dimarts, 28 de juny de 2011

JA HI HA GOVERN!

finalment, després de moltes negociacions i resolucions d'alcaldia emeses en dates diferents, ja s'ha aconseguit formar nou govern a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. a continuació reprodueixo la informació apareguda avui al lloc web municipal:

L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ja té nou cartipàs municipal, en el qual queden establertes les diferents àrees de govern, les tinences d'Alcaldia i de quines regidories s'encarrega cada membre de l'equip de govern, entre altres qüestions.Teresa Padrós és l'Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, des que fou escollida pel Ple Municipal amb els vots del PSC (6), ICV-EUiA (2) i la Veu de Palau-solità i Plegamans, VdPsiP (1), que són els tres grups municipals que formen l'equip de govern. El Ple Municipal compta amb un total de 17 representants, per la qual cosa es necessiten 9 vots per obtenir majoria.El govern municipal queda organitzat en 5 grans àrees, dins les quals s'agrupen les diferents regidories. Cadascuna de les àrees és coordinada per un o una Tinent d'Alcaldia. Les àrees, les respectives tinences d'Alcaldia i les regidories són les següents:- Àrea d'Acció Social. 1a Tinença d'Alcaldia: Carmen Cabeza (PSC)

Regidories de l'àrea:

*Serveis Socials (Carmen Cabeza - PSC)

*Salut Pública i Sanitat (Carmen Cabeza - PSC)

*Cooperació (Carmen Cabeza - PSC)

*Esports(Miquel Rovira - PSC)

*Polítiques d'Igualtat (Àngels Marcuello – ICV-EUiA)

*Gent Gran (Carme Sanz – PSC)- Àrea de Territori i Medi Ambient. 2a Tinença d'Alcaldia: Àngels Marcuello (ICV-EUiA)

Regidories de l'àrea:

*Territori i Planejament (Àngels Marcuello – ICV-EUiA)

*Patrimoni, projectes i Equipaments (David Abascal – PSC)

*Gestió Ambiental (Pedro Sánchez – ICV-EUiA)

*Medi Natural (Pedro Sánchez – ICV-EUiA)

*Serveis i Transport (Pedro Sánchez – ICV-EUiA)

*Manteniment d'Espais Públics (Carme Sanz – PSC)- Àrea d'Educació i Cultura. 3a Tinença d'Alcaldia: Juan Carlos Tinoco (VdPsiP)

Regidories de l'àrea:

*Educació (J. Carlos Tinoco – VdPsiP)

*Escoles Bressol (J. Carlos Tinoco – VdPsiP)

*Joventut (J. Carlos Tinoco – VdPsiP)

*Cultura (Miquel Rovira – PSC)

*Festes (Carme Sanz – PSC)

*Ocupació (Joan Segrelles – PSC)- Àrea d'Economia i Règim Intern. 4a Tinença d'Alcaldia: Joan Segrelles (PSC)

Regidories de l'àrea:

*Economia (Joan Segrelles – PSC)

*Règim Intern (Joan Segrelles – PSC)

*Indústria (Joan Segrelles – PSC)

*Comerç i Turisme (Miquel Rovira – PSC)

*Consum (Carmen Cabeza – PSC)- Àrea de Comunicació i Atenció Ciutadana. 5a Tinença d'Alcaldia: David Abascal (PSC)

Regidories de l'àrea:

*Comunicació(David Abascal – PSC)

*Atenció Ciutadana (David Abascal – PSC)

*Seguretat Ciutadana (Àngels Marcuello – ICV-EUiA)

*Participació Ciutadana (Pedro Sánchez – ICV-EUiA)

Aquest proper dijous a les set de la tarda, tindrà lloc el Ple municipal extraordinari on es donarà compte d'aquests nomenaments a banda de portar a aprovació diversos aspectes relacionats amb la nova organització municipal: Retribucions dels càrrecs electes, càrrec de confiança d'alcaldia, delegació de competències a la Junta de Govern Local, nomenament de representant als diferents òrgans col·legiats del consistori, etc.

Un cop passat el ple analitzarem convenientment la nova organització.