dimecres, 11 de febrer de 2009

ELS PROBLEMES DE L'HONESTEDAT I LA BONA FE A LA POLÍTICA

No només m’agrada fer les coses bé, sino que tant en tots els aspectes de la meva vida personal i professional com en la política, també vull ser sincer i honest a l’hora d’actuar i prendre decisions.

Com ja sabeu, un cop extingit el Consell Municipal de la Ràdio durant el passat mes de juliol de 2008, i per un compromís directe i personal amb els grups de l’oposició al consistori, vaig obligar-me, a fi d’evitar una mena de vuit en l’àmbit de la Comunicació al municipi, a constituir d’immediat i sense perdre temps, el nou Consell Municipal de Comunicació que venia a substituir el de la ràdio. Així, en el Ple municipal del mateix juliol, es va procedir a nomenar als seus membres tant polítics com als que representen els diferents sectors implicats en el món de la Comunicació a la vila. I en aquest sentit, un dels seus membres correspon al representant de les diferents Associacions de Veïns del poble, com també es prevèia en els estatuts de l’antic Consell de la Ràdio, però que l’anterior govern va preferir incomplir i no designar cap representant veïnal, suposo que amb l’objectiu d’evitar discrepàncies incòmodes a l’hora de prendre determinades decisions respecte del funcionament, implantació i/o programació de la Ràdio Municipal.

Així, donada la premura existent, vaig efectuar diverses consultes amb algunes AAVv de les que consten degudament inscrites a l’ajuntament, per saber si hi havia persones disposades a ocupar l’esmentada representació veïnal al Consell. La resposta fou afirmativa per part de quatre d’aquestes entitats, i vaig optar per proposar al Ple a qui primer va contestar afirmativament a la pregunta; comprometent-me amb els altres a realitzar una reunió pel setembre a fi de determinar qui o de quina manera s’ocupava aquest càrrec de forma definitiva per a la resta de legislatura. I, efectivament, en aquesta reunió es va determinar que entre les diferents AAVv del poble es procediria a designar al definitiu representant de les entitats veïnals al Consell.

Però, a la següent sessió d’aquest òrgan consultiu i de participació que va tenir lloc el dia 24 de novembre passat
em trobo que aquell mateix dia és presentada una instància a l’ajuntament manifestant-se, per part d’algunes AaVV que l’anterior divendres s’havia acordat designar a un altre representant veïnal al Consell en qüestió. Però, a més em trobo, per una banda, que al representant amb el càrrec en vigor, a la vista d’una instància presentada per ell, no s’el vol deixar exercir la seva funció i que, a més, denúncia que a la reunió de l’anterior divendres se l’havia convocat per al mateix dia a la tarda.

Davant d’això, i entenent que aquesta designa calia fer-la amb totes les garanties democràtiques, tot i tenir en compte que qui designa és només el Ple Municipal, vaig optar per convocar una reunió amb totes les 19 AAVV que consten inscrites al Registre Municipal per que, entre elles, designessin al definitiu representant al Consell de Comunicació.

I quina fou la sorpresa: Doncs que només hi assistiren tres AAVv amb la seva documentació reglamentària i els càrrecs representatius en vigor. I es diu, a més, que alguna d’elles ha rebut un e-mail on s’informava que s’havia desconvocat la reunió.

Després d’aquesta reunió convocada per ahir dia 10 a les 8 del vespre, cap a les onze de la nit rebo jo mateix un correu electrònic informant-me que properament serà presentat un escrit a l’ajuntament explicant els motius de la no assistència per part d’algunes aaVv de Palau.

I la veritat és que, no entenc absolutament res! La bona fe fa que intentis fer les coses bé i amb les màximes garanties democràtiques i de transparència. Però, observo com el millor era fer com van fer els socialistes, i no nomenar ningú, tot i estar obligats a fer-ho, i així evitar-se tot tipus de problemes.

Espero, que entre les diferents Aavv de Palau-solità i Plegamans, s’arribi algun dia a reactivar l’antiga coordinadora d’AAVV, i pugui resultar més fàcil activar processos teòricament tan senzills com aquest. I és que, per exemple, una de les que van assistir desconeixia per complet tota l’actuació realitzada a l’efecte, i no només això, sino que, fins i tot desconeixia l’existència de cap Coordinadora d’AAVV!