dijous, 23 de febrer de 2012

MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS PER A LA FUTURA ESCOLARITZACIÓ AL MUNICIPI I LA PROBLEMÀTICA DE L'ESCOLA DE CAN PERIQUET

“ PROPOSTA DE MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS CiU, PSC, PP, ICV-EUiA, ERC, I LA VEU DE Psip EN RECOLZAMENT DE LA PROPOSTA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL VERS L’ESCOLARITZACIÓ FUTURA DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Atesa l’actual situació de l’escolarització futura d’estudis de primària i secundària que té en aquest moment el municipi de Palau-solità i Plegamans, la comunitat educativa ha estat treballant i dedicant molts esforços per trobar solucions i crear propostes per presentar davant els Serveis Territorials d’Ensenyament .
Les fites que s’havien proposat aconseguir estaven focalitzades en l’absorció amb garanties de la matriculació d’ESO de l’IES Ramon Casas i Carbó, que ja pel proper curs 2012-2013 presenta un nombre elevat d’alumnat que el centre en les condicions actuals no pot acollir.
Alhora, pel que fa a la situació de l’educació primària, paradoxalment, el nombre d’alumnes resulta molt inferior a les places que poden ser ofertades
Davant aquesta situació, el Departament d’Ensenyament com a responsable competencial en matèria d’educació, va iniciar un estudi de viabilitat per intentar donar resposta a ambdues situacions.


Aquest estudi es concretava en un tancament progressiu del Ceip Can Periquet, el qual i després de diverses reunions i reivindicacions del col•lectiu educatiu, s’ha reconduït, amb el compromís de mantenir obertes les línies actuals.
Per donar resposta a ambdues situacions que afecten ,no tan sols als dos centres implicats, sinó que també a la resta de centres del municipi que pateixen en alguns casos mancances històriques, la comunitat educativa del Municipi va elevar a la Direcció Territorial d’Ensenyament la proposta de construcció d’un segon institut en la modalitat Institut-Escola pels avantatges que aquesta opció comporta:
- Donar solució a la massificació de l’IES Ramon Casas i Carbó i absorció de la matriculació dels futurs anys en educació secundària.
- Una reducció de costos pel que fa a la construcció d’infraestructures.
- La disponibilitat immediata per part de l’Ajuntament té del terreny adient per la seva construcció
- L’estalvi que generaria el manteniment posterior d’edificis públics.
- Una important reducció de despesa en personal ja que compartirien equip directiu i personal docent.
- Aconseguir un centre flexible per garantir la necessitat variable de places al municipi.
- La satisfacció social, atenent a la insistent demanda dels ciutadans a tenir un centre 3-16 al municipi.
Davant la negativa dels Serveis Territorials a aquesta proposta a curt i a mig termini, i havent traslladat la seva ferma decisió de no permetre la matriculació d’alumnes del P-3 pel proper curs 20012-2013 a Can Periquet, el Consell Escolar Municipal, recollint una proposta de pares i mares del Municipi i amb el recolzament de la resta de sectors representats en aquest Consell, ha sol•licitat l’opció d’escola cíclica per aquest centre com alternativa immediata, sense perdre de vista el projecte d’institut- escola.
La situació de l’IES s’ha reconduït amb el Departament d’Ensenyament acordant l’execució d’obres d’adaptació de les actuals aules per encabir l’alumnat d’ESO pels propers 4 cursos. Cal destacar en aquest sentit, l’esforç de mestres, pares i alumnes del centre.


Precisament , en reconeixement a aquest esforç i a les necessitats de les famílies dels actuals i futurs alumnes de primària, la totalitat dels grups municipals de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, recolzen el col•lectiu afectat i vetllen per la qualitat dels espais educatius i la continuïtat dels projectes ja endegats que tan bons resultant estan obtenint entre els nostres infants i adolescents.
Per tot això, es proposen al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya perquè consideri i accepti la construcció del centre educatiu Institut-Escola de Can Periquet als terrenys que l’ajuntament ja té disponibles.
Segon.- Fins que aquesta obra no s’inclogui als pressupostos corresponents i no sigui executada, que el Centre d’educació infantil i primària Can Periquet s’adapti a l’opció d’escola cíclica, permetent així la matriculació futura.