dijous, 26 de juliol de 2012

DIA HISTÒRIC AHIR AL PARLAMENT. EL PROPER HA DE SER EL DE LA PROCLAMACIÓ DE LA INDEPENDÈNCIA!

El ple ha aprovat avui la proposta de pacte fiscal amb un ampli consens. CiU, ICV-EUiA, ERC i Joan Laporta hi han votat a favor. El PSC també ho ha fet en una part significativa de la resolució, però s’ha abstingut en alguns punts, als quals ha donat suport, però, el diputat Ernest Maragall. El PPC ha votat en contra d’alguns punts i s’ha abstingut en altres, C’s ha votat majoritàriament en contra de la proposta i SI ho ha fet en contra de tot el text.

El model de finançament propi per a Catalunya, que el president de la Generalitat, Artur Mas, haurà de negociar amb el govern de l’estat aquest 2012, preveu la gestió de tots els tributs, la plena capacitat de l’Agència Tributària de Catalunya, capacitat normativa total de la Generalitat sobre tots els impostos, una aportació pactada amb l’estat pels serveis que presta a Catalunya i una altra en concepte de solidaritat amb la resta de territoris, sense que faci perdre, però, posicions a Catalunya.

El text de la resolució aprovada és el següent:

“1. El Parlament de Catalunya declara que els treballs i les conclusions de la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic fonamenten aquesta resolució.Votació: 108 vots a favor (CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC i Laporta), 6 en contra (C’s i SI) i 17 abstencions (PPC)“2. El Parlament de Catalunya constata que els successius sistemes de finançament que ha tingut la Generalitat al llarg dels darrers trenta-dos anys han comportat un avenç en termes econòmics i de capacitat normativa, però no han permès resoldre alguns dels problemes de fons que pateix Catalunya. D’una banda, la publicació de les balances fiscals fa evident que Catalunya se situa en un preocupant dèficit fiscal, amb l’enorme perjudici que ha representat aquesta circumstància per al desenvolupament i el benestar del país. De l’altra, la sistemàtica manca de lleialtat institucional per part de l’Administració general de l’Estat, que incompleix normes i acords, tal com es posa de manifest amb la no- disponibilitat del fons de competitivitat i dels recursos de la disposició addicional tercera de l’Estatut, relativa a les infraestructures, ha contribuït a empitjorar aquesta situació. I, finalment, hi ha una desproporció entre els nivells de despesa pública gestionada per la Generalitat i els objectius de reducció de dèficit públic que imposa l’Administració de l’Estat.Votació: 108 vots a favor (CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC i Laporta), 6 en contra (C’s i SI) i 17 abstencions (PPC)

“3. El Parlament de Catalunya reivindica un acord de finançament que comporti un canvi de model respecte als diferents acords assolits en la història de l’autogovern de Catalunya. Aquest acord de finançament ha de tenir com a objectius: assolir la plena capacitat de decisió sobre tots els tributs suportats a Catalunya, poder disposar dels recursos econòmics que com a país es generen per a atendre les polítiques socials i de creixement, i garantir la lleialtat institucional per a evitar arbitrarietats i incompliments de les parts.Votació: 108 vots a favor (CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC i Laporta), 6 en contra (C’s i SI) i 17 abstencions (PPC)“4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar un procés de negociació amb el Govern espanyol per a assolir un model de finançament propi per a Catalunya, dins d’aquest any 2012, d’acord amb les conclusions aprovades per la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic, i particularment tenint presents els punts següents:“a) La gestió tributària (exacció, gestió, recaptació, liquidació, revisió, sanció i inspecció) de tots els tributs suportats a Catalunya ha de correspondre a l’Agència Tributària de Catalunya, que n’ha d’ésser l’única administració responsable.Votació: 83 vots a favor (CiU, ICV-EUiA, ERC, Maragall i Laporta), 23 en contra (PPC, C’s i SI), 25 abstencions (PSC)“b) L’Agència Tributària de Catalunya ha de disposar de plena capacitat i atribucions per a l’organització i l’exercici de les funcions pròpies de la gestió tributària, i hauria de col·laborar administrativament amb altres administracions locals, estatals i europees, especialment en la lluita contra el frau fiscal.Votació: 82 vots a favor (CiU, ICV-EUiA, ERC, Maragall i Laporta), 23 en contra (PPC, C’s i SI), 25 abstencions (PSC)“c) La Generalitat ha de disposar de plena capacitat normativa i responsabilitat fiscal sobre tots els impostos suportats a Catalunya, dins del marc d’harmonització fiscal comunitària, tot assegurant la consecució efectiva del principi de progressivitat fiscal en el sistema impositiu.Votació: 107 vots a favor (CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC i Laporta) i 24 en contra (PPC, C’s, SI i un diputat de CiU)“d) S’ha d’establir l’aportació catalana a l’Estat en concepte del cost de les competències o els serveis comuns i prestats que afecten Catalunya i que li són propis i en concepte de cooperació interterritorial. Aquesta aportació ha d’ésser revisada quinquennalment i acordada bilateralment amb l’Estat.Votació: 82 vots a favor (CiU, ICV-EUiA, ERC, Maragall i Laporta), 23 en contra (PPC, C’s i SI), 25 abstencions (PSC)“e) A l’hora de determinar l’aportació catalana, Catalunya no pot perdre posicions respecte a la seva situació en capacitat fiscal un cop feta la contribució a la solidaritat. Els recursos a la solidaritat s’han de destinar als serveis bàsics de l’estat del benestar tenint en compte l’esforç fiscal.Votació: 107 vots a favor (CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC i Laporta) i 24 en contra (PPC, C’s, SI i un diputat de CiU)“5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir la lleialtat institucional entre la Generalitat i les administracions locals i a establir un sistema de finançament dels ens locals adaptat a la redistribució competencial que determini el model d’organització territorial propi, que ha de tenir com a principis l’autonomia local, la coresponsabilitat fiscal, la solidaritat i el reequilibri territorial.Votació: 108 vots a favor (CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC i Laporta), 6 en contra (C’s i SI) i 16 abstencions (PPC)“6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear un grup de treball amb capacitat decisòria per a fer el seguiment de la negociació amb l’Estat integrat pel Govern i per les forces parlamentàries que manifestin el ple suport a aquesta resolució. Aquest grup ha de fixar un calendari d’actuació lligat al temps de negociació amb l’Estat.Votació: 108 vots a favor (CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC i Laporta), 6 en contra (C’s i SI) i 17 abstencions (PPC)“7. El Parlament de Catalunya insta al Govern a aconseguir la màxima implicació activa de tots els sectors polítics, econòmics i socials de Catalunya amb relació al present acord, i a traslladar-ne la naturalesa i els objectius a les institucions europees.”Votació: 83 vots a favor (CiU, ICV-EUiA, ERC, Maragall i Laporta), 3 en contra (SI) i 45 abstencions (PSC, PPC i C’s)

