dimecres, 1 de juny de 2016

LES DADES DEL S.A.D. 2015

En el darrer apunt publicat sobre dades relatives a serveis i prestacions a les persones que s'ofereixen des de l'àrea bàsica de Serveis Socials a Palau-solità i Plegamans, us parlava de la Teleassistència. Diria que em vaig deixar de comentar que la despesa que aquest servei ha comportat per a l'Ajuntament, un cop ingressades les taxes dels usuaris que les han d'abonar, que no són pas tots, és de 16 713,55 euros durant el passat exercici.
 
Avui però, i sense voler-me fer farragós en l'exposició de dades, voldria centrar-me en el SAD, o Servei d'Atenció domiciliària. Aquest servei que consisteix en que una persona acudeixi al domicili de l'usuari que requereix el recolzament a fi d'ajudar-lo en les seves tasques bàsiques de la vida diària: Higiene personal, mobilitat dins o fora de la llar, ajuda en vestir-se, banyar-se, cuinar, menjar, fer acompanyament divers..., i en definitiva, fer que l'usuari guanyi en qualitat de vida, garantir-li una quotidianitat digna i, perquè no, fer que les persones del seu entorn també millorin en la seva qualitat de vida a tot nivell.
 
Són dos tipus d'usuaris els que poden ser susceptibles d'obtenir aquest tipus de servei: Les que encara no disposen oficialment de la qualificació de persona dependent, anomenat SAD Social, i les que ja es troben clara i oficialment en una situació de dependència, SAD de Dependència.
 
L'atenció a domicili ve prestada a través del corresponent concurs públic, pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, al que hi estem adherits per estar-hi inclosos. Així, quan, persones amb necessitat d'aquest tipus de servei o ajuda ho sol·liciten a l'àrea de Serveis Socials municipals, un cop examinada la seva situació personal i econòmica, s'emet el pertinent informe justificant la necessitat que el peticionari sigui beneficiari d'aquest servei. En molts dels casos, la prestació oficial procedent del Consell Comarcal, no arriba a cobrir totes les necessitats d'aquella persona i és aleshores quan, en funció de la valoració efectuada per les nostres Treballadores Socials, s'acorda que sigui el propi Ajuntament qui es faci càrrec de la part no coberta pel Consell Comarcal.
 
Dit això, les dades del SAD de l'any 2015, són les següents:
 
SAD SOCIAL: 37 usuaris en total amb 3 053,50 hores dedicades. D'aquests, 12 han estat homes i 25 dones.
SAD DE DEPENDÈNCIA: Són 22 les persones ateses, de les quals 9 són homes i 13 són dones. en total s'hi han dedicat 2 611,83 hores.
 
En ambdós tipus de SAD podria anar-vos desgranant per les diferents franges d'edat que, normalment en són tres: de 0 a 17 anys d'edat, de 18 a 64, de 65 a 84 i de majors de 85 anys. Però no crec que valgui la pena fer encara més farragosa la lectura d'aquest punt, considerant que, en general ja us permet fer-vos una idea de la dinàmica d'aquest important i imprescindible servei prestat per l'Ajuntament amb la necessària col·laboració d'altres administracions supramunicipals.
 
Finalment, dir-vos que la despesa que el SAD ha comportat per a les arques municipals durant l'any 2015 és d'un total de 97 928,73 euros.
 

Libre de virus. www.avast.com