dimarts, 15 de març de 2016

PLA DE GOVERN 2015-2019 (2)

B) Polítiques Socials i Voluntariat

 

·         Compromís d'incrementar el pressupost d'ajudes, beques i prestacions de tota mena a les persones més necessitades, any rera any, i amb independència de les subvencions, ajudes i/o aportacions extraordinàries que puguin arribar des d'altres administracions, organismes o institucions.

·         Establiment de noves bonificacions en les ordenances i taxes fiscals per tal de garantir l'accés als serveis públics de les persones i famílies amb menys recursos.

·         Desenvolupament del nou Pla de Qualitat de l'Àrea de Serveis Socials, a fi de dotar-lo de major eficàcia, agilitat i utilitat per a les persones i entitats que necessiten la seva ajuda o col·laboració.

·         Creació del Consell Municipal de Serveis Socials amb la presència d'entitats locals, partits polítics i tècnics relacionats amb aquest sector.

·         Desenvolupar i consolidar el recentment estrenat Punt del Voluntariat, per posar-lo al Servei de tota la població, persones i entitats que hi puguin o vulguin col·laborar d'una forma efectiva i desinteressada.

·         Posar en marxa, a través del Punt del Voluntariat, el Registre d'entitats Col·laboradores per a l'aplicació de l'Ordenança municipal de Civisme, d'acord amb les seves previsions, per tal que es pugui portar a terme una tasca reeducativa substituint determinades sancions per treballs a favor del municipi.

·         Consolidar els Serveis prestats des d'aquesta àrea en l'àmbit de l'ajuda psicològica a dones i joves, però ampliant aquest serveis als homes que ho puguin demandar.

·         Mantenir i potenciar la col·laboració i ajuda a persones dedicades al voluntariat integrades en les diferents entitats existents al municipi.

·         Prestar una especial atenció als discapacitats, treballant de forma efectiva per la seva incorporació en el mercat de treball.

·         Posar en marxa campanyes de sensibilització destinades a fomentar el coneixement sobre situacions d'injustícia social, a fi que siguin valorades adequadament per la població i disposi de les eines necessàries per saber reaccionar d'una forma efectiva en cada moment.

·         Desplegament gradual del Pla d'Igualtat

 


Este correo electrónico se ha enviado desde un equipo libre de virus y protegido por Avast.
www.avast.com