divendres, 27 de febrer de 2009

EL PLE MUNICIPAL APROVA PER UNANIMITAT UNA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D'HOMENATGE A LOUIS BRAILLE


Una gran emoció és la que vaig sentir ahir, com a Regidor de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i com a persona invident, al poder presentar i defensar una Declaració Institucional de reconeixement a Louis Braille, i ser jo mateix qui llegís en el sistema que ell va inventar, l'esmentada moció que reprodueixo a continuació:

AL PLE MUNICIPAL


Jaume Oliveras i Malla, en la seva qualitat de Regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, actuant en el seu nom i representació, manifesta:

Atès que el gener del 2009 s’ha conmemorat el segon centenari del naixement de Louis Braille (1809-1852), mestre francès que va inventar el sistema de lectoescriptura per a invidents que porta el seu nom, i que ha contribuït tant decisivament a la millora de les condicions de vida de les persones cegues de diverses generacions i d’arreu del Món,

Atès que és un acte de justícia expressar la gratitud perenne que sentim envers totes aquelles persones que, sense diferències per motius de nacionalitat o ideologia, han fet grans contribucions a la Humanitat i al seu desenvolupament harmònic,

Atès que les ciutadanes i els ciutadans de Palau-solità i Plegamans han demostrat, en múltiples ocasions, ser sensibles envers les persones que pateixen discapacitats sensorials,
Atès que la nostra vila alberga, des de fa temps, institucions i entitats que treballen d’una manera molt reeixida pels drets de les persones amb aquestes i altres minusvalideses,


D’acord amb el que s’estableix en el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans,


DECLARACIÓ INSTITUCIONAL


“El Ple Municipal, acorda:

1. Fer seva la celebració d’aquest bicentenari del naixement de Louis Braille, i retre-li l’homenatge més emotiu, tot explorant les fórmules per fer ben visibles, en el nostre poble, la persona i l’obra de qui tant va fer per als qui no s’hi veuen.

2. Reconèixer la tasca que, en el si de la nostra societat, porten a terme l’ONCE i altres entitats, en la línia de l’assistència a les persones invidents, del treball quotidià per a la seva veritable inclusió social, i també de la conscienciació social sobre la seva realitat i els seus drets. Amb la contribució ben destacable d’aquestes iniciatives socials, i l’imprescindible concurs de les administracions públiques, estarem en condicions de treballar solidàriament per assolir una societat que garanteixi plenament la igualtat d’oportunitats i una vida digna per a tothom.

3. Manifestar la implicació de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans en la lluita contra tota mena de discriminació, en especial envers la que pateixen les persones invidents.

4. Comprometre’s a impulsar totes les mesures que estiguin al seu abast per millorar efectivament la qualitat de vida del col·lectiu de persones invidents.”


Palau-solità i Plegamans, 26 de febrer de 2009