dimarts, 17 de febrer de 2009

REUNIÓ DEL CONSELL DE COMUNICACIÓ

Ahir dilluns dia 16 va tenir lloc la sessió corresponent al primer trimestre d’enguany del recent constituït Consell Municipal de Comunicació. En aquesta ocasió foren cinc els punts de l’ordre del dia que, en definitiva, van ser: Donar totes les explicacions de les raons del retard en la posada en funcionament de l’emissora municipal de Ràdio, com també explicar les característiques i perfil necessari requerit per a ocupar la plaça de director/a de Radio Palau, donar compte de la subvenció i els treballs efectuats en relació al nou lloc web municipal, explicar el funcionament d’un nou sistema d’informació als ciutadans mitjançant l’instal·lació de diferents pantalles de televisió en diverses dependències municipals, i finalment, explicar tot el que fa referència a l’extranya polèmica existent respecte del nomenament del representant al Consell de les diferents aAVv del municipi i la situació actual.

En un altre post explicaré amb detall tot el que fa referència al retard en l’obtenció del preceptiu permís per emetre en la Freqüència Modulada, la manca de projecte tècnic de les instal·lacions tècniques de l’emissora i antena i el cas omís que l’anterior govern municipal va fer dels reiterats i insistents requeriments efectuats tant per la Generalitat de Catalunya com pel Ministerio de Indústria y Telecomunicaciones a fi que s’els aportés el projecte i així poder realitzar la pertinent inspecció a l’efecte d’atorgar llicència i freqüència per emetre provisional o definitivament.

Pel que fa a la gran novetat d’enguany, cal dir que l’explicació sobre el tema de les televisions va tenir una gran acollida per part de tots els membres del Consell. Aquesta iniciativa, perfectament pressupostada en els pressupostos municipals d’aquest 2009, consisteix en instal·lar diferents pantalles de televisió de 40 polsades a: L’ajuntament, Serveis Tècnics, Serveis Socials, Pabelló d’esports Maria Víctor, l’Escorxador i Can Cortès. I en aquestes pantalles s’hi anirà insertant des del Departament de Comunicació de l’ajuntament tota mena d’informacions d’interès per a la població en general, o d’una forma més concreta, donar informació més relacionada amb qüestions de més interès en funció del lloc on es trobi cada pantalla.

Així, s’oferirà informació d’activitats culturals, de joves, esportives, festives, sobre ajuds o subvencions, sobre tràmits de tota mena, consells de salut, sobre seguretat, etc, ampliant el ventall de la informació a oferir en base a les circumpstàncies i necessitats de cada moment. Amb tot,també es preveu la possibilitat d’insertar-hi publicitat, la qual cosa comportaria una reducció del cost d’aquest renting; incluint una subscripció a canals d’informació més general que ajudaran a complementar i millorar la que surt del propi ajuntament.

També es preveu la possibilitat d’instal·lar una pantalla a l’exterior o Totem, que podria ubicar-se a la zona del semàfor a l’Av Catalunya, tot i que per raons de seguretat cal estudiar amb deteniment aquesta opció davant la possibilitat d’actes bandàlics que poguessin danyar l’aparell.

Crec, que amb aquest nou equipament millorarem de forma ostensible en la informació que s’ofereix als ciutadans, aconseguint així, que no hagi de ser aquest qui vagi a la recerca de la informació, sino que se la vagi trobant en funció del lloc on vagi del poble.

Atònits van quedar la major part dels membres del Consell davant l’explicació amb tot detall del procés d’elecció del representant veïnal al Consell, tot i que per part de la Sra. Marcuello d’ICV-EUiA es va manifestar la conveniència de tornar a començar amb el procés, a la qual cosa s’hi van oposar la major part dels altres representants.

Vull agraïr la bona disponibilitat mostrada per la inmensa majoria dels membres del Consell respecte de les qüestions plantejades i les seves ganes de col·laborar en totes les iniciatives expressades.

I com que en política, si una cosa valoro moltíssim és la lleialtat, l’esprit constructiu, l’oposició sana i amb propostes de futur, i en definitiva, el treballar junts pels interessos de tot el poble en general, vull fer especial menció del tarannà possitiu que, al menys amb mi, sempre ha tingut el representant del PSC Miquel Rovira Badia, a qui li demano que segueixi com fins ara en la seva manera d’actuar i fer política local, doncs així sí que la feina feta resulta molt profitosa per a tots plegats amb independencia de fites electoralistes, que tan poc contribueixen al bé comú.