dimecres, 30 de maig de 2012

COM ESTÀ EL POUM?

Després d'un any al govern, els tres grups de l'oposició a l'Ajuntament, encara no tenim cap tipus d'informació sobre l'estat actual d'elaboració del pla urbanístic que ha de guiar el futur del nostre poble al llarg dels propers vint anys. Per aquesta raó, des de Convergència i Unió, però també des d'ERC i PP, hem volgut presentar dues mocions al ple que s'ha de celebrar demà a fi d'obtenir la informació necessària per conèixer, després d'un any, què s'ha fet i quines previsions d'aprovació hi ha.
 
A continuació us transcric una de les mocions; l'altra la penjaré demà:
 

 

Els treballs de redacció del POUM van configurar un document que va ser aprovat inicialment l'any 2006, però que no va superar el tràmit de l'aprovació provisional de febrer de 2007. En aquell moment els treballs del POUM van quedar aturats en espera del nou govern resultant de les eleccions municipals.

 

El canvi de govern i en la correlació de forces polítiques va comportar una revisió del document del POUM en previsió d'asssolir un consens de cara a una nova tramitació de l'aprovació provisional. No obstant això, la detecció de diferents incidències –base topogràfica antiga i errors induïts de manca de precisió i inseguretat jurídica- van aconsellar redibuixar de nou el POUM amb una nova transcripció sobre una base topogràfica actualitzada.

 

Paral·lelament, durant aquells mesos van aflorar diversos contenciosos urbanístics, amb sis sentències fermes pendents de compliment, que comprometien la viabilitat i la gestió urbanística del POUM tal com estava plantejat. A això s'havia sumat la renúncia de l'equip redactor que no va lliurar la documentació de treball fins al maig de 2008.

 

Els treballs de la nova transcripció POUM van iniciar-se el juny de 2008 juntament amb el preceptiu Catàleg de patrimoni i el Pla Especial corresponent. La voluntat de resoldre la conflictiva situació derivada d'una errònia gestió urbanística va complicar l'elaboració del nou document, que es va iniciar el setembre de 2009.

 

El mes d'abril de 2010, un cop plantejat el document marc del nou POUM i amb la premissa de fer del POUM un DOCUMENT DE TOTS, van iniciar-se els treballs la Comissió formada pels representants de tots els grups municipals. La primera reunió va tenir lloc el 24 d'abril de 2010, la segona el 15 i, després el 20, el 26, el 6 de maig, el 8 de maig, el 21 maig, etc. Durant aquell temps es va establir un equip de treball que va anar tenint reunions periòdiques fins al mes d'abril de 2011.

 

En aquell moment, el contingut del POUM estava pràcticament acabat i consensuat, amb tots els sectors definits i concretats. No obstant això, els treballs de la Comissió del POUM es van interrompre de comú acord davant la proximitat de les eleccions municipals però amb el doble compromís de continuar la feina un cop constituït el nou govern i fos quin fos aquest govern.

 

El juny de 2011 el resultat electoral va configurar una nova majoria. Un any després hem de constatat L'INCOMPLIMENT DEL COMPROMÍS ADQUIRIT EN NO HAVER-SE CONVOCAT ENCARA LA COMISSIÓ DEL POUM. Un any després, els treballs del POUM sembla que encara no han arribat al final i EL GOVERN MUNICIPAL HA TANCAT LA PORTA A LA COL·LABORACIÓ I AL CONSENS ENTRE TOTES LES FORCES POLÍTIQUES DEL CONSISTORI. Aquesta situació, més enllà d'una falta respecte a les forces que no configuren el govern, fa molt difícil crear el clima de confiança necessari per aprovar aquest document, tal com s'havia plantejat des del govern anterior.

 

Per tot l'exposat proposem al Ple de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans l'aprovació dels següents acords:

 

Primer: Reprovar l'actuació del Govern municipal, després d'un any d'haver estat constituït, per l'incompliment el compromís adquirit entre totes les forces polítiques del consistori de convocar la Comissió del POUM.

Segon: Convocar de manera immediata la Comissió de treball del POUM amb totes les forcs polítiques del consistori per tal d'informar detalladament de les modificacions i de la introducció de nous plantejaments en el document, i en la signatura de convenis urbanístics durant aquests mesos.

 

Tercer: Donar compte al Ple per part de l'Equip de Govern de l'abast general de les modificacions introduïdes en el POUM respecte el document que fa un any estava consensuat entre tots.