dissabte, 7 de març de 2009

EL SERVEI DE GRUA

A veure. No es tracta ben bé de dir que haver aconseguit, per primera vegada a l’història de Palau-solità i Plegamans, un Servei de Grua, en faci una gran il·lusió. És a dir, si bé és cert que no s’entén sota cap concepte la raó per la qual un servei tan necessari i perentori com aquest no existia al nostre poble, també ho és, i això sí que em dona una gran satisfacció, que hagi hagut de ser aquest govern, i jo com a Regidor de Governació, qui hagi aconseguit implantar un servei de grua municipal, iniciant, per una banda, quelcom que encara mai s’havia ni pensat en aquest municipi, com és la col·laboració entre ajuntaments de poblacions veïnes i molt relacionades, i que el servei en qüestió s’implanti sense cap mena de cost econòmic per a Palau-solità i Plegamans.

En definitiva, s’ha iniciat una dinàmica de treball amb d’altres administracions a fi d’aconseguir compartir o mancomunar serveis a l’efecte que ambdues en treguin profit d’una manera o altra. I també que, treient-ne profit, aquest nou servei no comporti cap despesa ni increment de cost ja sigui per als ciutadans d’una forma directa o per a les arques municipals a través de la corresponent previsió pressupostària.

Evidentment, des de fa molts anys que al nostre poble té lloc una mena de CLAMOR POPULAR en el sentit de reivindicar l’implantació d’un servei de grua municipal, ni que sigui, per aquells casos de màxima urgència o necessitat. Ningú podia entendre que, havent satisfet la corresponent taxa municipal per tenir dret a l’entrada i sortida del seu vehicle a casa seva, pagant el corresponent gual, que si algun vehicle s’estacionava davant de l’entrada del seu garatge la Policia Local no podia fer altra cosa que denunciar a l’infractor amb l’imposició final de l’oportuna sanció. Ningú entenia, que si algú amb acreditació com a minusvàlid, volia utilitzar la zona d’estacionament reservada per a ell, es veiés del tot impotent sense poder estacionar amb el mateix resultat de sempre; és a dir, denúncia i sanció. I, el ciutadà es quedava sense poder exercir els seus drets. Però, cal pensar en aquell que ha de sortir de casa per una emergència, o perque ha d’agafar un vol, etc. No li suposa cap solució la sanció imposada a l’infractor, doncs ell segueix sense poder exercir els seus drets, i moltes vegades, havent satisfet una taxa per poder-los exercir!.

Als pocs mesos d’haver-se incorporat en Xavier Virgili com a nou Inspector Cap de la nostra Policia Local, i donada la extraordinària relació personal i de col·laboració tant amb el Cap de la Policia Local de Caldes de Montbui com amb el mateix cos policial, em va sugerir la possibilitat de fer una trobada amb el cap de la Policia de Caldes i el Regidor de Governació d’aquell municipi a fi de fer-los la proposta d’utilització conjunta de la seva grua municipal. I això és el que vam fer amb el compromís de redactar una proposta de conveni de col·laboració per a l’utilització conjunta de la grua de Caldes; i això és el que jo mateix em vaig encarregar de redactar inicialment com a primer document a posar damunt la taula.

La proposta va agradar, i des de fa pràcticament un any que l’acord de signar aquest conveni de col·laboració es va prendre a nivell polític. Ambdós alcaldes, ambdós regidors de governació així com els caps de policia de Caldes i Palau, van tancar un acord. La tardança en la signatura del mateix, han estat qüestions d’interpretació jurídica del tipus de negoci jurídic que s’estava celebrant, havent-se resolt definitivament amb un informe emès pels Serveis Jurídics de la Diputació de Barcelona, avalant la possibilitat que el conveni fos com el signat i no un altre.

Des d’ahir doncs, disposem d’un servei de grua municipal consistent en que davant situacions perentòries com, per exemple, estacionaments indeguts en guals, en aparcaments reservats a minusvàlids, damunt les voreres, en passos de vianants, etc, el ciutadà no es trobi desvalgut com fins ara, i trucant a la nostra policia, es faci venir la grua de Caldes a fi que retiri el vehicle estacionat de forma incorrecte, i seguint les indicacions dels agents de Palau, traslladi el vehicle al Dipòsit Municipal convenientment netejat i arreglat a l’efecte, a l’espera que el ciutadà infractor procedeixi a la seva retirada, no sense abans haver fet front al pagament de la taxa policial per la retirada efectuada, amb independència de la multa que li serà imposada per la infracció administrativa.

En aquest sentit, en el darrer Ple municipal del mes de febrer, es van aprovar unes taxes idèntiques a les que venen establertes per l’ajuntament de Caldes de Montbui, i així, el servei que l’ajuntament de Palau pagarà al de Caldes és exactament el mateix que el ciutadà infractor haurà pagat també al de Palau.

Això vol dir, que hem aconseguit un nou i espero que bon servei, sense cap cost per al nostre ajuntament. I entenc que l’ajuntament de Caldes aconseguirà treure un major rendiment de la seva grua donat el gran cost que l’adquisició i el manteniment d’un vehicle d’aquestes característiques comporta.

Ara, s’ha signat per a un periode que va des d’ahir mateix dia 6 de març fins al proper 31 de desembre d’enguany; essent la voluntat d’ambdues administracions la de seguir treballant conjuntament ja sigui en aquest o en d’altres serveis. I és que, en temps de crisi, cal cercar el que sigui per donar resposta a totes les demandes dels ciutadans mirant que no s’incrementi la despesa pública, ara que els ingressos van cada dia més a la baixa!