dimecres, 11 de febrer de 2009

COMENÇA A EVIDENCIAR-SE LA BONA FEINA DE L'ACTUAL GOVERN MUNICIPAL

S’enllesteix la primera fase de reasfaltat de carrers

La regidoria d’Urbanisme ha culminat la primera fase de la campanya de reasfaltat que està en marxa i que s’insereix en un programa global de millora de la via pública i de la seguretat viària que està duent a terme l’Ajuntament de la vila. En concret, el concurs de reasfaltat de carrers de Palau-solità i Plegamans es va adjudicar l’any passat per un valor de 300.000€.

En aquesta primera fase, que s’acaba d’enllestir, s’ha reasfaltat el carrer Sagrera, el camí de Santa Magdalena (fins la cruïlla amb Abat Oliva), el carrer Abat Oliva i l’avinguda Folch i Torres.

La segona fase començarà en unes tres setmanes i se centrarà en tres barris: Can Falguera, Pla de l’Alzina i Centre. Al barri de Can Falguera es reasfaltarà el carrer Cadernera i un tram malmès del carrer Falguera. Al Pla de l’Alzina es renovarà el ferm de la rambla del Sol, actuació que comportarà una millora substancial també pels comerciants i compradors del mercat setmanal. Quant al Centre, hi ha previst reasfaltar els carrers Barcelona, Secretari Gil, Arquitecte Sert, Arquitecte Torres Clavé i el Camí Reial. S’ha de precisar, però, que en aquests carrers del centre no es renovarà l’asfalt en tota la seva llargada, sinó només en els trams més malmesos.

Amb tot, la previsió de reasfaltat al Centre pot experimentar canvis. És a dir, s’hi poden afegir altres trams o carrers o treure’n algun dels previstos si es detecten altres vies que necessiten una renovació més urgent.