dimecres, 22 de juny de 2011

SOBRE LA REUNIÓ D'AHIR DE COMANDAMENTS POLICIALS DEL VALLÈS A LA NOSTRA COMISARIA

A continuació reprodueixo la informació que des d'ahir apareix a la pàgina web de l'ajuntament. Després, faré uns comentaris al respecte:


La comissaria de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans ha acollit aquest matí un congrés extraordinari de l'Associació de Caps i Comandaments dels Cossos de Seguretat Local del Vallès Oriental i Occidental. L'acte ha comptat amb la presència de l'Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, Teresa Padrós, i ha estat conduït per Manuel Ruiz, president de l'associació i Inspector en Cap de la Policia Local de Caldes de Montbui, i per Armand Arrabal, vicepresident de l'entitat i sergent de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans.Entre els objectius de la reunió destaca l'intercanvi d'idees i propostes "a favor de la incorporació de la bicicleta com a eina, i no com a objectiu, per a la tasca policial", explica Manuel Ruiz. De fet, l'associació és impulsora del 'Compromís per a l'ús de la bicicleta als cossos de seguretat locals', document que es va presentar en la 2a Setmana de la Mobilitat, celebrada a Palau-solità i Plegamans el passat mes de març. "De moment ja hi ha 9 municipis adherits al compromís", contextualitza Armand Arrabal. "Sempre en funció de les característiques de cada municipi, la bicicleta pot ser una eina molt útil, especialment per a les tasques de la policia de proximitat", argumenta Arrabal.A banda d'aportar idees per a la promoció de la bicicleta, la reunió ha servit també per modificar els estatuts de l'associació "per tal que qualsevol comandament de totes les policies locals del Vallès pugui formar-ne part", explica l'Inspector Ruiz. L'Associació "ja compta entre els seus membres amb comandaments i caps provinents de 30 policies locals diferents d'entre els 50 municipis d'ambdues comarques", afegeix Ruiz. El sergent Arrabal també ha definit els objectius principals de l'associació: "La coordinació entre els diferents cossos, dur a terme projectes comuns, debatre problemàtiques i situacions similars entre policies de municipis propers per millorar la seguretat pública i qüestions vinculades a la professionalització i formació". Segons el sergent Arrabal, l'associació també manté relacions amb altres agrupacions policials, de nivell català i comarcal.


Doncs bé, com us podeu imaginar, durant quatre anys d'ocupar-me de la regidoria de Governació he tingut oportunitat de conèixer a comandaments policials d'altres municipis i establir així una molt bona relació amb ells. Un d'aquests comandaments d'un municipi veí, m'explicava amb estupor com es va desenvolupar l'acte:

Quan va ser el torn d'intervenció de l'alcaldessa Sra. Padrós, aquesta es va dedicar a destruir d'una forma sistemàtica tot el que es referís a qualsevol feina feta a la policia amb anterioritat a la seva nova incorporació en el màxim càrrec del poble. Va manifestar davant tots els comandaments policials d'ambdós vallesos que l'edifici de la comisaria no reunia les més mínimes condicions per acollir un cos policial com el nostre, que patia tota mena de defectes constructius, (Només cal actuar sobre el sifón dels lavabos que no transpirava bé i els tècnics municipals junt amb els de l'empresa constructora ja hi estaven al damunt), que estava mal distribuïda per dintre, que el Jutjat de Pau havia d'ubicar-se a la planta baixa, (recordo que hi ha ascensor) i tota mena d'improperis que no considero necessari de repetir. També, per si no era suficient, es va referir a la iniciativa promoguda per l'associació de comandaments policials en qüestió, sobre la potenciació de l'us de la bicicleta a les policies locals, dient que tot plegat no tenia cap sentit, que calia eliminar aquesta pràctica a la nostra policia i que el que ha de fer la policia és patrullar pels carrers, estar per la gent i deixar-se de perdre el temps amb inutilitats com aquestes.

Es veu que les cares de pànic expressades pels presents són d'aquelles que es recordaran durant molts anys.

Finalment es veu que va aprofitar per presentar a la regidora Sra. Marcuello com a la nova responsable de l'àmbit de seguretat. Però, poc responsable podrà ser quan, a la visita de les instal·lacions, només feia que anar indicant a la referida regidora què i com s'havia d'actuar en cada lloc de la comisaria i com calia que organitzés la pròpia policia.

Encara no hi ha govern, però sabem que la sra. Marcuello serà la Regidora de seguretat, Governació o com li vulguin dir! Ja sabem alguna cosa!

com podeu comprovar doncs, ha començat la desconstrucció de l'actual estructura i funcionament de la Policia local de Palau-solità i Plegamans!