dimarts, 8 de març de 2016

DECLARACIÓ DE DEMÒCRATES DE CATALUNYA AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Amb la solemnitat que reclama la commemoració del 8 de Març, però també amb la determinació que ens mena la resta de l'any, les dones i els homes que fem
i som Demòcrates de Catalunya proclamem el nostre compromís amb una societat fraterna, equitativa i justa, que permeti que tothom es realitzi plenament,
en condicions de dignitat i de llibertat. Per assolir aquesta fita, reivindiquem que es pugui desplegar plenament el talent femení, com a condició sine
qua non per al desenvolupament global.
 
Denunciem els obstacles que al llarg dels segles han impedit que les nenes, les dones adultes i les dones grans hagin viscut en condicions d'igualtat d'oportunitats
i hagin pogut desenvolupar-se personalment. En aquest sentit, rebutgem que la dona hagi estat i sigui víctima de desigualtats en diferents àmbits, com
el mercat laboral, la salut, l'educació, l'accés a la cultura, a la ciència i a la tècnica, i la política, i que sovint diversos estereotips de gènere
ben presents en la societat hagin suposat un perjudici per a l'autoestima i la projecció de les dones, relegant-les a posicions subalternes. A més, condemnem
sense pal·liatius la violència de gènere, sigui quina sigui la víctima, sigui quina sigui la persona agressora, com a acció que atempta greument i radicalment
contra la dignitat, la integritat i la vida de les persones.
 
Tot i que hem avançat molt, queda camí per recórrer, i el recorrerem! Estem treballant, i volem continuar fent-ho, per canviar la situació present. A més
del foment d'unes relacions afectives allunyades del domini i de la violència, insistirem en l'apoderament de les dones, en el valor de l'educació, en
l'equiparació salarial i en la consecució d'unes condicions justes per a les dones vídues.
 
Malauradament la pobresa avui té rostre de dona i d'infant. Ens calen polítiques decidides de suport a les famílies que les protegeixin efectivament davant
de les adversitats i que també les ajudin a desenvolupar-se i a continuar sent un dels pilars fonamentals de la nostra societat.
 
Ho hem esmentat, però li volem donar una rellevància especial: no pot ser que en ple segle XXI hi hagi encara desigualtat salarial entre homes i dones
per desenvolupar feines iguals. Cal eliminar aquesta clara discriminació i apostar decididament per unes condicions de treball dignes per a dones i homes.
 
No ens oblidem tampoc de les dones d'arreu del món, moltes d'elles viuen des de ben petites situacions insuportables i inadmissibles. La lluita per la
igualtat efectiva no es pot reduir al nostre entorn més immediat sinó que ha d'agafar una dimensió de caràcter mundial. Cal pressionar els organismes internacionals
perquè reaccionin i prenguin mesures efectives en aquest àmbit amb el suport de tots.
 
Des de Demòcrates de Catalunya volem buscar complicitats entre homes i dones per desenvolupar una societat equitativa i amb les mateixes oportunitats de
desenvolupament. Volem fer una crida a l'autoestima de tots plegats, homes i dones, i al treball conjunt, conscients que el potencial de la col·laboració
és molt més gran que el del conflicte.
 
Apostem per una plenitud de vida desenvolupada entre tots i totes per a totes i tots! Treballem perquè la igualtat efectiva d'oportunitats entre dones
i homes, en ple segle XXI, sigui un compromís de tota la societat fet realitat, i deixi de ser només una bonica declaració d'intencions.
 
Estem convençuts que, en la Catalunya rica i plena que estem construint, hi serem tots i totes, aportant-hi el nostre talent, vivint lliurement i plenament,
fent que el nou país sigui un país avançat, equitatiu, just i radiant!

Este correo electrónico se ha enviado desde un equipo libre de virus y protegido por Avast.
www.avast.com