dilluns, 13 de febrer de 2012

ANTENES DE TELEFONIA MÒBIL: PROVISIONALITAT O "XAPUSSA"

Les presses no solen ser mai unes bones companyies, si més no, quan el resultat obtingut no ofereix garanties de constituir una solució definitiva al problema que es pretenia resoldre. I això és exactament el que ha passat amb la definitiva eliminació de l'antena de telefonia mòbil que, fins dissabte, es trobava instal·lada al C. Folch i Torres 38 de Palau-solità i Plegamans.

Tots coneixem amb escreix la història d'aquesta antena: Apareguda cap a mitjans dels anys noranta, amb el primer servei de telefonia mòbil, de caracter analògic de l'empresa Telefónica anomenat Moviline, amb les posteriors modificacions i augments de potència, fa que un dia, com a conseqüència de les demandes dels pares i mares de l'escola Folch i Torres, l'ajuntament es decideixi a demandar a l'empresa titular de l'antena, en primer lloc per no haver sol·licitat l'oportuna llicència o autorització municipal, i en segon lloc perquè la normativa urbanística d'aquesta zona no permet la instalació d'aquest tipus d'antenes. Per tant, en cap cas l'eliminació de la mateixa respon a raons de salut ni per l'excés d'emisions que produïa.

Dit això, el procés judicial desenvoca en una primera sentència dictada durant l'any 2004, que donava la raó a Telefónica, i després del recurs d'apel·lació interposat des del consistori palauenc, és dictada la definitiva resolució que sí dona la raó, per estrictes motivacions urbanístiques, a l'Ajuntament. I és aquí, quan, per part de l'anterior govern format per majoria de regidors i regidores de CiU, s'inicien tot el seguit de tràmits i accions per tal d'executar aquella sentència i donar-li definitiu compliment.

A través de la Diputació de Barcelona, la generalitat i l'empresa pública LocalRed, s'imposa com a criteri primordial el no deixar sense servei als clients i usuaris de telefonia mòbil de Movistar, que actualment constitueixen la majoria de terminals mòbils existents a Palau. I, partint d'aquesta idea es segueixen les indicacions marcades per aquells organismes; en aquest sentit, donada la multitud d'antenes per als mòbils existents al nostre poble repartides pels polígons industrials i fins i tot en algunes cases particulars, en gran mesura ubicades en finques de titularitat privada, s'opta per encarregar un estudi a l'empresa LocalRed que expliciti quins són els llocs més adequats per instalar-hi antenes de telefonia mòbil. I un cop redactat aquest estudi calia procedir a elaborar-se, per part de la Diputació de Barcelona, com així es va fer, un Pla especial, que no s'havia d'incloure en el POUM, perquè aprovés definitivament els llocs idònis per a la instal·lació d'antenes. el Pla està fet, i desconec si ja s'ha donat l'oportuna conformitat des de la Comisió d'Urbanisme de Barcelona. Però sí que, un cop aquí, calia que fos aprovat pel Ple de l'Ajuntament.

Doncs bé, sembla que les presses han fet que hi hagi uns veïns, com els del C. Folch i Torres que deixin de tenir una antena aprop, perquè siguin els veïns de la zona de Montjuïc els que "gaudeixin" de la seva presència. Però clar, ens diuen que això és provisional. Us emplaço a que feu apostes sobre els anys de durada d'aquesta provisionalitat, tenint en compte que ja sabem el que això significa per aquestes contrades.

De moment però, només sabem que, sense l'antiga antena, només hi ha cobertura a la zona de can Duran i Montjuïc, ja que només funciona l'antena "provisional" del carrer Oliana, i que la del costat del cementiri de Plegamans no funciona. així, més de la meitat de la població no tenim cobertura. Diuen que serà per pocs dies, però els perjudicis per a molts negocis que cobren mitjançan datàfon seran del tot irreparables. La pressa per la foto, el dir que responen a no sé quina demanda veïnal, etc., ha fet que un lloable objectiu s'hagi convertit en una monumental "xapussa"!