divendres, 10 de juny de 2016

EL COMPROMÍS POLÍTIC DE LA BIBLIOTECA/MEDIATECA

Ara que ha sorgit un grup de persones que s'han organitzat al voltant d'un objectiu de gran interès pel nostre poble com és que, com més aviat millor, poguem gaudir d'un nou equipament de Biblioteca Municipal, d'acord amb les perentòries necessitats de la vila i, per tant, que pugui formar part de l'anomenada Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, em sembla que seria convenient repassar, d'una forma més o menys detallada i cronològica, quin va ser el compromís de l'actual govern municipal al respecte, i en quin moment ens trobem per tal d'assolir la consecució d'aquest tant important i imprescindible equipament.
 
Com tots els qui em llegiu de forma més o menys habitual sabeu, el compromís de poder construir una biblioteca a Palau-solità i Plegamans, figurava de forma molt destacada en el programa electoral de la candidatura de CiU, que jo mateix encapçalava. Però, sabem també que d'altres formacions, d'una manera o d'una altra, també expressaven la mateixa voluntat, com és el cas del PSC de Palau, amb qui formem govern. Tant és així, que després de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, amb la composició de l'actual consistori, es van obrir les pertinents negociacions polítiques que van culminar en la subscripció d'un Pacte o Compromís de Govern de data 12 de juny entre els grups municipals de PSC i CiU, amb un total de trenta-tres compromisos inicials, entre els quals, el que fa vint-i-un, diu: "Desenvolupar el projecte per a la construcció de la biblioteca, mediateca, o en el seu defecte,dotar dels serveis necessaris per aconseguir espais d'estudi o recerca, dotant-los dels recursos de qualitat necessaris".
 
Aquest pacte inicial, fou subscrit posteriorment per la formació política Guanyem Palau, quan poques setmanes després es va incorporar al nou govern.
 
Constituït el nou consistori, investida l'Alcaldessa i amb el Pacte damunt la taula, es va procedir a acordar la distribució de responsabilitats de govern entre els diferents regidors/es. Dit això, essent els compromisos signats aquells trenta-tres punts, tots, són l'objectiu de tot el govern, sense que en cap cas, ningú pugui afirmar que això ho han fet els d'aquest partit, i allò ho han fet els de tal altre. Tots són compromissos assolits per les forces que integren el govern amb independència de qui sigui el responsable de cada àrea o regidoria delegada.
 
Amb tot, si ens referim a la biblioteca, li correspon la seva gestió, de forma conjunta i transversal amb diferents àrees, com la de Projectes, Urbanisme i Economia, al Regidor de Cultura, Jordi Pujol. I és per aquest motiu que, considerant que el Govern de la Diputació és exercit per CiU i ERC, vam iniciar contactes amb l'assessor del Grup de CiU a la Diputació durant el mes de juliol. En aquells moments vam parlar amb en Carles Segura, però passat l'estiu aquesta tasca, amb el nou govern provincial, va passar a desenvolupar-la en Quim Matas. Aquest, davant la nostra petició de poder contactar amb la nova presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, em va posar en contacte amb el Cap de Gabinet de presidència, sr. Salvador Gausa. Però, coincidint amb aquestes converses, vaig poder parlar, (podriem dir que de forma informal) personalment amb la Mercè Conesa en un acte públic. Ella, a través del referit Cap de Gabinet de Presidència, va fer possible, no ja el contacte en sí, sino que arribés la nostra ferma voluntat de construir una nova biblioteca al poble i els passos i gestions que haviem fet fins aleshores, a la Gerent o Cap de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
 
Amb tot, el passat mes de gener, l'actual Govern va subscriure i fer públic, el que s'ha anomenat Pla d'acció de Govern 2015/2019, on es reprodueix íntegrament aquell paràgraf que constituïa el compromís 21 dels 33 subscrits el 12 de juny de l'any passat. Per tant, es referma una vegada més, la clara voluntat d'aquest govern per treballar perquè esigui possible la tant anhel·lada biblioteca.
 
És aquí quan començarem a treballar amb totes les forces i garanties a l'efecte. I, en aquest sentit, el dia 10 de febrer passat, mantenim una primera reunió oficial amb la Sra. Marta Cano, Gerent o Cap de Biblioteques de la Diputació. Reunió a la que hi assisteixen quatre regidors de l'equip de govern, l'arquitecte municipal, Jordi Estruch i la corrdinadora dels Serveis Tècnics municipals i arquitecte tècnic, sra Mercè Guardia. Però, també tècnics de l'àrea de Biblioteques de la Diputació i el responsable de la nostra comarca de les biblioteques del Vallès, Sr. ferran Burguillos. El primer que va comentar la sra. Cano és que es feia evident que hi havia una voluntat política clara, que això li provocava una gran satisfacció, entre altres raons, perquè Palau-solità i Plegamans, és un dels sis municipis de totes les comarques de barcelona que necessita d'una forma urgent i perentòria un equipament de biblioteca municipal integrat a la Xarxa de biblioteques de la Diputació.
 
Vam mostrar-li les possibles ubicacions que ja compleixen amb els requisits exigits per la Diputació, inclinant-se de seguida per l'únic terreny, dels possibles, al que no li calia cap tipus de tramitació prèvia, i sobre el qual es podrien iniciar les obres quan es considerés oportú. com sabeu, aquest és el terreny on es troben actualment les pistes de petanca. I és per això, que el primer que va fer-se necessari, fou reunir-se amb la gent del club de petanca, explicar la situació, i arribar a un acord amb ells per tal de reubicar les seves instal·lacions, millorant-les de forma ostensible, com així es va establir.
 
