divendres, 27 de desembre de 2013

PLE EXTRAORDINARI EL PASSAT DIA 24 A DOS QUARTS DE TRES DE LA TARDA. MILLOR INOCENTADA IMPOSSIBLE!

Avui sí. Després de dinars suculents i de gaudir, dos dies seguits de l'escalfor familiar, ja toca explicar-vos el Ple extraordinari que va tenir lloc la vigília del dia de Nadal a dos quarts de tres de la tarda, amb l'únic i exclusivíssim objectiu de desestimar totes i cadascuna de les nostres al·legacions a les Ordenances fiscals pel 2014, com si d'una autèntica inocentada es tractés.
 
Recordareu que en el ple celebrat el 31 d'octubre d'enguany es van aprovar inicialment les Ordenances fiscals per al 2014. És a dir, els impostos, taxes, preus públics i demés que suposen la principal font d'ingressos del nostre Ajuntament. Recordareu també, que en aquell mateix plenari, vam avisar de la nostra decidida intenció de formular-hi al·legacions, ja que, tant en la sessió en qüestió com en la fase explicativa anterior, no s'havien ni tan sols près en consideració els nostres comentaris, sugerències o propostes.
 
Un cop feta l'oportuna exposició pública de la seva aprovació inicial, finalitzava el termini per presentar-hi al·legacions el passat dimarts dia 17 de desembre, com també finalitzava el periode d'exposició pública i, per tant, de presentació d'al·legacions, el passat dia 20 de desembre pel que fa als pressupostos municipals. I, en quant als pressupostos preferim treballar d'altres propostes al llarg de l'any que puguin anar modelant o modificant els pressupostos municipals, que no pas ara presentar-hi al·legacions. I sí que en vam presentar a les Ordenances fiscals el dia 16. Amb tot l'Alcaldessa el diumenge de la Marató ja ens va preguntar si formulariem al·legacions, i al ser contestada que sí, va advertir-nos que convocaria el ple pel dia 24 al migdia, extrem que ja us vaig comentar i valorar en l'apunt del dia 23.
 
El cas és que, arribat el dia i l'hora assenyalada, vam observar com enguany, només Convergència i Unió hi havia presentat al·legacions, i es va evidenciar el malestar del govern municipal per aquest fet.
 
Ens van lliurar un informe del Sr. Essaú Soto, persona contractada per l'actual Govern perque porti a terme la feina d'Interventor, el qual evidenciava que s'havia elaborat de pressa i corrents, que ni tan sols incluia cap fonamentació jurídica justificativa de les seves conclusions, que acabava dient coses com: Que el que proposem sobre el IBI la Diputació no ho preveu en les normes que han de servir de guia en l'elaboració d'aquest tipus d'impost, que els reglaments marc que ofereix als ajuntaments tampoc s'hi preveu; en quant a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, ens deia que ja era prou clarificadora la normativa actual vigent i que no calia el tipus d'exempció sol·licitada; pel que fa a l'IAE, sí que hi va haver tres propostes que les considerava interessants, però demanava més temps per a estudiar-les i, per tant que, en tot cas, es podria mirar d'incloure-les per a les del 2015.
 
En definitiva, que vam celebrar un ple per desestimar totes les nostres propostes i cap a casa!
 
Amb el vot desfavorable a les nostres propostes dels tres grups del govern, l'abstenció dels dos regidors del PP i el recolzament dels nostres regidors i el d'ERC.
 
La nota més destacada del ple la va protagonitzar el regidor Juan Carlos Tinoco, doncs en la seva intervenció va dir que, fent-se ressò del que molts ciutadans li havien fet arribar pel carrer, preguntava a CiU per quina raó s'havia de celebrar aquell ple extraordinari. Com us podeu imaginar, ningú, (ni la resta de regidors que conformen l'equip de govern), es van poder aguantar el riure!
 
Parlava el regidor Tinoco del cost que li suposa al consistori la celebració d'aquell plenari. Vam haver-li de recordar l'ús i l'ábús que tant PSC com ICV van fer de la presentació d'al·legacions a tot i per tot durant la legislatura anterior. Com que no en va tenir prou, ell insistia. Vam haver-li de recordar que els seus actuals companys van abusar tant d'aquesta dinàmica política que, per dignitat, els regidors que cobravem per assistència a òrgans col·legials (no com ell que cobra per contracte, assisteixi o no a les reunions dels òrgans col·legials), vam renunciar a percebre les nostres indemnitzacions. Fins, vaig adreçar-me a ell per preguntar-li si, tant que es queixava, estava disposat a renunciar al seu salari d'aquest mes per aquesta raó. Va fugir d'estudi i no va contestar.
 
En veure-ho tan clar, fins i tot la pròpia Alcaldessa va haver d'intervenir per explicar com funcionava un Ajuntament i les seves normatives; evidentment, explicant que la presentació d'al·legacions forma part inherent del funcionament normal de qualsevol administració. Suposo que en ocasions futures mirarà de evitar ridículs com aquest i aprofundir una mica ni que sigui, en les propostes formulades que, no cercaven altra cosa que l'ajuda a les persones més necessitades, el foment de l'ocupació i creació de riquesa així com la disminució d'emisions de CO2 a l'atmòsfera, fomentant l'adquisició de vehicles poc o gens contaminants, tal i com ho podeu comprovar llegint els apunts dels dies 19, 20 i 21 de desembre passats.
 
Per cert, si es volen evitar un ple extraordinari, poden procedir de diferents maneres: Una seria esperar al ple ordinari de gener; però, si el que volen és tenir les ordenances fiscals el dia 1 de gener en vigor, hauran de fer-ne un d'extraordinari. També podrien aprovar aquestes ordenances en el ple de setembre, en lloc del d'octubre, i així podrien resoldre les al·legacions en l'ordinari de novembre. De la mateixa manera que s'agafen a l'IPC d'agost per augmentar els impostos un 1,7% i no, en canvi, el de l'octubre que és del 0%, també poden fer el ple abans i no es trobaran en la necessitat de fer-ne cap d'extraordinari i haver d'acudir a la demagògia només per atacar als únics que fan propostes, i per absoluta manca d'arguments per defensar la desestimació de les nostres al·legacions.