dimecres, 11 de març de 2009

I SEGUIM FENT FEINA


La campanya integral de reasfaltats entra en la segona fase

La regidoria d’urbanisme de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha posat en marxa la segona fase de reasfaltat de carrers del municipi. Aquesta acció, s’insereix en un programa global de adequació i ordenació de la via pública, i de millora de la seguretat viària.

En concret, el concurs de reasfaltat de carrers es va adjudicar l’any passat per un valor de 300.000€. Tal com assenyala el regidor d’Urbanisme, Josep M. Serraviñals, es tracta “d’un concurs molt competitiu i avantatjós per a l’Ajuntament, que no s’havia fet mai en el municipi”. Aquesta campanya d’asfaltats s’ha dissenyat per als anys 2008-2009 amb la voluntant de repetir l’experiència, vist el resultat, per la campanya 2010-2011. Serraviñals precisa, a més, que aquestes actuacions consisteixen en la renovació total del ferm en es renovarà tot el ferm sencer de diversos trams carrers en lloc de fer-hi petites reparacions. “D’aquesta manera obtenim un resultat òptim i es garanteix tenir-lo en bon estat durant molt de temps”, complementa el regidor.

La segona fase, s’ha centrat a Can Falguera i dos sectors del al Centre. A Can Falguera s’ha renovat del ferm de diverses vies, com el carrers Can Falguera, Cadernera, Aigua i Llevant, d’entre altres. Al Centre ja s’ha començat el reasfaltat de diversos carrers i trams, per una banda, el Camí Reial, Sert, Torres Clavé i Secretari Gil, al sector de Can Cortès i, per altra, Camí del Molí, Camí reial i especialment carrer Barcelona on la renovació ha estat molt significativa, rebaixant el nivell del ferm i recuperant alçada a les voreres.

Un cop finalitzi la fase que està en marxa, s’endegarà la tercera, que renovarà l’asfalt de la rambla del Sol, al Pla de l’Alzina, i que preveu incloure els trams més malmesos del passeig de la Carrerada o d’altres que es podrien incloure en la present campanya, tot i que els aquests treballs en aquest últim carrer no tenen encara un calendari tancat.
Adequació dels carrers

A banda dels reasfaltats, la regidoria d’Urbanisme està adequant els carrers per tal d’ordenar el seu ús i millorar la seguretat viària. Així, es tornaran a pintar els passos de vianants esborrats i se’n traçaran de nous, a més de dibuixar places d’aparcament, línies de divisió del sentit de la marxa i demés diversa senyalització viària sobre l’asfalt. L’entorn de l’escola Can Cladellas és un dels indrets on es considera prioritaria aquesta actuació de seguretat. “En breu es farà la vorera, que estarà protegida per pilones, i es pintaran els passos de vianants, entre d’altres actuacions”, ha explicat el regidor d’urbanisme Josep Mª Serraviñals.