Salvada doncs aquesta qüestió, es va concretar data pel cap d'unes setmanes perque els tècnics de la Diputació i els nostres es trobessin en el terreny en qüestió i comencessin a plantejar com anirien treballant a partir d'aquell moment.
 
És en aquest punt quan, de forma paral·lela, la Diputació publica les anomenades Meses de Concertació, que són les subvencions o aportacions econòmiques que fa per a tota la legislatura perquè els municipis puguin fer les seves grans inversions i portar a terme els seus projectes. Aquí és quan es constata de nou la clara voluntat política d'aquest govern, al decidir que TOT EL QUE ENS PUGUI CORRESPONDRE, es demana per destinar-lo, de forma íntegra, a la construcció de la nova biblioteca municipal. No sabem encara quin és l'import que ens pot correspondre, però si ens fixem en el que s'ens va destinar per a inversions durant la passada legislatura, podem concloure que, com a màxim ens podria arribar per aquest concepte, un total de cinc-cents mil euros o poc més.
 
D'altra banda, hi ha qui parla del famós romanent del pressupost del 2015, un cop liquidat. I nosaltres que diem que què més voldriem que els més de dos milions sobrants de l'any passat, els poguessim destinar a la biblioteca. Problema resolt! Però no, resulta que el Gobierno de España, ens obliga a destinar un milió a pagar, o reservar per possibles impagaments, que tres-cents mil euros han d'anar a l'amortització de crèdits, que dos-cents mil més han de servir per pagar despesa corrent i que la resta la podem destinar a inversions. Però, tampox és tan fàcil! I és que, d'acord amb la llei d'estabilitat pressupostària, no podem superar, en cap cas, el 1,3% del nivell de despesa respecte de l'exercici anterior. Per tant, quan un ajuntament es decideix a invertir, resulta que es veu limitat per totes bandes i atacada i conculcada la seva autonomia municipal!
 
En tot cas però, sí que podem afirmar que, per una banda, disposarem dels diners que ens corresponguin de les Meses de Concertació de la Diputació, per una altra, del que poguem destinar a inversions del romanent de l'any passat, i a partir d'aquí a anar fent bossa, creant una partida en els pressupostos de cadascun dels propers anys així com anar aprofitant els romanents de cada any, si n'hi ha, i seguir cercant subvencions a tort i a dret per tal d'aconseguir aquest nostre gran objectiu de Govern. Tan mateix, cada any es publica el Catàleg de Serveis de la Diputació, d'on surt, per exemple, la major part dels diners per abonar el cost dels projectes bàsic i executiu de la nova biblioteca.
 
El que avui sí ja ens ha fet arribar la Diputació, és l'anomenat Programa Funcional de la Biblioteca, que no és res més que un document de treball que estableix els requisits necessaris de la nova biblioteca, sobre el qual s'ha d'anar perfilant el que es vol d'acord amb les necessitats i característiques del nostre municipi. Aquest document inicial, ja es va començar a treballar en una reunió eminentment tècnica celebrada el passat dia 31 de maig, a la que hi va assistir el Regidor Jordi Pujol, la Gerent de Biblioteques de la Diputació, Marta Cano i diferents tècnics d'ambdues administracions de diferents àrees afectades.
 
El passat dia 2 de maig es va celebrar una reunió, a la que hi van assistir diferents regidors del govern municipal i els tècnics de referència abans esmentats, amb el Director General d'Arxius, Museus i Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat, sr. Juséph Boya. enguany no tindrem diners a aquests efectes, com a conseqüència de la no aprovació dels pressupostos de la generalitat aquesta mateixa setmana. Sí que, en canvi, tenim el ferm compromís i seguretat que, en el moment que hi hagi un pressupost, la nostra biblioteca és la primera a la pila de les inversions a fer per la generalitat. Serem els primers quan hi hagi diners, i comptem que, al menys l'any vinent, que ja hi haurà un projecte executiu elaborat, poguem disposar d'un nou import per poder arribar als tres milions d'euros que costa aquest nou i tant important equipament.
 
Ara, quan ja disposem d'aquest primer esborrany de programa Funcional de la futura biblioteca, és quan cal explicar-lo a tots els regidors del consistori per una banda, i a les entitats i societat civil per una altra. Això es portarà a terme al llarg de les properes setmanes, amb l'objectiu que sigui aprovat pel ple municipal quant abans millor.
 
Serà aleshores quan, d'acord amb les instruccions de la Diputació, que no oblidessim mai, és qui mana en aquesta inversió, s'obrirà un periode de participació ciutadana, després un concurs d'idees entre diferents tècnics i professionals que ha de desenvocar en la definitiva redacció del projecte de la nova biblioteca, posterior licitació pública i inici de les obres-.
 
La diputació es compromet també a aportar una, o un, bibliotecari titular, tot el fons bibliogràfic així com la totalitat de l'equipament informàtic i el mobiliari. Ens tocarà decidir entre tots si hi volem incloure un arxiu històric, com volem que siguin les sales d'estudi, com ha de ser l'auditori, etc.
 
Aquesta és la veritable situació actual pel que fa a la construcció de la futura biblioteca, mediateca municipal. Es entre tots que cal fer-la, evitant utilitzacions polítiques i polèmiques estèrils a les xarxes socials, on, encara que em busquin, no em trobaran. Si aquesta fermesa i convicció de l'equip de govern municipal és compartida per tots, segur que aconseguirem un equipament de biblioteca tant i tant necessari per a un municipi com el nostre de gairebé quinze mil habitants!
 

Libre de virus. www.avast.com