dilluns, 1 de desembre de 2008

PROFITOSA TAULA RODONA SOBRE CIVISME A CAN CORTÈS


Del seguit d'actes organitzats per diferents regidories de l'ajuntament al llarg de tota la setmana passada amb motiu de la Setmana contra les Violències, ens va tocar, des de Governació, organitzar una taula rodona sota el títol: "Seguretat, civisme i convivència en els espais públics". I així ho vam fer el passat divendres dia 28 a les 8 del vespre, on si bé no es pot dir que hi hagués una gran assistència de públic, sí que al menys, els que hi vam ser ens va resultar profitós, agradable i pedagògic, doncs de les diferents visions expressades s'en podien extreure conclusions molt aprofitables per als assistents, tenint en compte que hi eren presents: tècnics de Serveis Socials, tècnics de Joventut, el cap de la Policia Local, així com el Sergent, Srs. Xavier Virgili i Armand Arrabal, Cap dels Mossos d'Esquadra de Santa Perpètua de Mogoda, Sr. Albert Aldecoa, i d'altres que, en definitiva, són els qui han d'aplicar aquests coneixements en el dia a dia de les seves tasques.

A la taula rodona, moderada pel Coordinador de comunicació del nostre ajuntament, Pep Montané, hi van participar: el sr. Robert Jorge en qualitat d'Intendent Major i Cap de la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet, així com professor a l'Universitat Internacional de Catalunya, el sr. Santiago Lumbreras com a representant de l'associació de veïns de laPineda a banda de ser l'editor de la revista Palau Informatiu, el sr. Àngel Marsal com a representant dels comerciants de la vil·la i jo mateix com a Regidor de Governació.

Cal dir, que tot i que el tema era complex i donava per tres o quatre debats més, el que es va dir per part de tots fou realmen interessant, reflexionant-se sobre no només la seguretat, que era la temptació de tothom a l'hora d'entrar en discussió, sinó també sobre els conceptes Civisme i Convivència, que ocupen aquell lloc entremig entre el que s'en podria anomenar Llibertat personal i aquelles conductes realment refusables socialment i que no arriben al que ja cal englobar dins del que seria el Dret Penal.

És evident, que l'educació hi té molt a veure, que la convivència resulta en moltes ocasions complicada, i que els carrers, els parcs, jardins, places, etc, són de tothom però també tots hem de saber-ho respectar degudament amb unes mínimes normes de convivència.

Per la meva part, vaig explicar molt resumidament el nou projecte d'Ordenança de Civisme que ara mateix tinc damunt la taula i treballant a nivell d'equip de govern, a fi que, un cop consensuada, passar a negociar-la amb els dos grups de l'oposició municipal.

Aquesta ordenança, ha de venir a substituir l'actual de Convivència Ciutadana la qual es troba en un estat d'obsolescència que la fa pràcticament inaplicable en una gran part dels supòsits que contempla. I a banda d'adaptar-se a les noves realitats que cal regular, també contempla la regulació, en un capítol especial, d'un règim d'activitats substitutòries a les sancions imposades, amb l'objectiu d'aconseguir una funció reeducadora de les conductes socials a l'hora d'aplicar la norma.

En definitiva, es tracta de seguir en la linia ja iniciada, de cercar mecanismes de millora respecte de tot allò que pugui afectar, d'una manera o una altra a aquelles conductes que, lluny d'encaminar-les cap a la persecució policial i l'enjudiciament penal, es puguin resoldre per la via del diàleg, l'educació i la mediació. Tot plegat, és clar, sense deixar de banda en cap cas, la potenciació de la nostra policia local i la coordinació amb els Mossos d'Esquadra, que són els únics competents en matèria de seguretat Ciutadana, a fi de prevenir, perseguir i castigar aquelles conductes que ja entren en el terreny de l'ilícit penal.

Jaume Oliveras Malla
Regidor de governació