dijous, 12 de juliol de 2012

M'AGRADA

M'agrada que l'actual govern municipal també hagi optat per mantenir la idea que, ara fa tres anys, va tenir l'amic i company Josep Maria Serraviñals, aleshores primer tinent d'alcalde i Regidor d'Ensenyament entre altres responsabilitats, de subscriure un conveni amb el centre educatiu els Castanyers per tal que els joves del mateix portessin a terme tasques de manteniment a les escoles del poble durant l'estiu. Van ser dos anys consecutius d'aplicació d'aquest conveni i molt bons resultats. L'any passat, amb el canvi de govern, es va deixar escapar l'oportunitat. enguany hi tornen. això és molt bò per a tots, i animem a seguir en la mateixa direcció per als anys successius.
 
M'agrada també que, com cada any, es torni a obrir el Registre d'absències per part de la Policia Local, i que, a més, tal com es va comentar durant la darrera sessió del Consell municipal de Seguretat Ciutadana, aquest registre es mantingui durant la resta de l'any, i no només els mesos d'estiu, per a periodes d'absència d'una setmana o superiors.