dilluns, 14 de març de 2016

EXPLICAR EL PLA DE GOVERN 2015-2019

Dijous passat va tenir lloc a can Cortès la primera de les Audiències Públiques que l'actual equip de govern pretén anar celebrant per explicar la feina que porta a terme, ja sigui en general, o per àmbits d'actuació.
 

La primera part de l'acte va servir per explicar els Pressupostos d'enguany. La resta de l'audiència pública es va dedicar a repassar la norantena d'accions concretes que el govern té previst desenvolupar durant aquest mandat. Tal i com es va anunciar, la ciutadania pot comprovar al web municipal l'estat de les accions que inclou el Pla de Govern: pendents, en execució i finalitzades. La creació d'una nova Biblioteca Municipal, projecte que s'endega ara amb el suport de la Diputació de Barcelona, va ser un dels temes que més intervencions va suscitar. Els blocs temàtics del Pla de Govern són:

 

  • Gestió econòmica i foment del comerç.
  • Polítiques socials i voluntariat.
  • Polítiques culturals, turístiques, d'oci i de salvaguarda del patrimoni local.
  • Impuls dels espais de participació, ciutadania i avenç de la transparència.
  • Equipaments i infraestructures municipals.
  • Implantació de noves vies d'accés a la comunicació municipal.
  • Desenvolupament del Pla Local d'Educació.
  • Foment de l'ocupació i accions formatives permanents.
  • Polítiques mediambientals, de salut, mobilitat i habitatge.
Des d'avui, cada dia reproduïré, un per un, aquests nou apartats en que es divideix el pla, i que conté una norantena d'actuacions.
 

A) Gestió Econòmica i foment del Comerç

 

·         Manteniment dels serveis públics actuals i de la bona salut financera de l'Ajuntament, mitjançant pressupostos que no incrementin les partides de despeses ni sous dels càrrecs públics.

·         Aplicació de la llei d'estabilitat pressupostària. 

·         Sol·licitar la revisió del cadastre per incorporar nous espais amb l'aprovació del POUM que podran equilibrar l'impacte econòmic d'aquest impost en els veïns i adequar-lo a la realitat del mercat actual.

·         Publicació de les bonificacions i exempcions actuals en taxes i ordenances,  més les que es vagin afegint any rera any.

·         Establiment d'un nou sistema de concessió de subvencions a les entitats municipals elaborat i valorat pels tècnics de manera transparent, que aporti agilitat i rapidesa al procediment.

·         Recolzament del model de comerç de proximitat.

·         Aprovació de bonificacions sobre les taxes als comerços que s'instal·lin de nou al municipi.

·         Redacció, aprovació i aplicació d'un nou pla per un nou format de Fira Palau, organitzat des de l'Ajuntament en col·laboració amb les diferents associacions de comerciants, entitats i el món de l'empresa i la restauració.

·         Manteniment del mateix nivell d'ajuda i col·laboració que fins ara, amb l'objectiu d'incrementar-lo en funció a les iniciatives que es presentin, amb les associacions de comerciants de la vila.

·         Coordinació i gestió directa municipal d'algunes Fires i Mercats.

·         Implantació de la FUE (Finestreta Única Empresarial)

 


Este correo electrónico se ha enviado desde un equipo libre de virus y protegido por Avast.
www.avast.com