divendres, 27 de març de 2009

AQUESTA ÉS LA FORMA DE TREBALLAR DE VERITAT PEL MEDI AMBIENT

Nova ordenança per a l’estalvi d’aigua

El Ple de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans celebrat el 26 de març ha aprovat per unanimitat una ordenança d’estalvi d’aigua que permetrà estalviar entre un 30 i un 40% de l’aigua domèstica en noves construccions.

Àmbit públic i privat
D’entre les noves limitacions destaca, per exemple, la prohibició d’omplir piscines amb aigua potable de la xarxa pública. Segons el regidor de Sostenibilitat i Medi Natural, Abel Julien, aquesta restricció permetrà “una reducció del consum d’aigua molt significativa en un municipi com Palau-solità i Plegamans, amb un alt nombre de cases amb piscina i jardí”.

Pel que fa als usos públics de l’aigua, l’ordenança també aporta mesures d’estalvi. Per exemple, els serveis municipals de reg d’espais verds, neteja viària i clavegueram hauran d’utilitzar a partir d’ara i de forma prioritària, l’aigua procedent de fonts alternatives a la potable, com són les aigües pluvials, les subterrànies i les regenerades, en funció de la viabilitat dels diferents aprofitaments municipals. L’ajuntament ja està treballant en la reobertura de pous abandonats, en ocasions molt a prop de jardins del casc urbà, als quals s’hi connectaran els sistemes de reg.

Noves construccions
Aquesta ordenança afecta principalment les noves construccions, tant si són privades com públiques, i els edificis que se sotmetin a processos de rehabilitació.

Quant a jardins i piscines, independentment de si són de titularitat pública o privada, es requerirà la instal·lació d’una escomesa independent —de la de l’aigua pel consum humà— per a edificacions amb jardins de més de 100m² o piscines de més de 40m³. Això permetrà disposar de dades estadístiques sobre el consum per a ús domèstic (aigua de boca, dutxes, sanitaris), separant-les de les dades sobre l’ús d’aigua per a la irrigació de jardins. A més, permetrà tallar el subministrament d’aigua als jardins en cas de sequera extrema, tal i com definia el decret de sequera de la primavera-estiu de 2008.

A banda de les exigències que marca el Codi Tècnic d’Edificació (CTE) estatal a totes les noves construccions i edificis rehabilitats, l’Ajuntament de la vila estableix altres preceptes que les complemen­ten. Per començar, tota construcció haurà de disposar de mecanis­mes d’estalvi d’aigua, tals com reductors de cabal, cisternes de l’inodor amb doble sistema de descàrrega... A més, tot nou immoble que disposi d’un jardí o hort de més de 100m² haurà d’incorporar un dipòsit de recollida d’aigües pluvials que es farà servir per al reg o altres usos a excepció de l’ús de boca. Aquest aspecte de l’ordenança comportarà un estalvi d’aigua substancial i suposa un canvi de filosofia en l’ús d’aquest bé tan preuat, ja que permet aprofitar l’aigua que fins ara es perdia per les clavegueres.

I si la nova construcció compta també amb una piscina superior als 40m³ de capacitat, estarà obligada a incloure-hi un mecanisme de reutilització de l’aigua sobrant de la piscina mitjançant un dipòsit amb un volum mínim equivalent al 25% del volum total de la piscina, que es podrà fer servir per tornar a omplir la piscina o com a aigua de reg.

Energia solar
A banda de l’ordenança sobre l’estalvi d’aigua, també es va aprovar per unanimitat l’ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica als terrenys, edificis i construccions situats al terme municipal de Palau-solità i Plegamans, així com una altra ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar tèrmica a les edificacions de la vila. Totes dues defineixen criteris paisatgístics i arquitectònics per tal que les plaques solars no tinguin un impacte visual negatiu.