dimarts, 3 de desembre de 2013

PREGUNTES I RESPOSTES PLE NOVEMBRE 2013

Per finalitzar amb el ple ordinari darrer d'enguany, em queda per comentar el que fa referència a les preguntes que, des del Grup municipal de CiU vam adreçar al Govern, i les respostes donades. Deixeu-me abans però, comentar-vos quelcom del que m'en vaig oblidar, bàsicament perquè ningú pensi que ho vaig fer de manera voluntària. I és que, entre els punts proposats des de l'equip de govern, també es va formular una proposta relativa a la modificació dels preus públics dels bucs d'assaig existents a l'Escorxador. Bàsicament, es tractava, no pas d'apujar el que es paga pel lloguer dels mateixos per part dels joves usuaris, sino d'extendre la possibilitat de lloguer, també als equips i materials a l'hora de poder-los usar fora de l'equipament. Vam estar-hi d'acord tots els grups municipals.
 
Passem ja a les nostres preguntes:
 

1.- Per a l'any 2014, l'Ajuntament planteja la "construcció d'una pista poliesportiva coberta que es situarà al costat del Pavelló Municipal d'Esports Maria Víctor. La petició de subvenció per fer aquesta pista és de 300.000 euros, ja que el cost total del projecte és de 459.100 euros".

 

Demanem les explicacions oportunes en relació a aquest projecte al què es fa referència, especialment, quin és aquest projecte, quins projectes globals constructiu i d'usos s'ha elaborat per al conjunt de les 3 instal·lacions esportives, quines característíques es considera que ha de tenir aquest nou equipament, on serà ubicat, quins seran els seus estàndards de qualitat, quina és la seva destinació final.

 

2.- Tot i que el Regidor David Abascal en el mes de juny passat va manifestar que ja disposava del projecte Basic d'aquest nou equipament comprometent-se a que ens donaria trasllat del mateix, per quina raó encara no ens ho ha facilitat? Disposa ja l'equip de govern d'aquest projecte Bàsic i executiu?

 

Explico el que el regidor Abascal, (el de Projectes), va contestar a les dues preguntes. Que encara no ens podia explicar res, que, de moment, s'hi havien destinat només cent mil euros per al 2014, que segur que s'ubicarà al costat mateix del pabelló d'esports Maria Víctor, que serà polivalent per a portar-hi a terme activitats esportives però també de caràcter cívic i social o comercial, que serà una pista oberta pels costats però coberta..., i, malgrat el que va manifestar mesos enrere, que encara no disposava ni del projecte bàsic ni de l'executiu, doncs ha estat encarregat just fa un mes. De la resta no ens va contestar a res més!

 

 

3.- Per quant està prevista la convocatoria del Consell Municipal de Seguretat Ciutadana, donat l'episodi de fred i gelades pel que atravessem? Com és que encara no s'ha procedit a la modificació dels estatuts d'aquest consell, donat que estableix que s'ha de celebrar de forma ordinària una reunió cada dos mesos, i en realitat només es reuneix pel juny i pel desembre? Per què tampoc es compleix amb el que es va acordar en la primera reunió d'aquesta legislatura del Consell en qüestió en el sentit que calia fer una reunió pel juny, una pel setembre i una pel desembre?

 

La Regidora Marcuello va manifestar que just ho havia pensat, que seria properament, i, vès per on, l'endemà ens va arribar una convocatòria prèvia per a celebrar aquest consell el proper dia 17 de desembre. De la resta, doncs que nosaltres teniem raó; que s'ha d'estudiar portar al ple la modificació d'estatuts en el seu dia acordada. També, va afegir l'alcaldessa, que teniem raó en que no s'havia convocat el consell pel setembre, per tractar el tema de les pluges, aiguats i possibles inundacions, i que això no podia ser!

 

 

4.- Per quina raó la Regidora Marcuello encara no ha facilitat al Grup municipal de Convergencia i Unió les actes de les tres reunions celebrades al llarg d'aquesta legislatura sobre el POUM, i que ja porta dos mesos dient que no ho ha fet per descuit?

 

Doncs, no sé si s'enriu de nosaltres, però el cas és que, va tornar a repetir l'excusa del descuit i que ben aviat rebrem còpia de les mateixes així com de les al·legacions formulades al POUM. Si de cas, les nostres, com que ja les tenim, no cal que s'esmerci en fer-nos-en còpies!

 

 

5.- A què pensen destinar els 662.000 euros rebuts del conveni de Can Valls, malgrat haver renunciat als 140.000 euros dels 800.000 acordats?

 

Doncs, la mateixa resposta que el mes passat: Que ja ens ho faran saber oportunament. Recordem-los que aquests diners s'han de destinar per conveni, o bé a la piscina que no faran perquè no la volen fer, o bé a instal·lacions esportives pel poble. Ja ens avisaran!

 

 

6.- Tenint en compte que l'ANC local ja disposa del permís corresponent de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat, per a instal·lar una gran bandera estelada a la rotonda d'entrada al nostre poble, quin nivell de col·laboració pensa oferir el govern municipal al respecte?

 

Aquí va tornar a contestar l'alcaldessa: Que no sé què d'uns canvis en la presidència de l'ANC de Palau, (que encara no he entès quina obsessió hi té amb això), que li extranya molt que Carreteres hagi donat permís sense cap informe tècnic municipal per col·locar l'estelada, que s'ha de mirar molt bé com es fa perquè a fi que s'aguanti bé el màstil a Caldes hi han hagut de posar formigó al voltant, (com si no sabessin el per què del formigó de Caldes), que no s'ha reunit amb ningú de l'ANC del nostre poble, i com que no sap res, doncs res ens pot dir al respecte. Per tant, no sabem si posaran la brigada municipal a disposició de l'ANC, ni res de res. Ah, que els havien cobrat pel permís i que això és molt greu. Veurem!