Resolució pactada

La resolució que s’ha sotmès a votació és resultat de la proposta presentada pel govern, però transaccionada en una part entre CiU, el PSC, ICV-EUiA i ERC, i en una altra part entre tots aquest grups excepte el PSC.

El text ha obtingut el suport de CiU, ICV-EUiA, ERC i Joan Laporta en tots els punts, mentre que el PSC ha votat favorablement una part important del text, però no els apartats relatius a la gestió de tots els impostos mitjançant l’agència tributària pròpia, el que en llenguatge polític i periodístic es coneix com “la caixa i la clau de la caixa”.

Les intervencions

El debat extraordinari del pacte fiscal, l’ha obert al matí el president de la Generalitat, que, acompanyat de tots els consellers a la primera bancada, ha assegurat que el pacte fiscal és “ara o mai” i “el mai no ens el podem permetre”. Així, ha fet una crida als partits a “tancar files” a favor d’un “projecte que surt del Parlament” i a lliurar una “dura batalla” política per “sortir del règim comú” de la LOFCA. També ha reconegut que la negociació amb l’estat serà complicada, motiu pel qual ha demanat unitat i que del debat d’avui se’n treguin “no solament unes conclusions, sinó un projecte clar que faci que Catalunya deixi clar a tot arreu, a dintre del país i també a fora, quin és el seu camí aquests propers mesos”.

En el torn d’intervenció dels grups, el president del grup parlamentari de CiU, Oriol Pujol, ha assegurat que el pacte fiscal és “l’última estació coneguda en les relacions entre Catalunya i Espanya abans d’entrar en un terreny desconegut”, i ha defensat la necessitat de presentar l’acord a Madrid tot i les dificultats del procés.

La portaveu d’economia del PSC, Rocío Martínez-Sampere, ha anunciat el suport del seu grup a una “part significativa” de la proposta, però ha afegit que els socialistes no poden dir “sí” a un model inspirat en el concert econòmic basc, perquè això portaria al “buit jurídic”.

El president del grup d’ICV-EUiA, Joan Herrera, ha refermat el suport de la seva formació al pacte fiscal, perquè és “un pas endavant”, però ha reclamat també un “pacte social” i ha demanat a Mas que abandoni les polítiques d’austeritat “fracassades” i aposti per una redistribució més “justa i equitativa” de la crisi.

Joan Puigcercós, en nom d’ERC, ha argumentat que la proposta és la “més realista i necessària” per a Catalunya, i ha demanat al govern que si troba entrebancs en les negociacions amb l’executiu central es plantegi “avançar cap a l’estat propi”.

El diputat no adscrit del grup mixt, Joan Laporta, també ha votat a favor de la proposta, que ha qualificat com “un pas per aconseguir un estat propi” dins la Unió Europea.

En una línia ben diferent s’han pronunciat els grups que s’han oposat al text. La presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, ha lamentat que es plantegi un pacte fiscal “contra Espanya”, i ha demanat que s’eviti “un xoc de trens” amb l’estat durant la negociació, mentre que el president de C’s, Albert Rivera, ha basat el rebuig de la seva formació a la proposta en els fets, ha dit, que “va en contra” de Catalunya, és “inviable” i porta “a una carreró sense sortida”.

A l’últim, el portaveu de SI, Uriel Bertran, ha raonat que el pacte fiscal és “impossible” dins Espanya, i ha afirmat que la independència és l’única solució als problemes de Catalunya.

El president de la Generalitat ha contestat als grups i ha obert així un torn de rèplica, de què han fet ús els mateixos representants de cada formació, amb l’excepció de Rocío Martínez-Sampere, ja que en nom del PSC aquest cop ha intervingut el president del grup i cap de l’oposició, Joaquim Nadal.

Assistents

El ple ha estat seguit des de la llotja de convidats per destacades autoritats i representants polítics i de la societat civil: l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol; els expresidents de la cambra Joan Rigol i Ernest Benach; el primer secretari del PSC, Pere Navarro; el president d’ERC, Oriol Junqueras; el vicepresident quart del Congrés de Diputats, Jordi Jané, i altres parlamentaris del Congrés i el Senat; els presidents de les diputacions de Barcelona, Tarragona i Lleida, Salvador Esteve, Josep Poblet i Joan Reñé respectivament; diversos representants de l’administració local; el rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez; el president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà; la presidenta d’Òmnium Cultural, Muriel Casals; la secretària general de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, Antònia Gil; el president de l’Ateneu Barcelonès, Francesc Cabana; el coordinador d’Unió de Pagesos, Joan Caball; el president de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, Baldiri Ros, i diversos membres del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement.