dimarts, 1 d’octubre de 2013

LES RESPOSTES DEL GOVERN A LES PREGUNTES DE SETEMBRE

Donat que, ja sigui per les presses, per treure's els temes del damunt, o pel que sigui, l'actual Govern prefereix contestar en el mateix plenari a les nostres preguntes, passo a resumir les explicacions oferides:
 
en relació al reguitzell de preguntes sobre el POUM, la Regidora Marcuello va dir que, al final, han estat 162 les al·legacions presentades al POUM. Penseu que, d'aquestes, 41 corresponen al Grup municipal de CiU, 15 a ERC i 3 al PP. L'immensa majoria provenen de particulars afectats d'alguna manera per les previsions del pla. També n'han presentat dues associacions de veïns, una entitat privada així com conjuntament l'associació Salvem el Poble i la CUP.
 
Diu que no s'esperàven de cap manera aquest volum d'al·legacions i que això farà que les seves previsions, pel que fa a la resolució de les mateixes, es veuran alterades de forma substancial. De totes formes, la intenció és portar a aprovació provisional el POUM cap a començament d'any 2014.
 
Ens va assegurar que ens donaria trasllat de la totalitat de les al·legacions presentades, així com d'aquelles actes que tant insistentment hem vingut demanant des del passat mes d'abril d'enguany, justificant que no ens les havia fet arribar per oblit. I això que han estat tres les instàncies presentades a l'efecte! en quant al video sobre el POUM, també va afirmar que ens el faria arribar junt amb la resta de documentació.
 
Vull recordar, (com va fer el regidor Miquel Truyols durant el plenari), que a l'acte institucional d'obertura de la Festa Major l'alcaldessa va manifestar que només s'havien presentat 19 al·legacions i que no n'esperaven masses més. Al final, 162!
 
En relació a la pregunta sobre l'estat de les negociacions del Conveni col·lectiu i Pacte de funcionaris sobre les relacions laborals amb el personal municipal de l'ajuntament, va dir que seguien, com al juliol, amb més del 60% del conveni tancat, que les negociacions avançaven a bon ritme i que ben aviat tindriem notícies.
 
Sobre la raó per la qual enguany no s'ha instal·lat estant de l'emissora de Ràdio Palau, Abascal va dir que el director així ho havia volgut. I que no hi havia hagut emisió en directe durant els dies de la Fira Palau, perquè una treballadora està de baixa, i la resta de personal és extern. O sigui, com els altres anys, però, aleshores sí que hi havia emisió i enguany no.
 
Respecte del nivell de col·laboració amb l'ANC que l'Ajuntament estava disposat a prestar per a la instal·lació d'una gran estelada a la rotonda d'entrada al nostre poble, l'alcaldessa no es va voler pas pronunciar. Va dir que no li constava si l'ANC disposava del permís de Carreteres, també alguna cosa que no vam entendre sobre el canvi de persona responsable de l'ANC de Palau, i que, abans d'instal·lar-se l'estelada volia tenir damunt la taula informes dels tècnics municipals per saber si tècnicament era o no aconsellable la seva instal·lació.
 
Finalment, en relació a si s'han allargat les cadències lluminoses del semàfor del centre de la població a l'alçada del Banc Sabadell, la regidora de l'àrea, Sra. Marcuello, no en tenia constància, però l'alcaldessa va dir que sí. Que això passava des de la celebració del Mercat Medieval el passat mes de maig, que ella sí que s'havia fixat en les cues de vehicles que això provoca i que s'ocuparia de que s'arrengés.