divendres, 1 de febrer de 2013

PLE DE GENER: SOBIRANIA, MANIFEST CONTRA TAXES JUDICIALS, NO A LA CENTRIFUGACIÓ DEL DÈFICIT, NO A LA LLEI WERT.....

    Una de les moltes coses de les que em sento orgullós, és la creació, durant l'anterior mandat amb el nou ROM que fou aprovat, de la Junta de Portaveus. Hi ha qui no li acabava de convencer. Però ahir, en un ple de més de quinze punts a l'ordre del dia, si no fos per un perfecte funcionament d'aquest òrgan, n'estic segur que el plenari s'hagués allargat, d'una forma farragosa i insoportable per als ciutadans, més enllà de la mitja nit.
 
D'el ple d'ahir, més enllà de qüestions de pur tràmit, com l'adaptació a la llei de les ordenances en matèria de llicències per activitats urbanístiques, el preu de les tarifes dels tàxis, l'aprovació d'un reglament de l'us de l'energia, tant pel clima com per la il·luminació en els espais públics municipals, l'aprovació definitiva de l'ordenança d'activitats inòqües amb risc d'incendis, l'adhesió a l'associació Àmbit B30 i moltes mocions de caire polític....; sí que vull destacar, per una banda la nova pujada de l'aigua que, després d'aquell augment que l'ajuntament decideix sense més repercutir en el ciutada, del 70% de la tarifa de l'aigua en alta aprovat el passat mes de setembre, ara es torna a repercutir un nou increment acordat per ATLL d'un 13% més el 3,5% de l'IPC. Per tant, molt parlar de polítiques socials, però l'ajuntament, repercuteix els increments totalment al ciutadà i no cerca mecanismes de compensació, assumint, ni que sigui en part, algun dels increments, com sí fan d'altres ajuntaments del nostre entorn. Així doncs, en poc més de tres mesos, l'ajuntament ha acordat repercutir en tots nosaltres un increment superior al 80% del preu de l'aigua.
 
I per altra banda, respecte de les mocions presentades per CiU, destaca la Declaració de Sobirania de catalunya que va aprovar el Parlament català el passat 23 de gener. Amb vuit vots a favor de CiU, ICV i ERC, sis abstencions dels socialistes i de la Veu i dos vots contraris del PP, el nostre poble, com també ho va fer en la Declaració d'Independència del passat mes de setembre, s'afegeix al clamor popular perquè aquest país, d'una forma lliure i escrupulosament democràtica, pugui anar fent camí cap a la seva plenitud nacional. La nostra moció en contra de la centrifugació del dèficit de l'estat espanyol cap a Catalunya, va obtenir el suport del PSC, ICV i ERC. El manifest que CiU va presentar en contra de les taxes judicials del ministre Gallardón, també va obtenir el suport de tots els grups a excepció del PP. També CiU havia presentat una moció en favor del model lingüístic a l'Ensenyament que, havent-la treballat amb els altres grups municipals que també n'havien presentat en aquest sentit, es va convertir en una de sola defensant el model lingüístic i demanant la retirada del projecte de llei d'Educació del ministre Wert. Tothom hi va donar suport a excepció del PP.
 
Algun dia, algú s'hauria d'esforçar en explicar-me la raó per la qual el regidor Juan Carlos Tinoco de la Veu, s'absté sistemàticament en tot allò que té un sentit nacionalista, independentista o similar, afirmant que ell pertany a un grup només del poble que, segons sembla no respon a cap mena d'ideologia. Però, sense tractar-se de qüestions del poble, sí que es posiciona clarament, per exemple, en contra de les taxes judicials, la llei Wert, l'euro per recepta, l'abortament i el que calgui. Però, si es tracta d'entrar a formar part de l'AMI, fer la Declaració de municipi lliure o aprovar la declaració de sobirania, es veu que això no va amb ell. Que és que no afecta això als ciutadans de Palau? Que és que aquell grup té un tarannà similar a C'S? Si són partidaris d'Una Grande y Libre, que ho diguin i que no es vagin escaquejant d'aquesta manera de pronunciar-se sobre qüestions tant importants en aquests moments històrics que estem vivint.
 
Finalment, va cridar l'atenció la presència entre el públic dels responsables de l'Associació de veïns dels Pins de can Riera. Van venir només per manifestar que ja feia mesos i mesos que estaven demanant una entrevista amb la regidora Marcuello i que no aconseguien resposta. ella va dir que, com que no té plena dedicació, té una agenda molt plena però que ara ja quedarien definitivament. L'alcaldessa, va aprofitar l'ocasió per ridiculitzar a la regidora Marcuello afirmant que desconeixia que estaven demanant aquella entrevista i que això no podia tornar a passar! I és que, no es pot anar presumint de no tenir plena dedicació i en realitat, no poder destinar hores al servei públic pel qual has optat. Si t'hi pots dedicar ho fas, i si no, deixa-ho que els ciutadans no estan per històries i el que volen són respostes àgils i compromisos clars!