anar executant al llarg dels anys 2009, 2010 i primera meitat del 2011 refermant el pabiment de la calçada, reparant les travesses de les reixes del clavegueram per evitar els sotracs i el soroll que comportava, reparació de la major part de les voreres, aixamplar escocells dels plataners per minvar l'efecte perjudicial de les seves grans arrels i fer zones elevades en determinades cruïlles per tal d'afavorir la seguretat viària i personal. Precísament va quedar pendent d'execució la reparació que, segons sembla, aquests dies es durà a terme consistent en que els cinc plataners que causen danys a la calçada puguin fer-se menors de tal manera que, aprofitant l'hivern, siguin escurssades les arrels que aixequen el pabiment, arreglar l'asfalt i, si és necessari i l'ampla de vorera ho permet, aixemplar els escocells i reparar la pròpia vorera. així es culminarà tot un procés que l'anterior govern va practicar al llarg de tota la via i que només quedava aquesta petita part per solventar.

En segon lloc, s'inicien també les obres de reparació i asfaltat del carrer Creu de baduell. Aquest carrer divideix els termes municipals de Palau-solità i Plegamans i Lliçà d'Amunt. I en aquest sentit, ja es va arribar a un acord d'execució d'aquesta obra a mitges entre ambdós consistoris just abans de les eleccions municipals. Correspon l'actuació al tròs que va dels dipòsits d'aigua d'Aigües Ter Llobregat fins a l'urbanització de Palau d'Alba. Els camions i vehicles pessats que freqüenten la zona havien provocat importants esborancs a la calçada que, només tenia una petita capa d'asfalt. amb aquesta actuació, pagada a mitges, i ja pressupostada en l'exercici del 2010, s'intentarà que el carrer no només torni a ser degudament transitable sino que els vehicles pessats, que s'hauria de seguir intentant que no hi circulessin, no causin els danys produïts fins ara en una capa que resultava massa fina per a tant de pès i de trànsit.

Ja tocava començar a veure alguna feina del nou consistori que no consisteixi només en desfer el que s'havia fet!