dijous, 25 de desembre de 2008

S'APROVA EL NOU PRESSUPOST MUNICIPAL PER AL 2009


El passat dimarts dia 23 de desembre va tenir lloc un ple municipal extraordinari, com sol ser habitual cada any per aquestes dates, on destacava per damunt de tot l’aprovació del pressupost de l’Ajuntament per tot l’any 2009.

M’abstindré de fer comentaris sobre els detalls del pressupost ja que, per una banda, segur que em perdria en els nombres, i per una altra, no em deixaria expressar amb prou eloqüència sobre el que aquesta previsió econòmica suposa per a les meves àrees de competència; és a dir, Governació i Comunicació.

En primer lloc, i pel que fa a Governació, aquest pressupost farà possible seguir incrementant la plantilla de la nostra Policia Local i així anar complint amb allò expressat i compromès mitjançant el Pla Estratègic d’aquesta policia per al periode 2008-2011. El compromís és de fer possible que disposem de dos caporals més, a través de la corresponent promoció interna, fent possible d’una vegada i per totes que tots els torns de treball de la nostra policia disposin d’un caporal com a comandament de l’operatiu policial en funcionament a cada moment; i així treure als agents la responsabilitat d’haver de prendre determinades decisions que no els corresponen, al no tenir cap superior geràrquic a l’abast en determinades franges horàries o dies. També s’incrementarà en tres agents més. De tal manera, que si actualment la plantilla de la nostra policia és de 23 efectius, poguem acabar l’any en 26.

El gran projecte no només de Governació sino de tot l’equip de govern és la nova comissaria, que es situarà on hi ha l’actual després d’enderrocar-la; passant la policia i el Jutjat de Pau, de forma provisional, a ocupar l’espai de l’edifici del carrer Anselm Clavé 11, un cop rehabilitat gràcies als fons estatals que cal executar durant el 2009 amb projectes presentats a l’estat abans del proper 24 de gener. I ja serà en un altre post que us comenti els detalls d’aquesta nova comisaria i Jutjat de Pau, amb tots els equipaments i serveis necessaris per atendre les realitats d’un municipi com el nostre amb una població flotant de pràcticament 30.000 habitants.

La nova xarxa digital de comunicacions serà una altra de les grans inversions per a la policia que es portaran a terme durant el proper any, amb control GPS de totes les unitats mòbils de la policia.

Pel que fa a la Comunicació, procedirem d’immediat a reobrir la ràdio municipal, sota un format modern i àgil. Renovarem la pàgina web de l’Ajuntament, canviant-li no només el diseny, que també, sinó incorporant moltes més eines de servei i continguts, com són la possibilitat d’incloure-hi continguts audiovisuals que, lligats amb la nova fòrmula de la ràdio, que també seguirà emetent via internet, guardarà tota la programació susceptible d’interès per als ciutadans com són entrevistes, debats, Plens municipals, espais de les diferents entitats col·laboradores, etc. Amb tot, es permetrà la subscripció dels ciutadans al lloc web permetent-se que els mateixos puguin rebre en temps real i al seu correu electrònic tota nova notícia o contingut insertat a la web.

També s’iniciarà en fase de proves i en col·laboració amb una empresa privada el foment de l’activitat sociocultural del municipi mitjançant la posada en funcionament d’una televisió per internet:
http://www.tvpalau.cat/

D'altra banda, amb la posada en funcionament de diferents pantalles de televisió distribuïdes per diferents dependències i equipaments municipals, aconseguirem mantenir a la població informada no només de les principals activitats de tot tipus que es portin a terme al nostre poble, sino també de determinades notícies d’interès o consells als ciutadans en segons quines situacions que així ho aconsellin.

El 2009 serà sens dubte, l’any de la consolidació de l’àrea de Comunicació, com el 2008 ho ha estat per a Governació no ja només en Seguretat Ciutadana sino també pel que fa a l’atenció als ciutadans, la proximitat i la modernització de tots els serveis municipals.