dimarts, 3 d’abril de 2012

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2011

Tal i com ja us vaig avançar en l'apunt del passat divendres dia 30 de març, en el ple municipal del dia anterior es va donar compte de la Liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2011 amb uns resultats que cal qualificar, pel cap baix, com a espectaculars.

I dic això perquè, després de passar-nos tota la legislatura 2007-2011 sentint als representants socialistes i d'ICV fer tota mena de proclames apocalíptiques sobre la situació econòmica de l'ajuntament, deixant anar tota mena de brames sobre "l'insoportable" endeutament en el que estava incorrent l'anterior govern, que si avisos d'alerta infundada de no pagament de nòmines, que si les arques municipals es trobaven en autèntica situació de fallida tècnica, i què us haig d'explicar que no sapigueu! I ja no només durant l'anterior legislatura, sino que, un cop arribats al govern, van voler seguir enganyant a tothom afirmant que no es podria fer res per manca de liquidesa, que si tensions de tresoreria, que no podem fer la Piscina municipal, ni aplicar acords i preacords assolits amb personal, proveïdors, entitats, Voluntaris de Protecció Civil, etc. Però, al final, la mentida ja no s'aguanta per enlloc. El dia quinze del mes passat es veuen obligats a publicar i reconèixer que l'únic deute del consistori el constitueix una part de 60 000 euros corresponents a una factura de la construcció de la nova comisaria, i perquè ve d'una subvenció que resta pendent de liquidar-se. I ara, sense arguments, mirant a terra, i obligats a dir públicament en el ple que tenim un dels ajuntaments més solvents i sanejats del país, s'hauran de menjar tota la porqueria que van escampar sense cap mena d'escrúpols. I la veritat continua esent que al 2007 vam agafar un ajuntament que pagava les factures dels seus proveïdors amb un termini mitjà de 90 dies, i que al juny de 2011 s'havia reduït el temps a menys de 60 dies com així segueix.

A continuació, i a títol d'exemple, us faré unes pinzellades a fi que es pugui comprendre com va deixar l'anterior govern l'Economia municipal:


- Resultat positiu, en quasi un milió, gràcies al ajust que es pot fer de les inversions que va culminar l'anterior govern, que es finançaven amb ingressos i subvencions d'exercicis passats. Uns dos milions d'Euros.

- Romanent positiu, pràcticament clavat al de l'any anterior. Uns 620 mil Euros. O sigui, "el saldo" queda igual que el 2010. D'aquest saldo, per despeses del 2012 se'n gasten 137 mil, i el saldo real queda en uns 483 mil. (L'anterior govern l'any passat ho vam apurar una mica més i ho vam deixar en uns 280 mil).

- El resultat sense ajustar és de més d'un milió negatiu, però nosaltres no enganyarem a la ciutadania com van fer ells, fent veure que aquest és un resultat dolent. Això només vol dir que aquest any ha entrat un milió menys que el que s'ha gastat entre 1 de gener i 31 de desembre, però igual que passa cada any, les despeses que són finançades amb subvencions que ens concedeixen abans de l'1 de gener, s'han de descomptar. Així, que el resultat real i ajustat és quasi un milió d'Euros positiu.

- S'assoleix l'objectiu d'equilibri pressupostari, gràcies al marge adicional que permet la Comissió Nacional d'Administració Local, del 5,53% aquest any. Ja que la necessitat de finançament sí que és negativa, en -470 mil Euros. Però dins els marges que permet la normativa. Aquest marge es va ajustant cada any, i algun any el govern anterior també ho haviem aprovat gràcies a aquest marge.

- En comparació amb el Pla Econòmic Financer, aprovat durant l'anterior legislatura i redactat pels tècnics de la Diputació de Barcelona, es millora el resultat en un 8,3% a favor dels interessos de l'Ajuntament. Per tant, no cal pendre mesures adicionals a les ja aprovades per l'anterior govern, en un Ple del 2011.

Es manté la tendència que va capgirar CiU, ERC i PP al 2010, millorant el previst en el Pla financer. Ens hem de felicitar tots perquè el nostre Ajuntament té unes finances ben sòlides i sanejades. M'agradarà veure quants Ajuntaments del país tenen aquestes xifres!!

Algunes dades concretes que he pogut observar en els llistats i informes:

- Han "sobrat" 636 mil Euros per despeses de personal!!! Qui diu que no es podien aplicar els pre-acords amb el personal com els de la Policia?!?!? Dels que 534 s'han destinat a ves a saber què i 102 han quedat de romanent.

- Han quedat 460 mil Euros de romanent de despeses corrents diverses.

- Diria que s'han gastat bona part del fons de garantia de la concessió d'aigua, o almenys, el dipòsit que hi havia de més d'un milió s'ha tret i no se sap on para! Si cal fer front a una emergència de la xarxa d'aigua no sé com ho faran.

- De Serveis Socials i Promoció Social, que tanta bandera fant, els hi han sobrat 163 mil Euros... perquè no els han destinat tots? Amb la falta que fan!

- De Protecció Civil, els hi han sobrat uns 7 mil Euros per inversions... i no en teníen per arreglar o acabar la caseta de la creu Roja!!

Només espero que aquestes quatre pinzellades siguin prou il·lustratives com perquè quedi ben clara quina és la situació econòmica heredada per l'actual govern. Només desitjo que, quan acabin el seu mandat, deixin un ajuntament tant sanejat com aquest!