divendres, 27 de juliol de 2012

PLE DE VACANCES

doncs sí, ahir va tenir lloc el ple ordinari del mes de juliol. L'últim abans de l'aturada del mes d'agost, ja que no s'en torna a celebrar cap més fins el darrer dijous de setembre.

Un plenari el d'ahir que ja va començar extrany, donades les reticències del govern a incloure i reproduir a l'acta de la sessió del mes de juny una documentació que vaig aportar en les meves intervencions per raó del punt dedicat a la Seguretat ciutadana i la Policia Local. Recordareu tot allò dels informes que vaig aportar en els que ens donaven la raó en relació a la legalitat del preacord subscrit per l'anterior govern amb els representants de la Policia Local? Doncs, aquests sí que es van incloure. Però, també vaig aportar la documentació que, via correu electrònic, m'havien fet arribar l'anterior interventora i el gerent proposant les modificacions pressupostàries adients per a l'aplicació d'aquells acords. No volgueu saber el que ha costat que al final, aquella documentació de 150 pàgines, fos inclosa en l'acta del plenari de juny! Que si no estava signada, que si no tenia membret, que si allò ho podia haver escrit qualsevol, inclòs jo, i que no responia a la realitat, etc. al final però, no van tenir més remei que acceptar-ho, incloure-ho a l'acta i és allà on qualsevol treballador municipal, i no només els funcionaris de la Policia, podran comprovar com l'anterior govern sí que tenia intenció, per haver-ho subscrit, d'aplicar els acords en qüestió. van voler destacar-ho al principi de la sessió; però si el que pretenien era fer veure la intranscendència d'aquells documents, van aconseguir cridar l'atenció perquè el personal municipal pugui comprovar la seriositat d'aquell govern liderat per CiU.

Un minut de silenci en suport a les víctimes del gran incendi a l'alt Empordà, seguit respectuosament i de forma molt emotiva per tothom, va marcar també l'inici de la sessió plenària.

Seguidament, vam aprovar el compte general de l'Ajuntament del 2011, on no els va agradar que els recordessim com de sanejat els vam deixar les arques municipals, com van tancar el pressupost en positiu, i, com no podia ser d'una altra manera, ho vam votar a favor, també per ser responsables d'aquella bona gestió econòmica que desmenteix totes les mentides que van arribar a dir al respecte.

Fou sotmès a aprovació el text dels estatuts del nou Consell municipal d'Esports. Veurem si, a banda del cost econòmic que suposa aquest nou òrgan, tindrà una veritable eficàcia i no els aboca a un conflicte d'interessos entre entitats esportives.

Va proposar-se una nova ordenança municipal per a la prevenció dels mosquits i, en particular, del mosquit tigre. És una norma elaborada per la Diputació de Barcelona que, en definitiva, converteix en obligacions el que fins ara eren consells. Caldrà que s'ho apliqui el mateix Ajuntament i que no pequem d'un excés d'intervencionisme; no fos cas que aviat ens trobem amb una ordenança que reguli la forma com ens hem de mocar quan estiguem constipats!

Els amics de la CUP, a través d'ICV, van presentar-nos una moció relativa a les entitats prestadores de serveis en el camp sanitari i que demanava que tot aquell polític que acordés practicar retallades en el camp sanitari fos jutjat i empresonat. Com no podia ser d'una altra manera, només hi va votar a favor ICV, abstenció del regidor Tinoco i rebé el vot en contra de la resta de catorze regidors.

en canvi, una moció, també relacionada amb les retallades adoptades pel govern espanyol en matèria de sanitat, una vegada consensuada amb CiU, obtingué el vot favorable de tot el consistori a excepció del PP.

D'altra banda, foren presentades tant per CiU com pel PSC dues mocions relatives a les retallades en matèria municipal i sobre el mapa municipal perpetrades pel govern espanyol, i del diàleg entre les dues forces majoritàries del nostre poble, s'obtingué com a resultat que fossin retirades i fusionades en una de sola presentada conjuntament per ambdós partits, que va aconseguir el suport de tots els grups municipals a excepció del PP.

CiU també va presentar una moció en recolzament de la llengua catalana i el seu us exclusiu en tots els àmbits. Després d'una negociació va aconseguir el recolzament de tots els grups municipals a excepció del PP; i això que s'insta a que la llengua única del nostre Ajuntament sigui exclusivament el català inclús en la relació documentada amb els ciutadans!

en un altre sentit, ICV presentava una moció relacionada amb una línia d'alta tensió que passa pel nostre poble i que va de Sentmenat a santa Coloma de Gramanet, en la que, segons diuen, pot augmentar-se la potència que hi circula al doble, i, després d'un diàleg entre tots plegats, fou aprovada per unanimitat al considerar-se necesari que sigui reclamat el projecte per poder valorar adequadament l'impacte d'aquesta instal·lació.

Una reforma del ROM per evitar que es tornin a veure en la necessitat de convocar el ple en un dia de vaga general, com va passar al març, i fer que, per raons excepcionals, es pugui canviar la data dels plens ordinaris, prèvia consulta a la Junta de Portaveus, va ser aprovada per la unanimitat del plenari.

Com a anècdota, van ser aprovades les festes locals per a l'any 2013: El 20 de maig que correspon al dilluns de la Segona Pasqua, i el dilluns de la festa Major. El problema estava en que consideraven que aquesta darrera seria el dilluns 26 d'agost. Després de recordar-los que la Festa Major coincidia sempre amb el darrer dissabte d'agost, fou aprovada finalment la data del 2 de setembre.

Per tant, un altre ple sense història, que ens aboca a l'aturada del mes d'agost. Per cert, avui he rebut el decret d'alcaldia sobre delegació de les competències de l'alcaldia durant les vacances: la propera setmana l'alcaldessa serà la sra. carmen Cabeza, la següent en David Abascal, l'altra en Juan Carlos tinoco, els tres dies anteriors a la festa Major ho serà la Sra. Marcuello, durant els dies de la festa gran recuperarà les seves funcions la Sra. Padrós, i la darrera setmana del mes d'agost tornarà a ser alcaldessa la sra. Marcuello. Imagineu-vos quins equilibris han de fer fins i tot per això! Nosaltres erem tres partits, i quan l'alcaldessa no hi era, es delegaven les seves funcions al primer tinent d'alcalde que era en Josep Maria Serravinyals, i alguna setmana d'agost en Miquel Truyols. Mira que ho fan complicat!