dijous, 17 de març de 2016

PLA DE GOVERN 2015-2019 (4)

D) Impuls dels espais de Participació ciutadana i avenç en la transparència de l'Administració Local.

 

 

·         Creació d'un Reglament de Participació Ciutadana , ampliació dels Consells Municipals i inclusió de consultes obertes als ciutadans en temes municipals.

·         Dotar eines de Participació Ciutadana (noves app, estudi Palau 2035... )

·         Portar a terme la consulta per definir el model del servei de piscina pública.

  • Fer polítiques transparents, facilitant l'accés a tot tipus d'informació.
  • Avançar per assolir el 100% en el bàrem de transparència en la informació municipal en l'índex elaborat per la UAB i assegurar que arribi a tots els sectors de la vila.
  • Revisió del ROM (Reglament Orgànic Municipal)  per agilitzar els tràmits de l'Ajuntament i perquè inclogui també el Reglament de Participació Ciutadana.
  • Manteniment del suport econòmic i d'infraestructures a Festes de barri i projectes d'entitats , per la millorar en la difusió i divulgació dels seus programes i oferint-los formació i assessorament per la seva gestió diària. Exemple d'això és el Consell de Festa Major no vinculant.

·         Creació d'una "Escola de Participació Jove" : La participació juvenil ha estat capdavantera a Palau-solità i Plegamans a l'hora de definir plans, programes i projectes. I és exemple a nivell nacional en la cogestió de l'Espai Jove l'Escorxador.

  • Increment d'activitats i tallers pel foment de la participació, segons contempla el Pla Local d'Educació

·         Obertura del projecte de dinamització a l'espai públic per estar presents al carrer, amb l'objectiu d'arribar a més joves i amb perfils diferents, acostant així els recursos municipals als joves que no fan cap ús dels serveis disponibles.

·         Actualització del Pla Local de Joventut, un cop l'actual esgoti el seu període de vigència, d'acord amb els joves i les entitats juvenils.

·         Les entitats són motor de l'associacionisme a la nostra vila. Es continuarà proporcionant eines i recursos a aquestes per què puguin créixer i portar a terme la seva activitat.

·         Creació de La Nit de l'Esport en reconeixement als esportistes , entitats patrocinadors o equips que hagin destacat en el any.

·         Es cercaran fórmules participatives per part de la ciutadania en la elaboració dels pressupostos anuals de l'Ajuntament, sempre d'acord amb les limitacions tècniques i legals i la capacitat econòmica del Consistori.

·         Audiències públiques anuals amb el govern municipal per donar explicacions de la feina feta en cada període.

 

 


Este correo electrónico se ha enviado desde un equipo libre de virus y protegido por Avast.
www.avast.com