dilluns, 30 de setembre de 2013

LES PREGUNTES DE CiU EN EL PLE DE SETEMBRE 2013

Tal i com us anunciava en el darrer apunt, a continuació reprodueixo les preguntes que vam adreçar al Govern en el punt corresponent del ple del passat dijous. En un altre post comentaré les respostes:
 

 

1.- Quàntes al·legacions han estat presentades dins del termini establert al POUM? A banda dels grups municipals a l'Oposició, quines entitats, col·lectius de ciutadans o associacions han formulat també les seves al·legacions?

 

2.- Quin calendari s'ha previst seguir en relació a la resolució de les diverses al·legacions presentades al POUM? Hi ha previsió de celebrar reunions amb els grups municipals de l'Oposició per tal de tractar i/o negociar les diverses al·legacions presentades? Demanem s'ens doni trasllat de la totalitat d'al·legacions presentades.

 

3.- Per quina raó, després d'haver-ho demanat per escrit en reiterades ocasions des del passat mes d'abril, no s'han fet arribar al Grup municipal de CiU còpia de les actes de les reunions celebrades durant la present legislatura per tractar del POUM?

 

4.- A la vista de les al·legacions presentades al POUM, per quina data es preveu la seva aprovació provisional? Per a què ha de servir el video encarregat sobre el POUM pel qual l'Ajuntament ha pagat 1363 euros?

 

5.- Per quina raó enguany no hi ha hagut emisió en directe de Ràdio Palau durant la Fira Palau, i per què no ha disposat d'estant?

 

6.- Considerant que en el plenari del mes de juliol es va aprovar seguir negociant el conveni col·lectiu dels treballadors i funcionaris municipals, i que, de moment, només ens consta un acord en relació al tractament de les baixes mèdiques. Observant que el regidor Sr. Segrelles va manifestar que ja s'havia negociat el 60% del conveni, volem saber en quin punt estan les negociacions, quins acords s'han tancat a dia d'avui i quina previsió es té per a la seva signatura.

 

7.- Quin nivell de col·laboració proporcionarà el govern municipal per a l'instal·lació d'una gran bandera estelada a la rotonda d'entrada al nostre poble per part de l'ANC de Palau-solità i Plegamans?

 

8.- És cert que les cadències lluminoses del semàfor del centre de la vila a l'Avinguda Catalunya, són més llargues que temps enrere, i per això es provoquen importants cues de vehicles en els dos sentits de la circulació?