dijous, 30 de juny de 2011

QUE EL LLEGIR NO ENS FACI PERDRE L'ESCRIURE, O VICEVERSA

Fa una estona que he arribat del primer Ple municipal, en aquest cas extraordinari, de la legislatura. És aquell ple on, en general, es determina i aprova l'organització municipal, el règim de celebració dels plens i les comissions informatives, les delegacions del ple a la Junta de Govern Local, la formació dels grups municipals, el nomenament dels diferents representants als òrgans col·legiats, tant municipals com supramunicipals, el nomenament dels portaveus, etc. Entre d'altres punts també es dona compte del repartiment o distribució de les delegacions als diferents regidors de les àrees i regidories per conformar els equilibris propis d'un nou equip de govern format per tres formacions diferents, determinació de les retribucions dels càrrecs electes i també la designació, contractació i retribució dels càrrecs de confiança.

M'ha cridat l'atenció que, malgrat la radical oposició del regidor sr. Joan Carles Tinoco a l'existència de càrrecs de confiança, avui ja s'ha donat compte d'un com és el de la Secretària d'alcaldia que s'ha confiat a la Sra. Judith Roura, a qui desitjo molta sort en aquesta nova etapa. Sembla que l'amic Joan Enric Mogas d'ICV, també serà contractat a partir del mes de setembre com a càrrec de confiança així com es recuperarà al sr. Joan Boix com a cap d'administració i economia i també es cobrirà una plaça de cap de premsa. Però, en canvi, el Regidor JC Tinoco no tindrà càrrecs d'aquestes característiques, i suposo que així deu donar per complertes les seves promeses electorals. I és aquí, on s'evidència que no en contractarà cap per no necessitar-lo donat que aquestes àrees ja disposen d'un bon grapat de grans professionals que fan innecessària l'intervenció de cap càrrec com aquests. Però, això no és tot, el Sr. Tinoco, suposo que amb encert per part d'ell, i amb voluntat d'assegurar el seu suport a la resta del govern, ha esdevingut l'únic regidor amb dedicació exclussiva amb una retribució mensual bruta de 2511 euros al mes per 14 pagues. Per tant, no li calien càrrecs de confiança per la poca dedicació que es necessita en aquestes àrees, i ell mateix ja suplirà a aquests amb el sou arrancat del pacte de govern.

Pel que fa a la resta de retribucions, hem de reflexionar molt sobre aquella dita que fa: "que el llegir no ens faci perdre l'escriure", o viceversa. I és que, sota el pretext de les promeses electorals, al final el que no es pot fer és anar presumint de rebaixa de sous (que sí han aprovat en un 10% linial), però que en realitat el que això comportarà és una aturada en la operativitat del propi ajuntament. si es vol fer funcionar l'ajuntament cal que el regidor estigui al damunt dels temes, cal que truqui a moltes portes, que cerqui subvencions, que es treballi molt els objectius marcats. I molta d'aquesta feina cal que es faci en horaris d'oficina i no aprofitant quan es plega de la feina o a hores perdudes. Cal molt seny en tot plegat, i com ha dit avui la pròpia alcaldessa: Ja ve essent hora que alguna llei reguli definitivament el tema dels sous dels càrrecs electes i que ningú mai més, com fins ara s'havia fet, i mai per part de Convergència i Unió, pugui fer demagògia en qüestions com aquestes.

No entenc doncs, que algú com el Regidor de Joventut i Educació pugui estar a plena dedicació, i en canvi regidors amb moltíssima més responsabilitat com és el cas de la Sra. Marcuello com a Regidora d'Urbanisme i seguretat Ciutadana tingui només una retribució per assistències. qui de veritat sembla que ha fet un esforç de contenció és la sra. Padrós ja que, havent de renunciar a un dels dos salaris percebuts de l'administració, s'ha vist en la necessitat de deixar de percebre els prop de 6000 euros mensuals com a diputada adjunta de la Diputació de Barcelona, passant a cobrar molt menys a l'ajuntament de Palau. Clar que, a la Diputació, s'els ha acabat el govern als socialistes i potser per aquesta raó no ha tingut cap més remei que agafar-se al salari palauenc.

L'alcaldessa obtindrà un salari en 14 pagues de 3247,30 euros al mes. En Joan Carles Tinoco, com he dit, 2511 euros. En Miquel Rovira, contractat a temps parcial, percebrà un salari de 1211,70 per 14 pagues. La resta de regidors del govern, és a dir, sis: cobraran per assistència als òrgans col·legiats. Això significa que, com a mínim, amb un total de quatre comissions interàrees al mes, una comissió informativa, un ple, una Junta de Govern i una Junta de portaveus, percebran cadascun d'ells com a mínim un total de 1173,02 euros al mes. I això comptant que només es celebri un ple que es remunera a 267,46 euros per sessió, i que es convoquin consells municipals, com tants n'hi ha remunerats a 108,96 euros la sessió o la mateixa comissió de comptes amb aquest mateix import, que, aleshores, les retribucions seran molt superiors.

Nosaltres durant tres anys ja vam congelar els sous, i ara fa un any els vam rebaixar de forma ostensible. ara es segueix en aquesta línia i nosaltres que ens n'alegrem; però vigilem perquè ser alcalde o regidor comporta molta responsabilitat i, a veure si al final ens passarà com en les comunitats de propietaris: que ningú vol ser president d'escala!

Per cert, les retribucions dels regidors a l'oposició municipal, pujaran a un total de 376 euros al mes; mes d'agost i desembre 0. I això comptant que assistim a tot. Cap problema!